Lev Nikolajevič Tolstoj: Jen kdyby lidé pochopili, že nejsou synové nějakých vlastí a vlád, nýbrž jsou synové Boží

96
Foto: Pixabay.com

Pochopte, že zachránit se od svých všech útrap můžete, jen když se zprostíte přežité ideje vlastenectví a na ní založené pokory vůči vládám – a když směle vstoupíte na půdu nejvyšší ideje bratrského sjednocení národů, která již dávno vešla v život a ze všech stran vás volá k sobě.

Jen kdyby lidé pochopili, že nejsou synové nějakých vlastí a vlád, nýbrž jsou synové Boží – a že proto nemohou být otroky ani nepřáteli jiných lidí – a samy sebou se zničí ty nerozumné, k ničemu již nepotřebné zhoubné instituce, které zůstaly z minulosti a jsou nazývány vládami, a všechna ta utrpení, násilnosti, ponížení a zločiny, které nesou s sebou.

Lev Nikolajevič Tolstoj
Království Boží ve vás
Cestou Světla

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk