Malé „špinavé“ tajemství, které chce před námi utajit očkovací průmysl

253
Foto: Dollarphotoclub.com

Seznam pomocných látek vakcín zveřejněný organizací CDC poskytuje bližší pohled na některé nejtoxičtější ingredience používané velkými farmaceutickými společnostmi při výrobě vakcín.

Jelikož úřady trvají na bezpečnosti těchto vakcín, farmaceutické firmy dále používají tyto ingredience, aby vydělávaly na svých produktech, neberouce ohled na bezpečnost veřejnosti.

Vakcíny plné infikovaných zvířecích buněk

Seznam organizace CDC (Centrum pro kontrolu nemocí) obsahuje celou řadu pomocných látek využívajících různé VERO buňky (ledvinové opičí nebo psí buňky) odebrané zvířecím hostitelům.

Tyto buňky byly podrobeny důkladnému zkoumání, protože různé klinické studie vyvolaly obavy z možné infekce.

Například pomocné látky nacházející se ve vakcíně proti dětské obrně obsahují ledvinové buňky afrických kočkodanů. O VERO buňkách odebraných tomuto konkrétnímu druhu opic je známo, že jsou infikovány opičím virem SV40, nádorovým virem DNA, který je dáván do souvislosti se vznikem různých druhů rakoviny.

Další analýza také ukázala, že virus má pomalu se pohybující archetypální linii, kterou výrobci léků a regulátoři zapomínají monitorovat.

Používání této infikované pomocné látky ve vakcínách vedlo od šedesátých let minulého století k významnému nárůstu nových případů rakoviny.

Opičí viry ve více vakcínách

Za používání této pomocné látky se ocitla pod palbou i vakcína proti rotavirům.

Studie z roku 2010 publikovaná v časopise Journal of Virology zjistila, že vakcína proti rotavirům obsahuje živý opičí virus, který výzkumníci zjistili s 96% jistotou.

Další studie potvrdila ve stejné vakcíně přítomnost endogenního paviáního viru. Výsledky jsou uvedeny v časopise Advances in Virology.

Existuje také obava, že infikované buňky odebrané z nemocných opic znečistily i vakcínu proti planým neštovicím.

K varovným náznakům u zmíněné vakcíny patří celá řada nepříznivých zdravotních stavů, jako jsou onemocnění srdce, slepota a encefalitida.

Hovězí sérum v MMR vakcíně

Další potenciálně smrtící pomocnou látkou, nacházející se hlavně ve vakcíně MMR a vakcíně proti rotavirům, je hovězí sérum.

Přidání této pomocné látky do vakcín vyvolalo obavy z kontaminace Creutzfeldt-Jakobovou nemocí (CJD). Ačkoli toto tvrzení vyvrátily různé zdravotní agentury – včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), CDC a Australian Therapeutic Goods Administration – ve Spojeném království se objevily ojedinělé, zdokumentované případy infekce CJD.

Tyto případy byly dávány do souvislosti s požitím produktů infikovaných nemocí šílených krav. Odborníci také vyslovili obavy z používání prasečích VERO buněk při výrobě vakcín.

Před několika lety se dostala do problémů vakcína proti rotavirům poté, co regulátoři zjistili, že přípravek obsahuje velmi vysoké hladiny prasečího cirkoviru typu 1.

Bylo prokázáno, že vakcína obsahuje více než 100 000 molekul tohoto viru. Nicméně zůstává nejisté, jak virus přímo postihuje lidi, což je ještě znepokojivější.

Farmaceutické firmy záměrně přidávají do vakcín karcinogeny a neurotoxiny

Při výrobě vakcín nejsou vysoce toxické chemikálie nic neobvyklého. Seznam pomocných látek vakcín vydaný organizací CDC obsahuje ve skutečnosti alespoň jednu chemikálii průmyslové kvality.

Klíčovou složkou potravinářských barviv používaných ve vakcínách je například benzen.

Benzen je vysoce toxický karcinogen, který je dáván do souvislosti se vznikem různých druhů rakoviny, jako jsou akutní myeloidní leukémie, non-Hodgkinův lymfom a mnohočetný myelom.

K dalším karcinogenním složkám nacházejícím se ve vakcínách patří: formaldehyd a aceton.

Ve většině pomocných látek vakcín uváděných v dokumentu CDC byl neurotoxin thiomersal. Thiomersal obsahuje rtuť, hned po plutoniu druhý nejjedovatější prvek na světě.

Různé studie našly souvislost mezi thiomersalem a vznikem poruchy autistického spektra u dětí. Dnes se přidává hlavně do vakcín proti chřipce, ale mohou ho obsahovat i jiné vakcíny (je třeba sledovat ingredience na příbalovém letáku).

Navzdory zjevnému zdravotnímu riziku velké farmaceutické společnosti trvají na používání hydroxidu hlinitého jako klíčové složky při výrobě vakcín.

Hydroxid hlinitý je spojován s celou řadou nepříznivých zdravotních stavů, jako jsou rhabdomyolýza, encefalopatie a osteomalacie. Důležitou složkou výroby vakcín se ukázal být glutaraldehyd, který vyvolává astma.

Údaje z oficiálních seznamů ukázaly, že nejméně osm pomocných látek vakcín použilo k dezinfekci toxickou složku.

Glutaraldehyd byl dán do souvislosti s chemickou kolitidou, ulcerózní kolitidou a ekzémem.

Zdroj: https://www.vylectese.cz/male-spinave-tajemstvi-ktere-chce-pred-vami-utajit-ockovaci-prumysl/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk