Je ohrožen Pražský hrad a metro? Budoucnost se nedá dokázat…

494
Praha pohled přes staré město k hradu.
Foto: Dollarphotoclub.com

Jsou mezi námi a dokáží mnohé věci předvídat až s podivuhodnou přesností. Nestojí však o žádnou publicitu a jejich totožnost zůstává utajena. Poskytují totiž některým institucím cenné informace, s nimiž se dál pracuje, a které pomáhají odvrátit hrozící nebezpečí. Jeden takový zdroj nás kontaktoval a pod skrytou identitou nám předal informace, jež mají souvislost se současným děním v Evropě a blízkou budoucností České republiky a hlavního města Prahy.

Je jasné, že se někteří z vás mohou stavět k informacím tohoto druhu skepticky, až odmítavě. Pojďme se ale nejprve zaměřit na obsah těchto slov, která naše redakce obdržela, a potom si je každý vyhodnoťme po svém, protože budoucnost se nedá dokázat.

Možná padnou na úrodnou půdu a zachrání třeba někomu život, v tom lepším případě vyšumí jen do vesmíru. Zaměřme se tedy na informace našeho zdroje, jehož totožnost má redakce k dispozici.

Na co se máme připravit?

Připravme se všichni na cokoliv. Držme spolu, buďme silní a pomáhejme si. Vím, že když je někdo silnější, je dobré, aby pomáhal ostatním. Nemám v úmyslu šířit tady strach ani paniku, nýbrž chci nabádat, abychom společně hledali řešení. Jsem velký optimista a vidím věci zpravidla lépe, než se většinou stanou. Nejraději bych ale někdy nechtěla mít pravdu. Z poslední doby vzpomenu třeba příklad, kdy Japonci pochytali asi 40 lidí, kteří jim chtěli škodit. Japonská ambasáda nám za toto varování poděkovala, a mě potěšilo, že se to povedlo. Na každou vizi, pokud je to v mých silách, hledám řešení. Nyní se musím, bohužel, zaměřit v tomto ohledu na naši malou zemičku.

Hrozí jí snad nějaké konkrétní nebezpečí?

Tím problémem je Pražský hrad a jeho levé křídlo na začátku října 2017. Ještě ale máme stále čas spojit síly a odvrátit možné nebezpečí. Ohroženo je také metro, jeho červená trasa C ve směru od I. P. Pavlova ke stanici Chodov, někdy kolem data 23. dubna 2017. Nesmíte se na mě zlobit, určit přesný čas není tak snadné.

Můžete být, prosím, konkrétnější?

Především bychom měli začít chránit vzdušný prostor kolem Hradu, což se doposud až na výjimky neděje. Stejně tak bychom měli více zabezpečit v metru červenou trasu C v blízkosti křížení s trasou A, přesněji někde kolem stanice I. P. Pavlova. V mé vizi se mi vyjevil obraz, kdy došlo k výbuchu v podzemí před Nuselským mostem a jeden z vagónů soupravy metra se uvnitř tunelu vzpříčil a další vagóny ho začaly hrnout před sebou. Jakmile se souprava zastavila, byl všude slyšet křik a pláč. Byli zde mrtví a těžce zranění lidé, včetně dětí. Místo neštěstí bylo navíc těžko přístupné, v tunelu mezi dvěma stanicemi. Naštěstí pojede souprava vlaku velmi rychle, takže teroristům útok tak trochu nevyjde. Především nedojde k výbuchu uvnitř Nuselského mostu, jak si plánují. Budu ale nejraději, když se to vůbec nestane.

Lze se na tyto události nějak připravit?

Nosme, prosím, u sebe obvazy. Velmi vhodné by také bylo, kdyby byly do jednotlivých stanic metra rozmístěny boxy, kde budou obvazy volně k dispozici. Zopakujme si také všichni zásady první pomoci, naučme se zastavovat krvácení a především si dobře všímejme toho, co se kolem nás děje. Zejména podezřelých osob. Teroristi si však podle mne místo k útoku v metru už vytipovali. Významně pomoci můžeme k odvrácení tohoto nebezpečí konáním meditací, zkrátka použijme vše, co známe – tj. odbloky, symboly nebo modlitby, abychom této hrozbě zabránili.

Máte pro nás ještě nějaké poselství?

Abych vás u tohoto vážného tématu povzbudila, vzpomeňme si všichni na to, že máme rádi české pohádky, z nichž víme, že dobro pokaždé vyhraje. Nebojím se tedy, že bychom tento úkol nezvládli, protože, když nám o něco jde, umíme si pomáhat. Máme u nás skvělé lidi, kteří vědí, co je soucit, empatie, a každý den projevují svoji statečnost třeba už jen tím, že dokáží čelit nemalým problémům, které nás potkávají. Všichni tady tvoříme jeden celek a cítím se být též jeho součástí.

Děkuji za rozhovor.

Roman Zahrádka, šéfredaktor časopisu Ve hvězdách a portálů Vehvezdach.cz a Astrolife.cz
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk