Kosmické vědomí: Komentáře k referendu o Brexitu

92
Foto: Pixabay.com

Vědomí je připraveno, prosím, pokládejte otázky. Děkuji a vítej, Vědomí.

Mohlo bys´okomentovat Brexit? Samozřejmě se dotazujete na referendum o vystoupení z Evropské unie, když o tom hlasovala Británie. Britové hlasovali pro vystoupení, což mnohé šokovalo. Protože většina světa myslela, že Británie chce v EU setrvat a skutečně, i mnozí v Anglii si to mysleli… Např. premiér David Cameron si byl jistý, že hlasování proběhne ve prospěch setrvání Anglie v EU. Šokem bylo, že britský lid řekl EU „NE“.

Má totiž (lid) velké obavy týkající se přistěhovalectví anebo tzv. uprchlické krize. A mnozí v Anglii mají pocit, že bylo dovoleno příliš mnoha lidem z jiných evropských zemí, jako je Polsko a Portugalsko a dalších zemí EU, aby přijeli do Anglie a zabrali pracovní místa Angličanům.

Není tomu nutně tak, samozřejmě platilo to i naopak, že Angličan mohl jít do jiných evropských zemí jako je Polsko a Portugalsko a pracovat tam. Bylo to obousměrné, ale z důvodů ekonomické situace v Anglii rostly pocity frustrace vůči přistěhovalcům (těm, kteří přijeli do Anglie legálně z důvodů právní úpravy těchto záležitostí ze strany EU). Mnozí to vnímali tak, že jim jejich pracovní místa zabrali tito přistěhovalci.

Ale to není vše. Musí být taktéž vzato na vědomí, že obyčejný Brit mohl mít pocit, že jeho život je neustále ovlivňován EU jako např. v takových záležitostech jako je přistěhovalectví, ale byla zde i jiná témata a sice, že suverenita britského ducha byla kvůli EU ztracena.

Anglie byla jednou z posledních zemí moderní Evropy, která přistoupila k EU. Trvalo jí to několik let a stalo se tak v sedmdesátých letech, ale mnozí měli pocit, že by se Anglie k EU neměla připojit. Vždy tady existoval pocit, že Anglie je od Evropy oddělena, že je to samostatné ostrovní království, zatímco Evropa je kontinent. Ale vliv těch za scénou byl takový, že opozice se unavila a nakonec řekla, že se k EU připojí.

Co ale nikdy nezmizelo, bylo speciální anglické vnímání povahy jejich impéria a suverénního postavení Anglie, suverenity země a suverenity lidu, které byly výrazné a jedinečné. Že jsou Angličané a ne Evropané – ne Evropané z kontinentu. To vše je obsaženo v psychice Britů, přestože od jejich přistoupení k EU již uplynulo přes 40 let. A to rostlo a rostlo a prosakovalo to v takových tématech jako je přistěhovalectví a v některých zákonech schválených v Bruselu, které byly Anglii vnuceny, jako je např. množství vajec, které lze pustit na trh anebo co se týkalo dobytka anebo textilního průmyslu anebo toho či tamtoho. Mnoho nařízení a zákonů přišlo do Anglie z Bruselu a ne z Londýna. A u těch, co se považovali za Brity, vznikla určitá nostalgie, která v posledních letech sílila a nakonec byla vyjádřena v referendu a v hlasování za odchod.

Vědomí musí říct, že ve hře je víc než to, co je vidět na první pohled a i když to možná bylo vyjádření jedinečného britského přístupu k suverenitě a nezávislosti, které se nakonec odrazily v hlasování za odchod, stále jsou zde ti, kteří manipulují a ovládají. A je zřejmé, že jejich původním záměrem bylo zůstat v EU – záměrem vládnoucích vrstev, těch, co jsou za scénou, Rothschildů, Windsorů, korporátních společností a kabaly, ti všichni měli v plánu udržet Anglii v Unii, ale Angličané se vyjádřili a oni zůstali mimo.

Je nutno říct, že stále mají náhradní plán a přestože britský lid hlasoval dle svého srdce a vyjádřil nespokojenost s celou EU a s tím jak ponižuje a ohrožuje Anglii, ti u moci, dle jejich záchranných plánů nebudou chtít, aby Anglie odešla okamžitě.

Už bylo řečeno, že odpoutání se od EU může trvat 2 roky. Ale Vědomí chce také říct, že existuje také záchranný plán, který by umožnil rozpad Evropy a to teď jde do větší hloubky, protože, jak mnozí vědí, uprchlická krize v posledním roce byla mimořádná.Mnoho národů přijalo sta tisíce uprchlíků, jenom Německo přijalo víc než 1 milion uprchlíků z postižených oblastí, zejména Sýrie. Za tím vším byl vždy záměr a tím záměrem je zničit kulturní tradice a dědictví lidí různých zemí.

Němci, Francouzi, Italové jsou zaplaveni uprchlíky, kteří nesdílejí společné dědictví země a jejích obyvatel a to vytváří kulturní pnutí a mnoho problémů, kdy se původní obyvatelé cítí ve svých vlastních zemích jako cizinci. To vše je součástí většího plánu zničit identitu jednotlivých zemí- úředně i ekonomicky.

Evropské národy splynuly a promíchaly se a Anglie byla toho součástí po mnoho desetiletí, ale teď je v plánu zničit vědomí každé země, individuální vědomí jednotlivých národů. Němec je nejdříve Němcem a až pak Evropanem, Francouz to samé, přestože oba patří do EU.

Záměrem bylo vytvořit situaci, kdy se Němec, Francouz, Ital i Brit budou v první řadě považovat za Evropany a až pak, v možná menší míře, za příslušníky jednotlivých národů. Ale to nefungovalo tak, jak si přáli a oni si přejí úplně zrušit rozlišování dle národnosti, které se mnozí drží a tak teď narušují národní identitu násilnou imigrací uprchlíků z bojujících národů Středního východu.

Takový je dlouhodobý i krátkodobý plán, ve smyslu, že stále existuje plán na zničení národní identity, identity jednotlivce v národním kontextu. Ale je to také krátkodobé, protože to má okamžitý účinek a ten okamžitý účinek je ten, že se Británie chce chránit tím, že opustí EU, což vyvolalo vlnu šoku v samotných základech EU a hrozí, že ji to rozloží.

Za tím vším jsou ti, co se to stále pokoušejí řídit, ale Vědomí může také říct, že je zde také nerozpoznaný a neviditelný faktor. Neočekávalo se, že by ti, co chtějí odejít, vyhráli a že je to součástí plánu Ducha. A i když ti u moci protlačují plán B a C, je do toho zapojen Duch a teď nastal čas, aby se zhroutilo to, co již příliš dlouho patřilo vládnoucí síle. Síle, která spojila evropské národy se skrytým úmyslem, aby byly využity, aby byli lidé těch národů využiti jako ekonomický blok, který by podporoval ty u moci a ty co mají z toho prospěch, aby z toho měli ještě větší prospěch a ještě větší moc.

Nečekalo se, že Anglie odejde a přece národ hlasoval pro odchod z EU a to vyvolalo pozdvižení, stejně jako to již způsobilo vlny šoku napříč Evropou a světem a mnozí, kdo patří k Iluminátům a Kabale, a silám u moci se teď snaží získat zpátky kontrolu. Ale jak již Vědomí řeklo, oni stále mají jisté náhradní plány pro případ, kdy by se hlasovalo proti jejich vůli.

Ale co asi nebylo rozpoznáno je, že je zde náznak další síly, která teď začíná zasahovat a je to síla samotného Ducha, který začíná být v těchto událostech víc aktivní a bude to pokračovat.

Vědomí již mnohokrát hovořilo o tom, že rok 2016 je posledním rokem, jsou to poslední měsíce, kdy ti u moci zůstávají skryti a vládnou. Ale začíná se to rozpadat, takže ke konci letošního roku již nebudou tak ukryti ani v takovém bezpečí, aby mohli provádět akce, které teď dělají a dlouhou dobu dělali. A toto je jeden příklad toho, že přichází změna. Toto bylo hlasování proti těm, kdo chtěli zůstat v EU a je to hlas britského lidu, který je unaven vším, co bylo na něj naloženo po tak dlouhou dobu a on povstal a vyjádřil se. A způsob jakým to mělo proběhnout, aby hlasy byly kontrolovány a zmanipulovány nebyl připuštěn, a nebylo dovoleno, aby se to stalo, protože bylo zřejmé, že existovaly plány na manipulaci hlasů, ztracených hlasů, plány triků, aby vyhráli ti, co chtěli zůstat. Takové špinavé triky používají politici a zkorumpované politické režimy a je tomu tak v USA a Kanadě a v Británii,atd.Ale tyto triky nepomohly a tak nakonec 52% lidí hlasovalo pro odchod z EU, což se nemělo stát, ale stalo se.

Ano, skutečně, síly u moci se kroutí a schopnost lidu promluvit byla použita a byla vyslyšena. Je to pro mnohé šok a stejně ti u moci věří, že mohou ovládat situaci a nedovolí, aby byla země uvolněna z členství tak rychle, jak doufali lidé, kteří pro odchod hlasovali.

Nicméně je skutečností, že Duch pracoval prostřednictvím lidí a pomohl jim vyjádřit svá práva jako suverénní lidské bytosti a jako suverénní národ a to se stalo a bylo dovoleno, aby se to manifestovalo a to byla velmi pozitivní akce a velmi pozitivní výsledek. Možná to způsobí nějaké problémy a již jsou tací, kteří požadují, aby se referendum opakovalo. Ale tentokrát to lze vidět tak, že loď již byla spuštěna na vodu, královská loď Británie opět pluje ve svobodných vodách. A tato cesta je součástí cesty národa, ale také součástí cesty globálního společenství, které se osvobozuje, pomalu ale jistě, od těch, kdo doposud ovládali a manipulovali po tak dlouhou dobu. A hlas pro odchod z EU je z pohledu tohoto Vědomí viděn jako ten nejpozitivnější výsledek a je povzbuzující pro další výsledky, které ještě přijdou.

Mohu se zeptat? Jak do toho všeho zapadá Skotsko? Ve zprávách říkali, že bylo proti tomu, aby to Anglie udělala.

Skotsko a mnozí Skotové cítili, že EU jim dala jako národu větší váhu; národu, který byl podroben nadvládě jiného národa. Mnozí Skotové cítili, že by se Skotové měli osvobodit od Anglie a od parlamentu ve Whitehallu a když měli před několika měsíci referendum (18.9. 2014 – pozn.překl.), mnozí chtěli Anglii opustit a posílit své vazby s EU. Ale to hlasování dělalo dojem, že je to proti Skotskému hnutí za nezávislost a tak nakonec výsledkem bylo zůstat ve Spojeném království.

Došlo k manipulaci s hlasy a bylo to zfalšováno. A toto Vědomí říká, že tehdy, i když bylo vyhlášeno vítězství skotské strany, která chtěla zůstat v Anglii…, že hlasování bylo proti tomu…

Ale, a zde je jádro pudla – to vše bylo závislé na Velké Británii, která by byla v EU! A nyní, když Británie hlasovala pro opuštění EU, je mnoho Skotů, kteří se chtějí od Anglie oddělit, a žádají o nové referendum v této věci, protože oni mají silnější napojení na EU. Dokud byla EU a Anglie a Velká Británie spolčené, vše bylo v pořádku. Ale nyní došlo k rozhodnutí EU opustit a je zde pocit, že je třeba se znovu podívat na svazek Anglie a Skotska. A zdá se, že by mohlo dojít do dvou let k dalšímu hlasování ohledně skotské nezávislosti.

Vědomí již otázku zcela zodpovědělo.

Zdroj: Rainbow Phoenix

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prowww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz