Martina Korejčková: Jak výživa ovlivňuje naše tělesné složení?

260
Foto: Pixabay.com

Již od dětství mě fascinovalo, jak je příroda chytrá a jak si to všechno pěkně dokázala vymyslet. Díky mé práci specializace ve výživě v současné době nejvíce žasnu nad fungováním lidského těla a tělesnou skladbou a to hlavně v rámci složení organismu z hlediska tuků, pevné hmoty (svalů), kostí a tělesné vody. Ráda pátrám po tom, co vše může mít na toto složení těla vliv.

Většina z nás, máme doma ten přístroj mnoha lidmi proklínaný – váhu tělesné hmotnosti, kterou čas od času (někdo denně) použijeme. Bafne na nás nějaké číslo a běda, aby bylo větší než minule. Ale je to pořád jen číslo. Přemýšleli jste někdy nad tím, zdali náhodou to číslo na váze není způsobeno tím, že jsme měli po více dní větší fyzický zápřah a prostě nám jen trochu narostla svalová hmota a tím pádem se zvýšilo i číslo na váze? Proto tělesná hmotnost je jen jeden z ukazatelů (leč základních) lidského těla, který nám dá informaci o KVANTITĚ, ovšem moc neřekne o KVALITĚ našeho těla. Takže popořadě:

Složení těla

Každý člověk má krom tělesné schránky, kostí, pojivových orgánů, cév, tělesných tekutin a dalších zajímavostí také určité množství tuku, svalů a vody (buněčné a mimobuněčné), které by se mělo pohybovat v určitém rozmezí – populační normou odlišenou na základě věku a pohlaví. Jak je logické, že nemůžeme přežít bez svalů a tělesné vody, tak stejně tak se ale nedá žít ani bez tělesného tuku, i když by někdo bez něj žil velmi rád. Ale jako je nepříliš žádoucí nadbytek tuku (nadváha, obezita), tak není dobré jít s tukem pod určitou mez (normu), neboť – a to si mnoho lidí neuvědomí – tuková tkáň je důležitá pro mnoho funkcí v našem těle: tvorbu buněk, hormonů, tepelnou izolaci a hlavně nám slouží jako zásoba energie v době nouze, protože nikdy nevíme, jestli se do takové nouze dostaneme (nemoc, nemožnost příjmu stravy…) a organismus bude muset čerpat z našich zásob. Pokud není k dispozici zásoba tuku, tělo se začne „užírat“ a brát si živiny a energii ze svalů, kostí a to je samozřejmě špatně. Jak by měla přibližně vypadat naše tělesná skladba dle normy?

Muži by měli mít v těle 10 – 20% tuku, 50 – 65% vody a kolem 40 – 50% svalového podílu (i sval obsahuje vodu, takže když v těle narůstá svalová hmota, může se projevit i nárůst tělesné vody).

Jako ženy máme „naděleno“ více tukové tkáně kvůli dobré reprodukční schopnosti a tvorbě hormonů důležitých pro zachování rodu. Hodnota by se měla pohybovat přibližně od 20 – 30%. Roli hraje i rozložení tuku. Pro naše zdraví je lepší, pokud máme od přírody naděleno, že se nám tuk ukládá spíše do stehen a hýždí než do břicha – což je jak u mužů, tak i u žen riziko pro utlačování orgánů dutiny břišní a spojitostí s onemocněním cukrovkou II. typu a srdečně-cévními komplikacemi. Tělesnou vodu bychom měli udržovat na hodnotách mezi 45 – 60% a svaly orientačně od 30 – 40%. Vyrovnané hodnoty jsou důležité pro efektivní fungování těla, dostatek svalové síly, obratnosti, pohyblivosti, předcházení nežádoucím vlivům (onemocnění vznikající na podkladě vyššího množství tuku), šetření kloubů a z mnoha dalších důvodů. Tím neméně důležitým je i vliv na celkový vzhled člověka, jak se to odrazí i na zevnějšku, zkrátka jak to vypadá při pohledu do zrcadla.

Tělesné složení se zjišťuje několika metodami, přičemž jednou z nejefektivnějších a nejrychlejších je měření na speciálních přístrojích pomocí bezbolestného bioimpedančního měření (měření el. odporu jednotlivých složek tuku, svalů… vůči střídavému elektrickému proudu získaného z přístroje).

Co všechno může naše tělesné složení a poměr těchto struktur ovlivnit, se dozvíte příště v mém navazujícím článku. Jak již ale nadpis dnešního článku napovídá, tak jedním z nejdůležitějších vlivů na naše tělesné složení má strava (a to nejen z hlediska kvantity, ale především z hlediska kvality a celkový jídelníček, kterým můžeme dosáhnout nečekaných výsledků v tělesném složení. Stejně tak pravděpodobně víte, že pokud se budeme přejídat, můžeme přibírat na tuku, ale věděli jste, že i když budete jíst nedostatečně, tak můžete tloustnout, neboť si tělo dělá zásoby, protože je stresované nedostatkem? Do příště si pamatujte, že kila svalů sice váží víc, ale zabírají menší plochu než stejné množství kil tuku.

autor: Bc. Martina Korejčková, DiS.
zdroj: https://www.celostnimedicina.cz/jak-vyziva-ovlivnuje-nase-telesne-slozeni.htm#ixzz4fBk0T73J

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk