Lee Carroll: Kryon – Nový člověk – část 1

201
Foto: Dollarphotoclub.com

Tento živý channeling byl přijat ve Valencii, Španělsko, 19. září 2015.

Úvodní sdělení

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Mnozí na tomto místě to takto ještě neslyšeli. A je toho tolik, co je třeba poznat. A my to opakujeme pokaždé. Je realita, která říká: „Tohle se nemůže dít. To mluví člověk – nic víc.“ Takže tady dnes začíná vaše schopnost rozlišování. Je to vše, co tu je? Dovolte, abych vám řekl, co vidím já. Na toto místo začíná přicházet vaše skutečná rodina. Přichází ezoterický doprovod. Obklopují pokoj a každý z vás zná přinejmenším některé z nich.

Z druhé strany závoje přichází hodně – a většina z toho je láska a soucit k těm, kteří jsou tady. Můžete to nazvat povzbuzující oddíl, jako nadšené a radostné roztleskávačky, který vám přišel poblahopřát, že jste tady. Drazí, vědí o vás vše. Vědí o vás vše jako o členovi milované rodiny. Důvod, proč jste tady. Nesnáze, kterými možná procházíte. Léčení, pro které jste přišli. Oslava, kterou chcete. Dokonce i vás, kteří nevěříte, že tohle je skutečné, vyzývám, abyste opustili tu krabici reality, ve které se nacházíte. Neposuzujte to lineární myslí.

Věříte v lásku? Ukažte mi to! Dejte ji do krabice. Věříte v soucit? Ukažte mi to! Vyjádřete to matematicky! Je toho tu víc, než to, čemu můžete rozumět. Chápete Boha? Rozumíte stvoření planety samotné? Když se díváte na vesmír – rozumíte tomu všemu? Proč byste to posuzovali? Na chvíli, jen na malou chvíli, opusťte tu krabici posuzování a použijte schopnost rozlišení, která je emocionální, intelektuální a soucitná – vše zároveň. Je toho víc, než víte? Mohlo by to tedy být skutečné a přesné? Je možné, že by byl Bůh milující? Budu o tom mluvit později. Je možné, že se na této planetě vyvinul nový typ člověka? Kam do toho zapadáte? Je možné, že jste žili už dříve? Mnohokrát! Mohli byste být stará duše? Taková, která byla na planetě mnoho, mnoho stovek let? Je důvod, proč jste dnes tady? Řeknu vám, že je.

Někteří v této skupině právě teď potřebují cítit lásku, kterou pro vás máme. Chci, abyste odložili realitu kolem sebe. Zapomeňte na svou situaci, co vás rozčiluje, problémy, kterým čelíte… a na okamžik jen seďte a vnímejte, že vás Stvořitel miluje. Vnímejte, jak se ve vás odehrává léčení, o které jste žádali. Chci, abyste věděli, kdo je skutečná rodina. Ta veliká. A vše, co pro vás máme, je veškerá láska, kterou můžete unést… Známe vaše jméno. Jméno každého, kdo tu sedí. Každého, kdo zde stojí – víme, kdo jste. Je tu laskavost. Krása, kterou nelze popsat.

Doprovod, který tu je, zůstává. Jste zvyklí na velmi lineární způsob uctívání. Vystrojíte se a jdete do zvláštní budovy. A svým vlastním způsobem se setkáte se Stvořitelem. Pak odejdete – oblečete se jinak a to všechno mění.

Tento Stvořitel vás zná v každém okamžiku. Stojíme u vaší postele, když spíte. Milujeme vás – i ve spánku. Jsme vždy tady. Není žádná budova, kam byste se měli dostavit. Boha nemůžete strčit do krabice. TO je schopnost rozlišení. Je to skutečné? Možná to vybočuje z toho, co vám bylo řečeno, ale je čas na změny. Planeta postupuje kupředu tolika způsoby, ale vztah mezi člověkem a Bohem je ta největší věc. Cítíte to? Věříte tomu? Dokážete to přijmout? Pokud ano, vyjdete odtud jiní, než jste přišli.

Žádáme, abyste na celý víkend odložili lineární víru. Uvědomte si energii laskavosti a lásky, která je zde pro vás. Není tu nic negativního; a pokud si myslíte, že je, pak je to ve vás, ne odtud. Jediné, co je tady, je láska a soucit. To je měnící se planeta. A začíná s jednou lidskou bytostí po druhé. Váš soucit a porozumění mění prostředí kolem vás. Odejdete vyléčeni – vyléčení z tolika věcí. Připojíte se k nám? V dobrodružství laskavosti.

A tak to je. Kryon

Nový člověk

Hlavní poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Někdo řekne, že toto poselství je shrnutím, ale vybral jsem si ho, abych vám předal jednotlivé prvky způsobem, jakým dosud předány nebyly. Během dneška a zítřka vám předám sérii zvanou Nový člověk. Je to krásné. Je to laskavé. Je to o vás.

Drazí, neseděli byste tady na židlích, kdyby vám to bylo jedno. Nebyli byste tady, kdybyste se nesnažili porozumět něčemu, co je těžko polapitelné. Informace o tom, co se děje. Můj partner říká, že se nacházíte v posunu. S tím nesouhlasím. Víc než to. Nacházíte se v energii, ve které jste nikdy předtím nebyli. Toto není cyklus. Všechno na této planetě bylo až dosud součástí cyklu. Jako vaše počasí, jako astronomie; i roky procházejí cykly. Ale toto není jeden z nich. Vše se postupně mění. Vyjdete ven a uslyšíte o změnách. Sledujete zprávy a dochází vám, že se děje něco jiného.

Můj vzkaz pro začátek: připravte se na to. Největší změna bude v lidstvu – nový člověk. Lidská přirozenost se změní. A bude to poprvé v celé vaší historii, kdy to bude pravda. Psychologové vám řeknou, že lidská povaha je statická, nemění se. Historie vám poví, že lidská povaha je zodpovědná za stejné druhy strachu a nenávisti a že se nikdy nemění. „S lidskou povahou můžete počítat,“ říkají vám. A když hovoří o lidské přirozenosti, cítíte tam negativní zabarvení, protože vy se nikdy nepoučíte. A to je pak předpoklad navždy. Lidé se nikdy nezmění. Ale vy se chystáte změnit.

To je obtížné pro ty, jejichž mysl je vědecky založená, protože dosud není žádný důkaz o nějaké velké změně. Zatím máme pouze důkaz o jakémsi náhodném posunu, protože věci se dějí pozvolna. Někdy tak pomalu, že si jich nejste vědomi. Ale začalo to. Rád bych vyjmenoval nové aspekty, které můžete u nového člověka očekávat. Vstupujete do nové energie, která tu nikdy dřív nebyla. Změní vše, co se vás týká. Někomu se to bude líbit, někomu ne. Se změnami to tak chodí. A my chceme začít s jedním ze sedmi atributů – čtyři vám předám dnes večer. Už jsem o nich mluvil dřív, ale nikdy v takovém seznamu. Chci, abyste viděli, jak hluboké to je.

Stará duše, jsi připravena účastnit se evoluce lidské přirozenosti? Evoluce na úroveň, kde nikdy nebyla – do moudrosti dosud nespatřené, a pomalu vytvářející mír na Zemi? A mír na Zemi je jen začátek nepřetržitého vývoje a růstu lidské přirozenosti. Vědomí se chystá posunout. Začíná se to ukazovat – malými způsoby. Ale vy tu sedíte, protože to někteří z vás cítí, že? Něco je jinak.

Začneme atributem jedna: Vztah k Bohu. Ten základní. Ať už je to kdokoli, koho nazýváte Bohem. Koncept tvořivého zdroje – někdo říká Bůh, někdo říká Duch, další zase Zdroj. Celé lidstvo věří, že smrtí neskončí. V každém systému víry, i u těch malých, máte přežití duše po smrti fyzického těla. Lidstvo věří v život po životě. 80-90% lidí nevěří, že skončí, až zemřou. To je uznání intuitivního Boha uvnitř. Co se s tím stalo v minulosti, je dílem lidské přirozenosti. Někteří mají Boha, který se stal druhem dysfunkčního rodiče. Miluje vás nezměrnou láskou a přece vás pošle navždy na temné místo, když uděláte něco špatně. Bůh, který je mnohem, mnohem tolerantnější než jste vy k vašim dětem. Zní tohle jako Bůh, o kterém mluvíme? Nebo to zní spíš jako něco vytvořené člověkem? Lidé to vytvořili skrze svou lidskou povahu. Byl tam tento předpoklad – jak funguje člověk, stejně funguje Bůh. Lidská povaha je přece totéž, co Boží přirozenost! A proto musí být války a nebe a padlí andělé. Nechci urazit nikoho z vás. Ale laskavost tvořivého zdroje, jenž stvořil vesmír, nemá lidskou povahu. Povaha Boha je čistá. Naplňuje každou molekulu atmosféry této planety láskou. Je čistší, než si dokážete představit. Dalece přesahuje cokoli, co si umíte představit – ve své laskavosti a v tom, jak se o nás stará. Duch vás vidí jako rodinu – rodinu, která je přechodně na planetě, ale vrátí se.

Bůh není synonymem pro trest; Bůh nemá lidské vlastnosti. Bůh není dysfunkční! To jste vy. To je lidská povaha. Vztah k Duchu se mění. Někteří z vás tomu začnou být zcela otevření. Konečně pochopíte a uvědomíte si to. Bůh je ve vás. Ruka Boha je před vámi; a čeká, až ji uchopíte. Abyste zpečetili vztah, který den po dni vytváří soucit a radost a pokrok v lidské přirozenosti. A vy budete jiní, protože se změníte, až budete vibrovat výše, s rozvinutou DNA.

To je základ. Laskavost Boha se ve vás projeví a bude s vámi ve vašem životě. Budete se chovat jinak. Budete studovat Mistry a uvidíte, jakou lidskou povahu měli oni. Uvědomíte si, že byli jiní. A začnete je v tom napodobovat. A lidé kolem vás si toho všimnou. Nový člověk si bude vědom toho, KDO je Bůh. To je první atribut.

Číslo dvě. JÁ. Kdo jste? Jaký je váš účel, smysl vašeho života? Až dosud to bylo přežití. Nebo jste možná věřili těmto ezoterickým věcem, ale když jste žili s ostatními, byli jste v režimu přežití. Ať už chodíte do školy nebo do práce, přežíváte. Dáváte si pozor, komu říkáte, v co věříte. Takže přežíváte.

Drazí, jaký ze sebe máte pocit? Tohle se změní. Už jsme o tom mluvili dříve. Když kráčíte blíže Bohu, ta věc, kterou nazýváte JÁ, se změní. Budete se méně bát. Stanete se klidnějšími. Nebudete hlásat, čemu věříte. Místo toho budete praktikovat to, čemu věříte. Budete laskavější. Nebude to tak těžké. Hněv postupně začne pomíjet. Věcí, které vás budou štvát, bude méně. Budete vyrovnanější. A ostatní proto budou chtít být s vámi. Nový člověk. Místo abyste se hned s každým o něčem hádali, budete vědět, jak zůstat zticha a naslouchat. Budete soucitní, místo abyste unáhleně odsuzovali. Stanete se takřka opakem toho, koho vytvořila lidská přirozenost. Vyrovnaný člověk. A nakonec, když dojde na JÁ, začnete oceňovat svou vlastní hodnotu. Řeknete: „Mám právo být tu v této energii. Proto jsem se narodil.“ Kolik z vás to pochopilo? Skutečně pochopilo – že jste si zasloužili tu být. Není to náhoda? Bůh vás miluje a zná každý vlas na vaší hlavě. Mezi vámi a Duchem je most laskavosti. Můžete vydechnout úlevou. Neudělali jste nic špatného. Nic. Nebudete potrestáni za nic, co si myslíte, že jste provedli. Můžete odpustit sami sobě, co jste provedli. Protože Bůh to udělal už dávno. Nesoudí rodinu.

Jste tady, abyste pracovali s energií. A to, co děláte, prověřuje energii. Nejste tu, abyste testovali svou duši. Vaše duše je věčná. Patří Bohu, a vždy bude. Vždy bude. Vždy bude… Láska je ten zdroj. Cítíte to? Cítíte ten posun? Pryč od hněvu, nenávisti a frustrace? To bylo číslo dvě.

Číslo tři je LIDSTVO. Jak se cítíte ohledně jiných? Co se děje ve vašich zprávách? Poprvé v lidské historii tady bude hlavolam – o utečencích. Národy, které mají víc, a ty, které mají méně. Ti, které sužují problémy a prchají ze svých zemí do těch vašich. „Kam je uložíme, kam je dáme?“ Jsou vítáni nebo nejsou? Necháte je zemřít na hranicích? To je problém lidství. A řešení budou zcela rozdílná než jakékoli předtím. V této chvíli není žádné řešení. Je tu hněv a frustrace. A někteří lidé uplatňují starou lidskou povahu – říkají: „Je to jejich problém, ne náš!“ Nový člověk bude mít soucit a činy, které pracují na řešení. Protože oni jsou rodina. Podívejte se do očí těch dětí. Jsou jako vy. Někteří říkají: „Ale oni sem infiltrují teroristy!“ To je možné. Na to musíte přijít. Řešení? Drazí, řešení existuje, ale ne skrze běžnou lidskou povahu. Skrze soucitné činy. Někteří intelektuálové namítnou: „Ale soucit a činy nám nepřinesou peníze, které potřebujeme, abychom si mohli dovolit je tu nechat.“ Nazvou vás ezoterickými blázny, kteří jsou ze všeho nadšení. Vítejte v lidské přirozenosti. Nevědí, co nevědí.

Je možné vytvořit financování pro věci, o kterých tvrdíte, že nejsou možné? Odpověď zní: ano. Skrze chytrost, pokud to chcete dostatečně silně. Každou námitku lze vyřešit – vyřeší ji nový člověk, který nejprve pohlédne na soucitný čin hádanky a bude přemýšlet „mimo krabici“, aby našel řešení. A řešení vás mohou překvapit. A každá země má svůj vlastní způsob, jak to udělat. Ale všechny země jsou toho součástí. Poprvé v historii máte multinárodní problém s jedním velkolepým řešením, které zatím nevidíte. Problémy se možná budou muset zhoršit, abyste viděli řešení. A i tady jsou mnozí, kteří nesouhlasí. Jste schopni vidět pouze 3D lidské problémy. „Rozvrátí ekonomiku, uškodí práci.“ A tak dále, a tak dále, a tak dále. Kéž byste mohli vidět, jak to bude za padesát let! Až se ohlédnete zpět, možná to nazvete velkým experimentem či velkou integrací. Uvidíte to jako masivní pokus, většinou úspěšný – díky soucitu, který zachraňoval životy. A některé věci vás možná překvapí. Světlo zvítězí nad temnotou. Lidská povaha už nebude taková, jako bývala. Drazí, chci, abyste dýchali. Je pro Boha něco příliš složitého? Co říká vaše srdce? To jsou noví lidé.

Číslo čtyři. Poslední pro tento den. Co cítí nový člověk s novou energií? Téměř vše, co jsem vám dnes předal, je buď něco, co vidíte v sobě, nebo ve zprávách. Ta témata jsou před vámi. A tolik z vás si myslí: „Na planetě jsou prostě problémy. A tady je další problém – mění se počasí.“ A nechápete, že ta změna se nachází mezi všemi těmi věcmi. Všemi. Nový člověk se začíná vyvíjet.

Ti, kteří tu sedí coby staré duše, ti budou mít odpovědi jako první. Ne jen ezoteričtí Španělé, ale duchovní rodina napříč všemi zeměmi. Je to pro ně společné. To máte společné. Co si myslíte o nové energii? Buďte upřímní. Lidská bytosti, podepsala jsi smlouvu. Smluvila sis tady schůzku. Jsi ve správný čas na správném místě. Energie? Je to frustrující. Vidíte věci, které jste předtím neviděli. Pozorujete čisté zlo, které se šíří určitými místy. A nerozumíte tomu. Věděli jste, že to je poprvé v lidské historii, kdy stojíte před bitvou se zlem, ne s jinou zemí? Se skupinou, která nemá hranice ani společný jazyk. A my jsme to v roce 2012 předpověděli. Řekli jsme vám, že až dojde k posunu, světlo se zvětší; staré duše začnou cítit frustraci. Že věci už nebudou stejné.

Temnota shromáždila vše, co mohla, aby zastavila posun světla. To byla naše slova – a dnes je to ve vašich zprávách. A vy si myslíte, že je to pro nás překvapení? Nebo snad náhoda? Je to přesně podle plánu! Stará duše, věz, že světlo zvítězí. A nový člověk bude mít moudrost, která se o to světlo postará. Není to jen další válka, může to být konečná bitva. Frustrující. Někteří z vás pociťují zdravotní problémy, neboť vaše současné tělo prochází posunem ve vibraci. Někteří špatně spí, jiní si dělají starosti, aniž by věděli proč. To všechno se děje, když lidská přirozenost prochází změnou. A pod vlivem těchto změn se nový člověk cítí nesvůj. Jak se zatím cítíte? Řekněte pravdu.

Co s tím uděláte? Chci, abyste byli klidní a věděli, že jste částí Boha. Vše, co kolem sebe vidíte, je součástí masivní nápravy v rovnováze mezi temnotou a světlem. A časem to uvidíte. Ucítíte to. Někteří z vás obdrží léčení dokonce v průběhu těchto dvou dnů. Léčení myšlenek, hněvu, nenávisti, frustrace; a uvědomíte si, že to všechno můžete odhodit pryč. Neboť pochopíte, že Bůh o vás pečuje. O nového člověka, starou duši na této planetě – a má to důvod. Má to důvod.

A tak to je. Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – „The New Human – 1“ , 9:38 a 30:12 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk