Magda Techetová: V největší temnotě je třeba největšího světla

410
Foto: Pixabay.com

Čím silnější se zdá být temnota, tím silnější musí být tvé světlo. Temnotu nikdy nezaženeš tím, že své světlo necháš zhasnout – zoufalstvím, beznadějí, hněvem či strachem. Ani jiným svícím nepomůžeš svítit tím, že tu svou zhasneš. Jako hořící svíce jich můžeš rozsvítit nespočet, aniž bys přitom cokoli ztratila ze svého vlastního světla. Když vidíš, jak ostatní svíce zhasínají a vzdávají se, neznamená to, že se máš přidat k nim – naopak, je o to důležitější udržet tvé světlo silné a pomáhat jim to jejich opět rozsvítit.

Nenech se pohltit dojmem, že je temnota příliš velká

Tvé světlo má nejvíce svítit PRÁVĚ V TÉ NEJVĚTŠÍ TEMNOTĚ, protože právě během ní je nejvíce potřebné! Udělej to pro ty, kterým se nepodařilo svou svíci udržet hořet a pomoz jim ji znovu zažehnout! Nikdy se nenechej přehltit dojmem, že je temnota „příliš velká“, než aby se dala zahnat – protože dokud svítí byť jedno jediné světlo, nebude temnota moci skutečně existovat. Chceš-li žít ve světle, BUĎ JÍM TY SAMA a napomáhej ostatním k tomutéž. Čím více světla budete vyzařovat, tím menší bude mít temnota moc a tím menší budou vaše obavy, které vaše světlo oslabují a temnotu živí. Čím větší je vaše pokušení se vzdát, tím důležitější je to neudělat.

Pokud tě svádí temnota, máš v sobě silné světlo

Pamatuj, že největšímu pokušení bývají vystaveni právě ti, kdo v sobě mají to největší světlo, právě proto, aby ho nemohli šířit dál a posilovat ho. Pokud se tě tedy snaží temnota schvátit, znamená to, že máš v sobě silné světlo, které je důležité pro svět a které zde rozhodně MÁ svítit! Čím více strachu se v tobě temnota snaží vyvolávat, tím více si můžeš být jistá, že právě z tvého světla má sama ten největší strach.

Poselství archanděla Michaela, Magda Techetová

Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.cz/2017/08/v-nejvetsi-temnote-je-treba-nejvetsiho.html

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk