Jak lze nalézt skutečný smysl našeho života podle znamení zvěrokruhu

657
Foto: Pixabay.com

Každé jedno znamení ve zvěrokruhu je uzpůsobeno pro naplnění určitého životního účelu. A přestože se konkrétní smysl života od člověka k člověku bude určitě lišit, u lidí narozených v témže znamení najdeme některé shodné charakteristiky, které mají základ právě v jejich znamení.

Na základě těchto charakteristik je pak i pravděpodobnější, že lidé narození ve stejném znamení budou mít také podobný pohled na smysl svého života.

Jste tedy připraveni zjistit, co je smyslem Vašeho života? Udělali jsme pro vás malý výzkum. Podrobně jsme prozkoumali každé jedno znamení ve zvěrokruhu, a pokud vás zajímá, co jsme zjistili, čtěte dále.

Beran (21. březen – 19. duben)

Lidé narození ve znamení Berana si berou za vzor někoho, kdo je na tom lépe než oni sami, a pak se vždy snaží svých vzorů dokonce i předjet.

Beran je soutěživé a ctižádostivé znamení sršící nadšením. Lidé narození v tomto znamení chtějí pro svět vytvořit ty nejlepší a nejpokrokovější věci, či lámat světové rekordy.

Beran se děsí představě, že by upadl do zapomnění, nebo že by si u nikoho nezískal respekt a úctu.

Smyslem života lidí narozených ve znamení Berana je přinášet světu pokrok, ať už je to v oblasti technologie, umění, vědy atd.

Ať už se jedná o cokoliv, velmi rychle zjistíme, že jsou to právě lidé narození ve znamení Berana, kteří jsou ve své oblasti novátory. I další převratný objev bude určitě pocházet z jejich dílny.

Býk (20. duben – 20. květen)

Býk je zemským znamením, což znamená, že lidé narození v tomto znamení usilují o dosažení stability. Smyslem života pro Býky je proto navazování a udržování spolehlivých mezilidských vztahů.

Pro Býka je příznačné, že chce být někým, komu lze vždy důvěřovat a že tu pro nás bude vždy, když ho budeme potřebovat.

Býci se chtějí postarat o to, aby nikdo netrpěl nedostatkem, protože se cítí jistě a klidně jen tehdy, když vědí, že nikomu nic nechybí. Býci si chtějí být jisti, že nikdo není sám a že každý má někoho, komu na něm záleží.

Osoby narozené ve znamení Býka chtějí být ve svých vztazích tou nosnou konstrukcí, díky které se vztah nerozpadne a přetrvá. Platí to stejně pro romantické, jakož i přátelské vztahy.

Blíženci (21. květen – 20. červen)

Blíženci jsou ti nejspolečenštější lidé, jakých jen můžeme potkat. Smyslem jejich života je spojovat lidi dohromady.

Možná si to ani neuvědomují, ale jejich ochota prohodit pár slov například s cizincem ve vlaku nebo pozvat nesmělého nového kolegu na skleničku na konci namáhavého týdne může lidem opravdu významně změnit život, samozřejmě k lepšímu.

Blížencem se daří sbližovat i takových lidí, kteří by za normálních okolností spolu možná ani nezačali komunikovat.

Blíženci se také často postarají o to, abychom se poznali s naší osudovou láskou, nebo abychom si našli nové přátele, pokud jsme se právě přistěhovali do nového města.

V spojování lidí jsou Blíženci zkrátka skvělí.

Rak (21. červen – 22. červenec)

Raci se narodili na to, aby celému světu ukázali, jak má vypadat skutečná láska. Rak je vodním znamením, což značí, že Raci si velmi jasně uvědomují své vlastní emoce a rovněž emoce druhých.

Rozpoznat a vycítit emoce dokonce i druhých lidí je velkým darem, a proto je smyslem života Raka tento dar i naplno použít.

Je třeba však dodat, že Rak využívá svou schopnost pouze na dobré a ušlechtilé účely. Raci mají vždy upřímnou radost, když mohou použít svou emocionální inteligenci na pomoc ostatním.

Právě lidé narození ve znamení Raka zde budou pro nás vždy, když se budeme potřebovat někomu vyplakat na rameni. A když ho budeme potřebovat v těžkých chvílích, Rak je ochoten všechno nechat tak a utíkat nám na pomoc.

Smyslem života pro Raka je připomínat nám, že všichni máme i citlivější a jemnější stránku naší osobnosti, na kterou bychom neměli zapomínat.

Lev (23. červenec – 22. srpen)

Kdo vládne světu? No přece Lvy. Lvy vládnou světu. Někteří si snad řeknete, že ve skutečnosti je to Beyoncé se svou písní „Rule the World“ („Vládnout světu“), kdo vládne světu.

No hned po ní jsou to právě lidé narození ve znamení Lva, kteří ve velké míře rozhodují o chodu společnosti.

Lvy touží po slávě a obdivu, a proto není žádným překvapením, že smyslem jejich života je dosáhnout ve své branži mimořádný úspěch.

Ať už se Lev přičiní o to, aby se jeho jméno stalo známým, nebo to dokonce dotáhne tak daleko, že zazáří na pódiu v světle reflektorů, je jisté, že na Lvy se bude vzpomínat ještě hodně dlouho poté, co již nebudou mezi námi.

A šťastný je ten Lev, kterému se to podaří, ještě dokud je mezi námi!

Panna (23. srpen – 22. září)

Lidé narození ve znamení Panny jsou velmi analytické bytosti, jsou spolehliví a vždy si chtějí být jisti, že se takříkajíc svět nikdy nepřestane točit.

Toto zemské znamení se cítí být ve své kůži jen tehdy, když ví, že všechno běží tak jak má. Vždy chce být nablízku a podat pomocnou ruku v případě, že něco není zcela v pořádku.

Když se každému daří, Panny mají z toho upřímnou radost a jsou šťastné pouze tehdy, když mezi lidmi vládne mír.

Lidé narození v tomto znamení neustále pracují na tom, aby současný stav byl ještě o něco lepší. A obyčejně se jim to i daří, protože právě toto je smyslem jejich života.

Proto neustávejte ve své práci, Panny! Svět vás potřebuje!

Váhy (23. září – 22. říjen)

Všechna vzdušná znamení, mezi které patří i Váhy, si nadevše cení dobrou komunikaci a také proto si vždy chtějí poslechnout příběh obou stran.

Smyslem života pro Váhy je tedy dobrá komunikace a schopnost poslechnout si obě strany. Zároveň jsou to schopnosti, které tento svět bude potřebovat stále více a více.

Lidé ve znamení Vah přišli na svět proto, aby se v něm postarali o rovnováhu. V podstatě bychom mohli říci, že Váhy jsou neoficiálními soudci světa – vyslechnou všechny případy a problémy, a usilují se najít spravedlivý způsob, jak je rozřešit.

Váhy mají mimořádnou schopnost nepodléhat předsudkům, a to jim umožňuje prosazovat ta nejpraktičtější a nejrozumnější řešení.

Lidé narození ve znamení Vah takto přispívají k tomu, aby se svět stával lepším místem.

Štír (23. říjen – 21. listopad)

Štíři jsou názornou ukázkou toho, co to znamená mít pro něco vášeň. Když se jednou osoba narozená ve znamení Štíra do něčeho pustí, provádí to s velkou dávkou vášně, což se pak také projeví na mimořádných dosažených výsledcích v dané činnosti.

Z toho také vyplývá, že nikdy neuvidíme Štíra věnovat se činnosti, do které se z nějakého důvodu není ochoten vložit na sto procent.

Štíři ke všemu přistupují podle kréda „všechno nebo nic“, a pokud se s nimi někdy setkáme, hned si uvědomíme, že cokoliv, co Štír dělá, dělá vždy naplno.

Většina lidí prochází životem jen tak na „poloviční plyn“ a dělá jen to, co vidí u ostatních.

No Štíři jsou tu právě na to, aby nám ukázali, o kolik může být náš život jiný a lepší, pokud do něj přimícháme i trochu vášně.

Střelec (22. listopad – 21. prosinec)

Osoby narozené ve znamení Střelce mívají svobodného ducha a zvídavou povahu. Smyslem jejich života je objevovat. Střelci se často v dějinách proslavili jako průkopníci v nejrůznějších oblastech.

Střelci neradi opakují staré a ověřené způsoby, což je také důvodem, proč často jdou na nepoznaná místa a zkoušejí nové věci.

Střelci milují cestování a doslova se vyžívají v hledání nových způsobů, kterými lze něco zrealizovat.

Nedokážou odolat pokušení a zajímají se o cizí kultury, objevují nové technologie apod. Smyslem života Střelce je tedy objevovat to „nové“ ve všem a všude.

Kozoroh (22. prosinec – 19. leden)

Všichni jsme už slyšeli rčení „krev není voda“. Toto rčení přesně vystihuje význam rodiny pro Kozorohy, protože pro svou skutečnou, pokrevní rodinu jsou Kozorohové schopni obětovat opravdu všechno.

Kromě toho však nezapomínají ani na své přátele a přistupují k nim se stejným respektem a obětavostí jako ke svým pokrevním příbuzným.

Pro Kozorohy jsou jejich přátelé stejně důležití a blízcí jako jejich přímí rodinní příslušníci.

Kozorozi připisují přátelství velmi velký význam a chtějí, aby svět viděl, že přátelé jsou stejně důležití jako rodina.

Vodnář (20. leden – 18. únor)

Posláním Vodnářů je, aby nám připomínali to lidské, co se ukrývá v každém z nás. Dobročinnost a láska k lidstvu jsou velmi vznešenými hodnotami, které již samy o sobě dávají životu hluboký smysl, nemyslíte?

No nejvíc to platí právě pro Vodnáře, protože k humanitární činnosti obecně pociťuje osobní zanícení.

Vodnáři mají silně vyvinuté pochopení pro lidskou nedokonalost a jasně si uvědomují, že všichni bez výjimky děláme také chyby. Tento fakt přijímají bez výhrad.

A pak neváhají už ani chvilku a zapojují se do dobročinných akcí, či dokonce přímo stojí za vznikem dobročinných organizací, čímž se snaží pomoci a zmírnit vzniklé škody a utrpení.

Vodnáři chtějí, aby všichni na této planetě milovali jeden druhého jako sebe sama a abychom se jeden o druhého starali jako o vlastní dítě.

Vodnáři svým ušlechtilým jednáním přispívají ke snižování míry násilí a nenávisti ve světě.

Ryby (19. únor – 20. březen)

Ryby jsou znamením, které pravděpodobně nejlépe rozumí svým emocím a také žije v souladu s nimi. Ryby jsou vodním znamením, což mimo jiné také znamená, že mají velmi blízký vztah k umění jako k způsobu sebevyjádření.

I proto Ryby ve svém životě kladou velmi velký důraz na tvořivost.

Ryby intuitivně vědí, že sebevyjádření je pro duševní zdraví velmi důležité a že umění je jedním z nejdostupnějších způsobů, jak lze sebevyjádření uskutečnit.

Lidé narození ve znamení Ryb silně inklinují a také se často prosadí v hudbě, ve výtvarném umění, v literatuře a v jiných druzích tvůrčí činnosti, které lidstvu slouží ke komunikaci svých emocí a myšlenek.

Ryby každému nabízejí možnost s nimi spolupracovat a podílet se tak na tvůrčí činnosti. Když se jim podaří najít nového parťáka či kolegu, mají z toho velkou radost a přejí si, aby spolupráce probíhala v pohodové, přátelské atmosféře.

Smyslem života Ryb je tedy ukázat, že sebevyjádření prostřednictvím umění a tvůrčí činnosti obecně má pro naši duši a duševní zdraví nezanedbatelný význam.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/skutecny-smysl-naseho-zivota-lze-nalezt-podle-znameni-zverokruhu/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz