Máte pocit, že vás někdo ochraňuje? Toto je 9 situací, kdy nás navštíví duch nebo strážný anděl

497
Foto: Pixabay.com

Určitě není na škodu vědět o způsobech, jakými se může duch nebo strážný anděl pokoušet s námi navázat spojení. Ne každý den, a možná ani ne v každém životě, se pokusí s námi spojit někdo z jiného světa.

A byla by to náramná smůla, kdybychom takovou výjimečnou chvíli, která, když se objeví v našem životě, nerozpoznali, nebo nepochopili její význam.

Když se duchovní bytosti pokoušejí kontaktovat s běžnými smrtelníky, musí na to vynaložit značné množství energie. A celkem pochopitelně nejsou o nic ochotnější než lidé utrácet svůj čas a úsilí jen tak pro nic za nic.

Existují některé způsoby, jakož i některé části dne, které jsou pro bytosti z vyšších sfér vhodnější na navazování kontaktu s pozemšťany.

Proto duchové nejčastěji používají právě tyto určité způsoby, jak i určitou dobu během dne – zvyšuje se tak pravděpodobnost, že se jim podaří s námi navázat opravdu silné spojení.

Doporučujeme Vám, abyste si přečetli níže uvedený seznam způsobů či okolností, za jakých se duchové nejčastěji pokoušejí s námi o komunikaci. Získáte tak lepší představu o tom, co si máte všímat.

1. Duchové se nás často pokoušejí oslovit ve chvílích, kdy jsme sami

Je to pochopitelné – když jsme o samotě, naše mysl je podstatně klidnější, než když jsme v přítomnosti druhých lidí.

Právě proto se duchové pokusí využít chvíle, kdy jsme o samotě a navázat s námi kontakt. Abychom byli konkrétnější, zvláště vhodná doba během dne na navázání duchovního kontaktu je buď velmi brzy časně ráno nebo v pozdních nočních hodinách.

Pokud jde o duchovní jevy, lidé jsou časně ráno nebo pozdě v noci více vnímaví a jak jsme již zmínili, brzy ráno nebo pozdě v noci je v naší přítomnosti obyčejně méně rušivých vlivů.

2. Strážný anděl nás zvykne často navštívit, když spíme nebo sníme

Spánek a snění je další stav, ve kterém jsme schopni vnímat duchů nejlépe. Náš strážný anděl nás také zvykne navštívit i ve chvíli, kdy se probudíme uprostřed noci.

Znovu, v těchto chvílích bývají naše mysl i prostředí klidné, takže je vyšší pravděpodobnost, že postřehneme i nepatrné projevy duchů v našem materiálním světě.

3. Duchové se často pokoušejí s námi spojit, když procházíme těžkým životním obdobím

Strážný anděl stojí u nás zejména ve chvílích, kdy procházíme nějakou velkou životní změnou, životní krizí, sebereflexí či změnou v důležitém vztahu.

A i když si duchové jasně uvědomují, že toho, co by pro nás mohly udělat není mnoho (alespoň z jejich perspektivy), vědí, že i to málo, co mohou pro nás udělat, nám může značně pomoci a padne nám to na užitek.

4. Strážní andělé se nás pokusí oslovit během našich rodinných setkání a oslav

Ať už jde o svatbu, zásnuby, porod, sportovní aktivity či společenské hry, kterých se účastní celá rodina, oslava, prezentace apod., duchové bývají při všech těchto rodinných událostech přítomni stejně jako všichni ostatní členové rodiny.

A samozřejmě se na všech těchto rodinných událostech budou duchové snažit nás oslovit.

Všichni víme, že rodinné setkání a události bývají spíše živější, někdy až živelné či chaotické – právě proto návštěva duchů, kteří nám přinášejí klid, je v takových chvílích zvlášť vítaná.

Můžeme tedy počítat i s tím, že duchové se pokusí s námi spojit i uprostřed rušných rodinných setkání.

5. Duchové se často pokoušejí s námi spojit, když jsme na výpravě, či když cestujeme

„Průzkum je skutečným základem lidského ducha.“ – Frank Borman

6. Strážný anděl se často pokouší s námi spojit právě ve chvíli, kdy vyvíjíme velkou fyzickou námahu

„Smyslem tréninku je posílit to, co je slabé, posílit tělo a zušlechtit ducha.“ – Morihei Ueshiba

7. Duchové se pokusí oslovit nás ve chvílích, kdy se někdy až nekontrolovaně bavíme

„Člověk, který má veselého ducha a přináší smích kamkoli se pohne, je hned požehnaný.“ – Bennett Cerf

8. Strážný anděl se nám často přimlouvá tehdy, když se občas jako jednotlivci cítíme být skutečně svobodní

„Svoboda je otevřené okno, přes které proniká sluneční světlo lidského ducha a lidské důstojnosti.“ – Herbert Hoover

9. Duchové se často pokoušejí s námi spojit, když soustředěně pracujeme na dokončení či splnění nějaké důležité úlohy

„Orel nikdy nemá strach z nepřízně osudu. Proto bychom měli být jako orel, měli bychom mít nebojácného ducha dobyvatele!“ – Joyce Meyer

Zpracovala: http://Mocvědomí.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk