Jiří Hamerský: Otázka, kterou je dobré si klást a jak se s vděčností rozloučit s rokem 2017 a přivítat ten nový

196
Foto: Pixabay.com

Mívám ve zvyku si vždy v posledních prosincových dnech připomenout, co končící rok přinesl. Právě konec roku je na zamyšlení typu „odkud a kam jdeme“, za co můžeme být uplynulému roku vděční, a co příště udělat lépe, možná tou nejlepší dobou.

Co se vám nejvíce podařilo

V novince na českém knižním trhu, v Nástrojích titánů od Tima Ferrisse, mě zaujala otázka, kterou bestsellerový autor Cal Fussman doporučuje klást si co nejčastěji (2017: 488):

Jakým životním rozhodnutím vděčíte za to, že teď jste tím, kým jste?

Stojí za to zpomalit a zamyslet se nad otázkou ještě jednou: „Jakým životním rozhodnutím vděčíte za to, že teď jste tím, kým jste?“

Náš život je totiž ve své podstatě nekonečnou sadou rozhodnutí. Svým rozhodnutím vděčíme za to, kde se zrovna nacházíme. Pokud si uděláme čas, může nám vědomí našich nejdůležitějších rozhodnutí přinést nový a velmi zajímavý pohled na svůj život.

Hodně síly a nového sebe-vědomí nám také může dodat, když si například napíšeme na papír všechno, co se nám v životě podařilo. Budeme si více vědomi, že se můžeme sami o sebe v těžkých chvílích opřít.

Co mi dal a vzal tento rok?

Co dělám pravidelně před Silvestrem každý rok já, je, že si sepíši všechny pro mě podstatné události roku (obvykle 5 – 7). Většinou má každý rok nějaké hlavní téma nebo témata – a je fascinující, že často nešlo většinu z nich dopředu předvídat. Stejně tak je pro každého z nás zatím úžasným tajemstvím zahalen rok 2018. „Co asi přinese?“

Věřím, že tím nejlepším nastavením pro vstup do nového roku je co největší otevřenost. Neuzavírat se příležitostem, a naopak bděle vnímat všechna znamení a zázraky.

Zjistil jsem, že pokud minulému roku děkuji, tak obvykle děkuji konkrétním lidem. Píši si seznam lidí, kteří mě v daném roce inspirovali, pomohli, nadchli či jen chvíli se mnou mile byli. Miluji okamžiky, když někomu, kdo o tom vůbec neví, děkuji a jsem mu vděčný. Každého člověka ze seznamu si představuji, jak je šťastný a plný toho, co si nejvíce přeje.

Poté, co jsme minulému roku a lidem v něm poděkovali, je čas zamyslet se, co skvělého bychom si přáli prožít v roce 2018. Například: Které věci, když se stanou, tak budu mít pocit, že ten rok stál za to?

Přeji nám všem, ať využijeme následujících dvanáct měsíců smysluplně. A ať máme za rok na co hezké vzpomínat!

Literatura:
Ferriss, T. (2017): Nástroje titánů. Jan Melvil: Brno.

autor: Mgr. Jiří Hamerský
zdroj: https://www.celostnimedicina.cz/otazka-kterou-je-dobre-klast-si-co-nejcasteji-a-jak-se-s-vdecnosti-rozloucit-s-rokem-2017-a-privitat-ten-novy.htm#ixzz52dRymmYt

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk