Jak lze vyvolat mimotělní zážitek bez užití jakýchkoli stimulantů či psychoaktivních látek?

268
Foto: Pixabay.com

Je opravdu možné záměrně vyvolat mimotělní zážitek? Ano, je. Existuje několik metod, kterými lze mimotělní a duchovní zážitky dosáhnout záměrně.

Tyto metody jsou bezpečné, protože vycházejí jen z toho, co máme vždy přirozeně k dispozici – naše vědomí a tělo.

Pokud se však v schopnosti záměrně vyvolat mimotělní zážitek chceme zdokonalit, bude to od nás samozřejmě vyžadovat nějaký čas, tak jak osvojení si každé výjimečné schopnosti či dovednosti.

Pokud chceme opravdu zažít zevní zkušenost, máme na to i dobrý důvod. Tím důvodem však není dosahování extatických stavů (ačkoli pokud vám jde právě o toto, je to vaše věc).

Mimotělní zážitky nám například mohou pomoci zbavit se strachu, překonat trauma, rozšířit a prohloubit si vědomí a mnoho jiného.

Nicméně to nejcennější, co můžeme mimotělním zážitkem získat, je samotné sebepoznávání a osobnostní rozvoj.

Většina případů mimotělního zážitků, o kterých jsme už určitě všichni slyšeli, se nejčastěji událo v snech, v zážitcích blízko smrti, ve stavu mezi spánkem a bděním nebo při experimentech s užíváním některých psychedelik, jako jsou např. lysohlávky, DMT (dimethyltryptamin – typ halucinogenní látky, která se dokonce přirozeně tvoří v naší epifýze) nebo ayahuasca.

Mimotělní zážitek však můžeme dosáhnout i přirozenějším způsobem pomocí jen našich myšlenek, dechu a vědomí.

Experimentování s mimotělním zážitkem může být pro nás užitečné

Je důležité si uvědomit, že mimotělní zážitek nám může pomoci v různých oblastech, ale jen tehdy, pokud ho pochopíme správně. Můžeme chtít například lépe prozkoumat naši trauma z minulosti.

Technika, jakou je meditace a s ní spojený mimotělní zážitek, nám v tom mohou pomoci. Pokud je však provádíme na nějaký jiný účel a pokud kromě nich už na vyřešení problému nevyvineme žádné jiné úsilí, nedostaví se žádný účinek.

Podobně je to i se psychedeliky, jakými jsou již zmíněné ayahuasca, lysohlávky či DMT. Ony samotné náš problém za nás také nevyřeší a nespasí nás. My sami musíme vyřešit náš problém, my musíme vyvinout námahu.

A toto je přesně důvod, proč většina lidí, kteří experimentují s užíváním psychedelik či s mimotělními zážitky, se celkově v životě či v duchovním rozměru nikam neposunula.

Ta změna a růst zkrátka nepřijdou jen tak a vyžadují od nás nějaké úsilí, jestli se nám to už líbí nebo ne. Jenže je to často právě to úsilí, co nejsme ochotni vyvinout, a to nám i pak samozřejmě brání hýbat se v životě a v duchovním rozměru dále vpřed.

Proto velmi záleží na tom, co chceme mimotělní zkušeností dosáhnout.

Když přemýšlíme o psychedelických látkách či o tom, že bychom chtěli vyzkoušet mimotělní zážitek, nejčastějším důvodem je, že chceme zažít opojení, uvolnění, nebo to chceme vyzkoušet jen tak, čistě ze zvědavosti.

To je zcela v pořádku. Díky zvědavosti přece objevujeme a poznáváme nové věci.

Ačkoli není nic špatného na tom, když se chceme občas i trochu uvolnit a pozobávat, obecně to není zrovna nejlepším důvodem, proč bychom měli chtít mít zkušenost s mimotělním zážitkem.

Proto každému, kdo má zájem o mimotělní zážitek doporučujeme, aby si uvědomoval i hlubší smysl této zkušenosti a vnitřního duchovního rozvoje v souvislosti se zkoumáním vědomí.

Domníváme se, že hledání opojení či „úletu“ prostřednictvím mimotělního zážitků není zrovna nejlepší nápad, protože již mnoho lidí propadlo závislosti na extatických zážitcích a zničilo si tak život.

Nezaměňujme sebepoznávání s útěkem před realitou

Může se stát, že mnozí budou považovat mimotělní zážitky za útěk před problémy, kterým musíme čelit. A útěk před problémy je důvodem, proč se dnešní společnost utíká k marihuaně, alkoholu, závislosti na televizi či jídle.

DMT, lysohlávky, ayahuasca apod. přišli na naši planetu v dřívějších dobách, kdy lidstvo mělo problémy se zkoumáním vědomí a jak pomoc na to potřebovalo vnější prostředky.

Dnes však ke vzkříšení těchto látek dochází proto, že zvědavost a zkoumání nabírají mezi lidmi na popularitě. Nakonec, na celé Zemi přece nepopiratelně dochází ke změně vědomí.

Přesto se však domníváme, že pokud chceme mít hlubší zážitky na úrovni našeho vědomí, uvedené psychedelické látky již nejsou pro nás více zapotřebí.

Psychoaktivní látky jistě mohou pomoci lidem ve složité životní situaci, např. drogově závislým nebo v případě těžkého traumatu u někoho, kdo zažil válku a válečné násilí na vlastní kůži.

To jsou však jen vzácné případy a domníváme se, že drtivá většina z nás disponuje dostatečným vnitřním potenciálem, který nám umožňuje zkoumat svět mimo nás. Proto každého jednoznačně podporujeme v tom, aby při hledání a zkoumání duchovního rozměru prostřednictvím mimotělního zážitků vycházel z daností, kterými přirozeně disponujeme.

Nakonec, nezáleží až tak na samotném zážitku, a už vůbec ne na jakékoli psychoaktivní látce jako na tom, co zážitkem chceme dosáhnout a jakým způsobem nám daný (např. mimotělní) zážitek pomůže rozšířit si obzor.

Tedy záleží to hlavně na nás. Říká se, že pokud chceme najít odpovědi a zdolat své problémy, musíme nahlédnout do svého nitra. A když se tak nad tím zamyslíme, opravdu i mnoho životních situací nás nutí udělat totéž – nahlédnout do svého nitra.

Je to tak – každá opravdová změna začíná uvnitř!

Důvod je jasný. Právě v našem nitru, v našem vědomí, se děje zásadní změna, kterou lze jasně pozorovat v našich životech, tak na planetě jako celku.

Jaké ponaučení nám tedy z toho plyne? Pokud víme, že možnost znát základní pravdu je plně v našich rukou a že cesta k této pravdě vede do našeho nitra, proč se tedy nevydat na tuto cestu hned?

Jak lze vyvolat mimotělní zážitek

Tým z redakce Collective Evolution se v Beverly Hills v Kalifornii zúčastnil duchovních cvičení pod vedením samotného Wim Hofa. Wim Hof ​​je po celém světě pověstný svou nadpřirozenou schopností vydržet extrémní chlad.

Tuto svou schopnost Wim Hof ​​připisuje pravidelnému otužování, meditaci a dechovým cvičením, která jsou podobná tibetské technice zvané Tummo.

Během dvou dnů vykonávali dechová cvičení, v nichž zaměřovali svou pozornost na proudění energie v těle a učili se, jak tuto energii ovládat a používat. Tuto energii se pak učili použít k aktivování epifýzy (šišinka) tak, aby mohli vyvolat nebo naopak, zabránit tvorbě a uvolnění malého množství DMT v mozku.

Právě prostřednictvím působení DMT je možné vyvolat určitý typ zážitků, které lze považovat za mimofyzické. Na tomto místě je třeba poznamenat, že samoúčelné vyvolávání mimofyzického zážitků není tím hlavním poselstvím Wim Hofových cvičení.

Skutečným smyslem Wim Hofové metody, resp. cvičení je něco jiného, ​​přestože jejich prostřednictvím je možné mimotělní zážitek vyvolat. Přibližně můžeme říci, že Wim Hofová cvičení jsou jistým typem dechových cvičení, ale v tomto směru nejsou žádnou novinkou.

Podobná cvičení používali jogíni a guruové už před mnoha staletími pro dosažení pozměněného stavu vědomí, a používají je dodnes.

Seance s Wim Hofom v Kalifornii spolu s členy redakce Collective Evolution navštěvovalo přibližně 60 účastníků. Sezení probíhala v nádherné sále se stropem ve výši přibližně 4,5 metru, do které přes boční okna pronikaly hřejivé paprsky slunce.

Cvičenci leží natažení na zádech na jógových podložkách a trpělivě čekají na zahájení cvičení. Někteří z nich už mají zkušenost s mimotělním zážitkem, který se jim většinou podařilo vyvolat prostřednictvím snění, meditace nebo se jim přihodil jen tak.

Nyní to bude však poprvé, co se pokusí dosáhnout mimotělní zážitek „na povel“ instruktora Wim Hofa.

Průběh seance Wima Hofa

Seance začala standardní Wim Hofovou metodou dýchání. To znamená hluboký nádech a stejně úplný výdech přes otevřená ústa. Vzduch cirkuluje přes břicho, hrudník a hlavu, dovnitř a ven.

Po 8 minutách takového hlubokého dýchání přichází na řadu zadržování dechu, které je rovněž součástí Wim Hofové metody. V tomto okamžiku se cvičenci začínají soustředit na energii, která se nachází ve spodní části zad.

Usilují ji přenést nejprve do horní části zad, odtud pak do mozku, kde se ji pokoušejí soustředit přímo do epifýzy.

Energie nasměrována přímo do epifýzy přináší cvičencům, kteří mají více štěstí, požadovaný účinek a začínají pociťovat podobné pocity, jaké znají již z minulých mimotělních zážitků.

Celé tělo doslova zvoní a vibruje a mysl se začíná zvětšovat a rozevírat. Také začínají vidět místnost, v níž se nacházejí, a to i přesto, že mají zavřené oči.

Při popisu zážitku ze seance většina cvičenců uvedla, že cítili jako jejich duše začala pomalu opouštět jejich tělo a vznášela se ve vzduchu přímo nad tělem. Stoupala pomalu a klidně.

Nejednalo se o žádný prudký či nekontrolovaný pohyb, právě naopak, vše se odehrávalo velmi klidně a s lehkostí.

Jako duše stoupala stále výš a výš, až se nakonec dostala ke stropu, zastavila se a klidně se tam vznášela. To, co následovalo pak je možné zažít jen v hlubokém meditačním stavu.

V tomto stavu všechny emoce a myšlenky začínají pomalu ustupovat do pozadí a začínáme mít pocit, jako kdybychom se měnili na nepředstavitelně masivní a hmatatelnou přítomnost.

Tato přítomnost je opravdu tak obrovská a všudypřítomná, že zcela přesahuje naše fyzické tělo. V tom okamžiku se s fyzickým tělem už přestáváme ztotožňovat a začínáme si uvědomovat, že jsme obrovským vědomím, které vyplňuje celý vesmír.

Toto vědomí je čistou bezpodmínečnou láskou a nekonečným potenciálem.

V tomto stavu bytí máme schopnost používat vědomí tak, že se můžeme dívat na náš život, na jakékoli situace, na planetu Zemi či na cokoliv jiného z úplně objektivní perspektivy.

Tato perspektiva je zbavena jakéhokoliv posuzování, ale zato vychází z bezpodmínečné lásky, což nám umožňuje do hloubky pochopit, proč se vše děje tak jak se děje.

Naše vědomí tak nabývá čistotu a jasnost, díky kterým okamžitě víme, co máme v dané situaci provést nebo jakým směrem se máme v životě dál ubírat.

Co nám umožní takto dosažený mimotělní zážitek

Takový mimotělní zážitek nám na chvíli umožní nakouknout za závoj naší mysli a spatřit, odkud pocházejí všechny její příběhy a drama. Mimotělní zážitek je MIMOŘÁDNĚ účinnou metodou k odstranění našeho strachu, obav a traumat.

Vraťme se však ještě na chvíli k mimotělnímu zážitku našich cvičenců z Collective Evolution.

Uvedli, že jak se vznášeli těsně pod stropem a prožívali pocit masivní, vše prostupující přítomnosti, viděli, jak každá jedna osoba v místnosti procházela svým zážitkem.

Cítili, že jsou vzájemně spojeni s každou jednou osobou, dokonce i s budovou a se vším kolem. Cvičenci také potvrdili, že se u nich zcela vytratil pocit vlastní oddělenosti a odlišnosti od okolního světa.

Jediné, co zůstalo, bylo něco, co bychom mohli nazvat duší nebo vnímajícím vědomím. Tuto experimentální zkušenost můžeme považovat za jasný důkaz nejen toho, že vědomí nemá původ v naší mysli ale zejména, že vědomí a naše existence jsou jedno a totéž.

Současná oficiální věda se sice s touto hypotézou zatím ještě neztotožňuje, ale je velmi zajímavé pozorovat, jak rychle se k tomu blíží.

Tým cvičenců z Collective Evolution pokračuje v popisu svého zážitku. Poté, co se ve vzduchu vznášeli mimo svého těla přibližně 10 minut, pomalu začali sestupovat dolů, kde se se svým tělem znovu sjednotili.

Jakmile otevřeli oči, pocítili silnou touhu vyjít ven a těšit se ze slunečních paprsků.

V té chvíli vnímali vše o něco emocionálněji než obvykle, protože měli možnost na chvíli okusit rozdíl mezi zcela čistými pocity mimo těla a mezi určitou emocionální bolestí či nešťastnými „příběhy“, které si vytváří naše mysl, když je spojena s fyzickým tělem, a tím je pod jeho vlivem.

A právě zkušenost s čistými pocity mimo našeho těla může způsobit radikální obrat v našem chápání toho, odkud pramení naše životní problémy a výzvy.

Zkušenost s mimotělním zážitkem nám dává tušit, jaké by to bylo, kdybychom se přestali identifikovat s našimi pozemskými starostmi a osobním „dramatem“.

Myšlenky na závěr

Na zmíněné výše stavy vědomí jsme tedy schopni naladit se mimo jiné pomocí meditace. Ve vyšším stavu vědomí se stáváme pozorovatelem a jasně vidíme všechny překážky a problémy, s nimiž se musíme v každém jednom okamžiku našeho života vyrovnat.

Když se však s těmito překážkami a problémy přestaneme ztotožňovat, nabudeme určitý nadhled a budeme se moci sami sebe ptát, jak jsme vytvořili či přispěli ke vzniku situace, kterou právě procházíme a jaké z toho pro nás plyne ponaučení.

Jak nám tato zkušenost posloužila? Co můžeme podniknout, abychom se pohnuli ze situace dál? Z vyššího stavu vědomí budeme schopni vidět větší souvislosti a dokonalost v každé jedné situaci.

Mimotělní zážitek a zkušenost s vyšším stavem vědomí nám tedy umožňují vidět pod povrch věcí a rozpoznávat hlubší důvody pro veškeré dění.

To by bylo tedy zhruba všechno. Využívejme a zkoumejme účinky mimotělního zážitků, no znovu podotýkáme, vždy jen s čistými úmysly.

Nejlepším důvodem pro experimentování s mimotělními zážitky je vlastní osobnostní a duchovní rozvoj.

Nejlepší výsledky však dosáhneme, pokud kromě mimotělního zážitků vytvoříme v našem životě i více prostoru pro klid. Užijme si to tedy a neustávejme v hledání nových zkušeností!

Zdroj: https://mocvedomi.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk