Lidské vědomí roste kvantovým skokem. Opona se zvedá

456
Foto: Pixabay.com

Děje se něco zázračného. Neviditelné se stává viditelným.

Lidské vědomí se kvantovým skokem posouvá do území dříve neznámého. To, co začalo několika svatými, mudrci, guru či Spasitelem, se probouzí v srdcích a myslích milionů lidí po celé planetě.

Lidská evoluce prochází velmi závažným posunem. Důkaz je viditelný pouhým okem.

Tento posun zapříčiňuje, že tisíciletí staré víry a společenské struktury se musí prozkoumat, jako ještě nikdy předtím. Snad úplně poprvé v historii.

Dokonce světově uznávaný fyzik Dr. Stephen Hawking (nedávno zemřel) zanechal svou předešlou pozici prezentovanou v knize Velkolepý plán (Grand Design) kvůli tomu, že „víra ve Stvořitele nebyla kompatibilní s vědou“ a že Velký třesk byl tak nezbytný jako gravitace.

Pokud by stále žil, změnil by Dr. Hawking svůj názor ještě jednou poté, co se věda posouvá blíže k řešení sjednocující teorie všeho?

Sjednocování všeho

To, co se v současnosti vynořuje z otráveného a ztrápeného světa, přeplněného velmi malou praktickou hodnotou, je nová a měřitelná realita, kterou vybudovali ti, kteří ztělesňují rozsáhlejší pochopení toho, kým jsme a proč jsme zde.

Většina z nás se bezpochyby začala ptát určité otázky, snad poprvé ve svém životě.

Ať už se díváte na události současnosti jako na konec světa, nebo jako na nový Zlatý věk, zcela to závisí na tom, zda jste svázáni vědomím, které je oddělené, nebo se rozvinulo za hranice do něčeho nového.

„Existují jen dva způsoby, jak žít svůj život. Jedním z nich je brát ho tak, jako kdyby nic nebylo zázrakem.

Tím druhým je brát ho tak, že všechno je zázrak.“ – Albert Einstein

To, co se v současnosti kolem nás rozpadá, je plodem pomýlené práce lidstva a zároveň planety tím, že se ničí systém víry.

Většina lidského utrpení je vytvořena samotným člověkem a je důsledkem přirozené nevědomosti a omezení, nalezených v oddělení vědomí. Jedná se o víru, podle níž jsme odděleni jeden od druhého, od našeho prostředí, nebo dokonce od Boha.

Oddělenost vědomí je však tou samotnou clonou.

Oddělenost není skutečná

Tak, jak to předpokládá samotná definice „oddělenosti“, clona zatemňuje slunce, které je schované za mraky, avšak slunce zůstává stále přítomné.

Až dosud, jen malý počet lidí překonal oddělenost vědomí na další stupeň evoluce lidstva, na vědomí jednoty.

Ať už vy/my zničíme sebe sama, závisí na vaší/naší schopnosti provést evoluční skok z oddělenosti do vědomí jednoty, kde se lidské utrpení končí.

Je to jako upozornění nebo odměna, obsažená v rámci univerzálního proroctví, které zahrnuje mnohé kultury v různých formách. Proroctví se propůjčuje jednak do fyzických, ale i metafyzických úrovní našich životů.

U soustředění se médií na zápas lidstva, zaměřený na vymanění se z našeho kolektivního zámotku oddělenosti, můžeme zůstat slepí, kteří nevidí zázrak odehrávající se přímo pod svým nosem.

Největším příběhem tisíciletí je skutečnost, že miliony lidí se probouzejí k uvědomění si toho, že veškerý život je neodvolatelně propojený jako Jeden – a vždy to tak bylo.

Většina lidstva byla až dosud příliš nevyvinutá na to, aby si to již „uvědomila“ a pochopila, o co jde.

Clona se odkrývá/Opona se zvedá

To, co sjednocuje nás a všechen Vesmír, vše Stvoření, je obsaženo v samotném vzduchu, který dýcháme. Všem pronikající odpověď na hádanku záhady Života je skrytá v záhadně doznívající otázce – té, která je přímo na dosah ruky.

Jsou to hmatatelné a zároveň nehmatatelné aspekty našeho světa, které jsou vědecké a zároveň nevědecké.

Nazvěte to jakkoli chcete a najdete to tam. Tajný klíč, který odemkne konec lidského utrpení je obsažen ve vás. Je to vaše touha po poznání. Už jste to objevili?

Pokud věříte ve vyšší moc nebo řídící sílu, a dokonce, i když v ni nevěříte – když se probudíte, budete zasaženi uvědoměním si toho, že síla, která pohání a váže celý Vesmír, není vnější inteligencí.

To, co dokonce ani slavný kosmolog Dr. Stephen Hawking, biolog a ateista Richard Dawkins nebo dokonce papež František ještě nepochopili (veřejně), je to, že tvůrčí síla, která nás sjednocuje, je samotné Stvoření, samotný Vesmír.

Neexistuje žádná oddělenost.

Bůh je Stvoření

Stvoření není jednoznačnou událostí. Samo definováním bude pokračovat do věčnosti.

To, co je tak šokující, je to, že věda a náboženství nejsou navzájem v protikladu. Jsou prostě jen interpretací Jednoho, interpretací levé poloviny mozku, a zvláště interpretací pravé poloviny mozku.

Naše pátrání po poznání Jednoho je snahou o sjednocení s Jedním. Spojování rukou způsobem, který byl zcela zapomenutý, se temnota stává světlem. Ze strachu se stává láska.

Soutěžení se mění na spolupráci, a tak se nedostatek stává hojností. Bezcennost se stává hodnotou, čímž ukončuje rasismus, genocidu a otroctví. Naše planeta má obnovené zdraví.

Osobní klid a mír na Zemi závisí na novém, více vyvinutém pochopení Boha.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/lidske-vedomi-roste-kvantovym-skokem-opona-se-zveda/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz