Jiří Hamerský: Druhým umíme poradit lépe. Jak pomoci sám sobě?

329
Foto: Pixabay.com

Znáte to. Druhým umíte poradit raz dva, sobě to jde hůře. Toužíme po odpovědích, a tak se ptáme – kamarádů a svých nejbližších; někdy i psychologů a duchovních. Instinktivně víme, že jsou situace, kdy sami sobě tak dobře neporadíme (je to dokonce prokázáno i výzkumy). Dan a Chip Heathovi, kteří se objevili již v předchozím článku o rozhodování, mají pro nás všechny přesto jednu skvělou a ve své podstatě jednoduchou otázku, kterou můžeme použít, když na nikoho jiného než na sebe při rozhodování spoléhat nemůžeme.

Abychom se vyvíjeli a rostli, potřebujeme pohled druhých

Je lákavé vyřknout, že rady druhých vůbec nepotřebujeme. Že si vystačíme sami. Přijímat bezchybné informace z nitra své bytosti dokáže zatím jen hrstka vyvolených. Pro nás, běžné smrtelníky, je naopak ve většině případů výhodné svá rozhodnutí konzultovat s druhými. Proč?

Jak mi potvrdili i někteří mí kolegové – psychologové, když jsem s nimi téma článku konzultoval, tak je v naší přirozenosti obecně více myslet na druhé a vnější svět, než se hluboce introspektivně zabývat sami sebou. Jen málokdo z nás má dostatečně vyvinutou schopnost sebe-analýzy. A pak jsou tu ještě naše obranné mechanismy, které nám znemožňují vidět situaci objektivně. A ona stačí pouhá zamilovanost. Určitě jste slyšeli o spoustě případů, když například daný člověk doslova „ztratil“ oči pro svou lásku a až později mu došlo, že byl ve vztahu využíván.

A že člověk není dokonale dobrým rádcem sám sobě, potvrzuje i kněz Miroslav Herold, který se v minulosti hojně věnoval duchovnímu poradenství, zejména studentům: „Na něco si člověk přijde sám, zejména když se může opřít o svou prožitou vlastní zkušenost. Jenomže my jsme stvořeni k dialogu. Jsme sociální tvorové. Jsme neúplní, pokud do našeho života nevstoupí někdo další – potřebujeme druhý pohled, konfrontaci, kritiku i souhlas, přijetí i odmítnutí. Nakonec si stejně každý z nás vyhodnotí, co nám okolí říká. Bez názoru ostatních bychom se ale vůbec nevyvíjeli.“

Herold také říká, že je důležitá harmonie mezi zdravým sebevědomím a zdravou kritičností k sobě: „Nemohu se chovat jenom podle toho, co mi říkají druzí lidé. Ti mohou mít při našem posuzování někdy i naprosto destrukční motivace – mohou nás chtít zničit nebo nám závidí a nechtějí nám naše přednosti a schopnosti dopřát. Na druhou stranu, občas stojí za to, podstoupit vydanost tomu, že si nechám svoje postoje, myšlenky, činy rozechvět kritikou obecenstva. Pak zjištěné názory mohu vyhodnotit a říci si: ´Aha, ten člověk měl asi pravdu. Když svůj pohled změním, může moje snaha přinést lepší výsledky´.“

Jak to celé využít pro pomoc sobě

Na závěr slibovaný výzkum Dana a Chipa Heatových. Ve fascinující knize Rozhodni se! uvádí následující příklad (2014: 173-174), který si dovolím zestručnit:

Představte si, že máte dvě možnosti. Možnost A znamená přijmout skvěle platově ohodnocené místo, které odpovídá vaši kvalifikaci a navíc je velmi pravděpodobný další kariérní růst. Možnost B znamená naopak přijmout netradiční práci, která vás bude bavit, kde budete moci být sami sebou, ale plat bude skromnější. Co si vyberete?

Dotazovaní studenti ve výzkumu by si z 66% vybrali možnost B. Ale v okamžiku, když byli studenti dotázáni, co by poradili svému nejlepšímu kamarádovi, možnost B doporučilo 88 % z nich!

Zdá se, že při dávání rad druhým máme větší schopnost zaměřit se na to podstatné, kdežto v našem vlastním případě nás někdy buď ovládnou emoce, nebo naopak lpíme na všem minulém, co se k předmětu rozhodování váže.

Abychom to shrnuli, bratrům Heathovým z toho celého vyplývá logický, a do jisté míry, až kouzelně jednoduchý závěr (2014: 175): Když potřebujeme poradit sami sobě, tak jednou z nejúčinnějších věcí je otázka: „Co bych teď poradil svému nejlepšímu příteli?“

Doporučená literatura:

Dan a Chip Heath (2014): Rozhodni se! Jak ve správný čas najít správné řešení. Bizbooks: Brno.

Autor: Mgr. Jiří Hamerský
Zdroj: https://www.celostnimedicina.cz/druhym-umime-poradit-lepe-jak-pomoci-sam-sobe.htm#ixzz4dpJsNbsq

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk