Marie Maia Špačková: Temnota v poslední fázi

1082

Tímto článkem jsem se rozhodla vyjádřit k situaci, která se během několika měsíců přiostřila a která způsobila, že se zviditelňuje to, o čem některé alternativní weby či knihy psaly již mnoho let nazpět.

Asi si někteří říkáte, jakým způsobem se stavím k událostem kolem záplavy imigrantů a emocí, které u lidí vzrůstají na základě informací ohledně novodobých principů islámu a světových událostí.

Přečetla jsem pár článků a slyšela pár rozhovorů od lidí, kteří nejsou čistě materialisticky zaměření, abych si uvědomila, jak lehce lze na základě pozornosti těmto věcem věnované, sklouznout do stavu „odsuzování“.

Jelikož jsem u sebe vyvinula již značnou míru sebelásky a sebeuvědomění, hned mi bylo jasné, že každá podobná emoce souzení, posuzování má vliv na lidskou DNA a vše tomu podobné se může začít odrážet na fyzické schránce a ve vaší realitě.

Je proto nutné při zkoumání jistých informací postupovat velmi rozvážně, a být si vědomi toho, co skutečně cítíte a co pro sebe opravdu chcete. Protože jinak se stáváte součástí tohoto masového kyvadla, které se rozhoupává stále více a více.

V každém případě i při chaotické situaci, která začíná v Evropě vzrůstat, se nedá škatulkovat a dokonce odsuzovat podle víry toho či onoho.

Každé současné náboženství je přepsáno a záměrně zkomoleno k tomu, aby ovládalo lidi a aby vyvolávalo pocit viny, zmatení a konflikty – tím vším dohromady odpojení od vašeho Zdroje. To byl jasný záměr těch, kteří stály za tímto přepisováním starých posvátných textů. Avšak na počátku každého náboženství stálo pouze čisté učení, pocházející od Mistrů, které mělo lidstvo vést směrem k Nanebevzestoupení. K největšímu tajemství na této planetě. Ke skutečné podstatě toho, proč na Zemi přichází Boží části jež se inkarnují do hmotných těl.

Avšak toto tajemství nesmělo být lidem odkryto a tak se započalo s jeho manipulací a matoucím výkladem, který měl vyvolat opak toho, o čem posvátné texty a skuteční Mistři hovořili a co žili.

Novodobá náboženství tedy manipulují s lidmi, zatajují jim jejich skutečné Božské schopnosti, jejich Sílu a Moc, kterou každý člověk má a může ji používat. Naučila lidi spoléhat se pouze na vnější svět, hledat v něm jakýmkoliv způsobem řešení, kritizovat chování druhých lidí a touhu manipulovat je k obrazu svému pro falešný pocit jistoty a bezpečí, kterého nelze nikdy dosáhnout spoléháním se na vnější svět. A protože se v jisté době lidé na určitých místech Země od náboženských organizací začali odvracet, tento nástroj moci a manipulace jim nabídl pro ošálení zraku a cítění „politiku“ a velkou iluzi, že oni jsou těmi, kdo svými hlasy u voleb politiku řídí. Skutečnost je však mnohem odlišná od toho, co si mnoho lidí doposud myslelo.

Bohudík…Vesmír je založen na principech, které nelze donekonečna očúrávat. A v jisté chvíli nastane doba „konzumování“ tzv. masové karmy, která se nahromadila. Spustí se události, které jsou v pozadí vyšší Inteligencí připuštěné, protože Ona ví, že každá věc má oba konce polarity, tudíž že všem, co se děje, je možné najít cestu k Božské Lásce.

A tyto události se právě spustily.

Slouží ke „konzumování“ toho, co se nastřádalo na všech stranách zúčastněných. Ať už půjde o individuální či národní prožitky.

Ráda bych v této chvíli zdůraznila jednu skutečnost … každá zkouška přichází pouze ve chvíli, kdy je na to osobnost připravena ji zvládnout.

A tak, pokud se vás současné události nějak týkají, vězte, že máte silný potenciál vyjít z toho jako vítězové. Ne tím, že někoho zmanipulujete k obrazu svému, okleštíte jeho svobodu myslet si, říkat a dělat co chce, či dokonce mu vezmete život, ale tím, že si sami vybudujete své pevné spojení se svým Zdrojem a ten vytvoří váš svět bezpečný a plný hojnosti.

Přichází události, které otevřou oči i mnoha těm, kteří doposud spali.

Kteří věřili, že jejich volební hlas má nějakou váhu, kteří tvořili svůj svět podle toho, co jim bylo vnuceno jako realita a kteří se ponořili do role bezmoci a oběti. Nic z toho samozřejmě tito lidé neudělali „vědomě“, ale tím, jak uvěřili autoritám a jejich nefunkčním programům které přijali pro svůj život, tím si nechali mezi prsty uniknout svou skutečnou Moc.

Nyní budou vystaveni větší jasnosti, aby uzřeli, jaké divadlo bylo pro ně sehráno… a to ve všech oblastech života – politika, náboženství, školství, věda, historie, ekonomika a pod.

Tito lidé budou vystaveny velkému tlaku na svůj nervový systém a ne všichni to dobře zvládnou.

To, o čem mluvili Plejáďané skrze Barbaru Marciniak, právě přichází. Budou se odkrývat skutečné praktiky mediálního, politického, náboženského, vědeckého a ekonomického zákulisí a pro mnoho lidí to bude šok.

Přichází doba velkého čištění a rychlého konzumování stvořeného.

Co mám udělat?

Určitě si několik z vás kladete tuto otázku, ale někteří jistě víte, co je pro vás nejlepší.

Odpovím tím, jak se k tomu stavím já a co jsem si pro sebe uvědomila.

A dokonce se podělím o myšlenku, která jednu noc ke mě přišla a která by velmi zamotala hlavu těm, kteří si myslí, že stále drží otěže vládnutí nad lidmi.

Na těch pár informací (článků, rozhovorů), jež zaujaly mou pozornost, jsem si uvědomila, že neexistuje jednoduché řešení z venku – jinak řečeno „žádné skutečně dobré“. Tudíž všechny manifestace, rozčilování, hanlivé urážení druhých lidí, či potlačování jejich svobody vyjádření, ve skutečnosti ještě více rozkývává pomyslné kyvadlo této energie a ti, kteří skutečně stojí za závojem všech těchto událostí s tím počítají. V celé této situaci je záměrně počítáno s tím, že lidé svými emocemi celou situaci ještě zhorší, což bylo plánováno. Bez lidských emocí není možné vyvolat žádnou válku, žádnou revoluci, žádnou diktaturu. V jakékoliv části historie byly všechny nesváry vyvolány tak, že byla vytvořena uměle událost, která na sebe nabalila řetězec dalších událostí, které se staly příčinou válek a diktatur. A VŽDY byl hlavní součástí scénáře „emocionální stav davu“. Bez něj by nikdy nebyla úspěšně vytvořena jakákoliv podobná situace v historii lidstva.

Je dobré si tedy uvědomit, že bez lidí a bez jejich nekontrolovatelné emoční polévky, by jisté skupiny, jež stojí v pozadí všech světových událostí, neměli sebemenší moc.

A tak první velkou podporou, pro úspěšné zvládnutí této doby je to, ovládat své emoce. A to velmi pečlivě.

Tuto podporu poskytnete nejenom sobě osobně tím, že nebudete k sobě přitahovat události, jež by odpovídaly podobné vibraci – třeba nějakou poruchou na fyzickém těle, či nepříjemnostmi v osobním životě, ale stejnou měrou přispějete do energie národa, ba i dokonce do celého světa. Každý člověk, který v takovýchto dnech zůstává v souladu se svým Zdrojem vydá za 1.000.000 lidí, kteří se právě zmítají v nekontrolovaných emocích.

To je ohromná Síla a Moc, co říkáte?

To je to, co nemáte vědět.

Neste tedy své světlo, lidé ho budou potřebovat vidět.

V této situaci existuje totiž pouze jedno dokonalé řešení a tím je, být pevně ve svém Zdroji. To znamená, být tam svými myšlenkami…myšlenkami nejenom o sobě, ale i o druhých lidech (včetně těch, kteří žijí odlišný způsob života). Ve Zdroji jste pouze když se oprostíte od kritiky, odsuzování, strachu, zlosti ale též od sympatií s nedokonalostí, od lítosti a pod.

Přišel čas, který po vás vyžaduje skutečnou sobeckost. Sobeckost v tom, že chcete pro sebe jen to nejlepší a že si proto saháte do svého Zdroje. Že nic nechcete po druhých, že proto, abyste byli šťastní, nepotřebujete aby někdo druhý měnil své chování a že tomuto chování dokonce nevěnujete svou pozornost, protože jinak se stáváte součástí tohoto chování a spolutvůrci.

To znamená, začít myslet a jednat jinak, než vám bylo starými vzorci vnuceno.

To je jediná cesta, která vede ke Světlu.

A události, které se spustily, ukáží ještě jasněji, že jediný způsob, jak si zachovat to nejcennější- život, vede pouze tímto směrem.

A abychom nezůstali pouze u duchovní stránky, mám zde tip, jak nečekaně zahýbat událostmi, což by bylo velké překvapení pro zákulisí tohoto řízeného exodu.

Kdyby se lidé dokázali na měsíc odvrátit od TELEVIZE, kdyby přestali na měsíckupovat a číst denní tisk, byl by to nečekaný zvrat. Jisté zákulisní skupiny by přišly o nejsilnější způsob, jak manipulovat lidským vědomím a jak řídit lidské emoce ke svému prospěchu.

Vaše emoce jsou tím, které vše uvádějí do pohybu a mohou být i tím, které vše obrátí v harmonii, kterou někteří nechtějí.

MAIA

Autor: Marie Maia Špačková
http://www.jajsem.com
Děkujeme za možnost sdílení: Informace odjinud

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk