Roman Zahrádka a jeho hosté Marek Hašlar, Kryštof Koucký, Wčelka: Společenství Svobodné Spolupráce

144

V pražském Divadle Kampa byly položeny základy nového občanského sdružení pod názvem „Společenství Svobodné Spolupráce“. Šéfredaktor časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel Roman Zahrádka si většinu jeho protagonistů pozval do studia internetové televize Cesty k sobě, kde spolu debatovali o návratu lidství a vytváření nových hodnot společnosti. Stěžejní část rozhovoru se pak věnuje konkrétním návodům, jak toho z pohledu mladých mystiků dosáhnout.

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk