Jak naše čakry komunikují s čakrami druhých lidí

939
Foto: Dollarphotoclub.com

Vedle rostoucí oblíbenosti jógy a meditace v západní společnosti v posledních desetiletích by nemělo být žádným překvapením, že Američan či Evropan má o existenci čaker jasnější představu než kdykoliv předtím.

Avšak vedle toho, jak se učíme o čakrách a poznáváme způsob, jakým tato energetická centra uvnitř našeho těla pracují, často zapomínáme na to, že čakry se spojují a komunikují s čakrami každého, s kým přijdeme do kontaktu.

Vše, co existuje ve světě, je vzájemně propojeno kosmickou energií, která je známá také jako prána. Každý z nás tuto energii přijímá do svého nitra, a to potom ovlivňuje kvalitu našeho života.

Zároveň se o naši vlastní energii dělíme se světem kolem nás, jakož i s každým, koho v životě potkáme.

Uvnitř každého lidského organismu sídlí sedm důležitých energetických center, která jak jsme již zmínili, známe pod názvem čakry.

Přes čakry proudí již zmíněná vesmírná energie prána. Pokud jsou čakry v rovnováze a pracují optimálním způsobem, energie uvnitř našeho těla proudí volně.

To nám dodává potřebnou sílu k tomu, abychom se zbavili vnitřní negativity, čímž se zároveň otevíráme a přitahujeme pozitivní energii.

Když se však čakry dostanou do nerovnováhy, nebo je něco zablokuje, energie v našem nitru nebude proudit volně, což se může v našem životě projevit negativními důsledky.

Z tohoto důvodu je důležité, abychom se dozvěděli, jakým způsobem čakry pracují, a také to, jakým způsobem lze obnovit naše emocionální a duševní zdraví.

Avšak zaměřit se výhradně jen na pohyb energie uvnitř našeho těla by znamenalo, že zcela zapomínáme na velkou a důležitou součástku mnohem větší stavebnice, a sice na způsob, jakým se spojujeme a komunikujeme se všemi lidmi kolem nás.

Netřeba snad nijak zvlášť zdůrazňovat, že vesmír je mnohem větší než jakákoliv jednotlivá osoba. Když se spojíme s někým jiným, koho potkáme, máme tak možnost projevit mu naši péči a pomoci mu uzdravit se.

Pokud například někdo trpí, můžeme do jeho života vnést trochu pozitivní energie, a tak mu přineseme klid. Je však třeba říci, že to má i své riziko – titíž lidé by mohli použít toto vzájemné spojení na to, aby vnesli negativitu do našeho života.

Pokud tedy chceme dosáhnout spojení s druhými na hlubší a smysluplnější úrovni, budeme muset nejprve pochopit, jak probíhá komunikace na duchovní úrovni s každým, koho potkáme. Každá z našich čaker plní jinou roli, a proto taky komunikuje odlišným způsobem.

Zde je krátké vysvětlení, proč každá čakra v našem těle komunikuje s čakrami druhých lidí odlišným způsobem:

1. Korunní čakra

Korunní čakra je považována za nejvyšší úroveň, na níž může nastat spojení. Proto je komunikace prostřednictvím korunní čakry vyhrazena pouze pro ty vzácné vztahy, které se nacházejí vysoko nad všemi světskými touhami.

Jedná se o typ vztahů, které mohou trvat i několik životů. Tyto vztahy jsou postaveny na neomezené loajalitě.

Ta je zárukou naprosté vzájemné důvěry a lásky a neexistuje síla, která by tuto důvěru a lásku mohla nějak ohrozit. Tato úroveň spojení je typická pro spřízněné duše, respektive pro duchovní partnery.

2. Čakra třetího oka

Čakra třetího oka bývá nejčastěji spojována se schopností intuice a sebeuvědomování. Tato čakra nám proto umožňuje vidět pod povrch, a tedy poznat v tom druhém jeho skutečnou duchovní osobnost.

Vztahy založené na komunikaci přes tuto čakru se nezaměřují jen na vzájemnou propojenost partnerů, ale zejména na to, jakým způsobem by mohly přispět k míru a harmonii ve světě kolem nich.

Je tedy pochopitelné, že partneři v tomto vztahu se navzájem podporují v zmiňovaném úsilí o podporu míru a harmonie v okolním světě.

3. Krční čakra

V souvislosti s krční čakrou se nejčastěji mluví o pravdě, poctivosti a morálních hodnotách. Právě z tohoto důvodu spojení a vztahy, které vzniknou prostřednictvím krční čakry, jsou často duchovní povahy.

Na úrovni této čakry nás s druhými spojují společné morální hodnoty a přesvědčení. Zároveň nás s druhými spojuje uvědomění, že v našem životě zde na Zemi jde o mnohem více než jen o naše lidské emoce a touhy.

Vztahy vycházející z krční čakry nejsou zakotveny v „tady a teď“ – místo toho je třeba tyto vztahy chápat jako spojení, která překračují jednotlivý lidský život.

4. Srdeční čakra

Představy o lásce a romantice se nám celkem pochopitelně nejčastěji spojují právě se srdcem. A proto nebude žádným překvapením, když řekneme, že vztahy, které jsou založeny na komunikaci prostřednictvím srdeční čakry, jsou ty, ve kterých jeden druhého milujeme hlubokou láskou.

Je však třeba dodat, že existuje více typů lásky – láska mezi členy rodiny, láska mezi přáteli, a samozřejmě milenecká láska. Všechny typy lásky jsou však možné právě díky srdeční čakře.

5. Pupeční čakra (solar plexus)

Pupeční čakra neboli čakra solar plexus ovlivňuje ambicióznost, motivaci a dosahování výsledků. Při bližším zkoumání bychom zjistili, že vztahy, v nichž komunikace probíhá prostřednictvím pupeční čakry, se obvykle ubírají dvěma rozdílnými cestami.

Buď je mezi partnery tohoto vztahu přímá rivalita, kterou pociťuje i jejich bezprostřední okolí, nebo je spojuje vize společného cíle, která je vzájemně pohání vpřed.

Soutěživost je dobrá a užitečná, pokud si partneři tohoto vztahu dají pozor, že ji používají k dosažení dobrých záměrů.

V tom případě nás komunikace prostřednictvím pupeční čakry dokáže přivést blízko k naplnění našich cílů a snů.

6. Sakrální čakra

Když lidé během komunikace používají sakrální čakru, jejich spojení spočívá v spokojenosti a společně sdíleném bohatství. Jedná se například o partnerské dvojice, které si budují svůj společný nádherný domov.

A když si pak do svého nového domova vybírají nový luxusní nábytek, jsou vždy zajedno, protože často mívají stejný vkus.

Přes sakrální čakru komunikují i přátelé, kteří se vzájemně obdarovávají různými dárky.

Je pravda, že vztahy vycházející z komunikace přes sakrální čakru, nám mohou přinášet štěstí. U těchto vztazích však hrozí, že časem poklesnou na čistě materialistickou úroveň.

Důvodem je, že podstatou a motivací těchto vztahů je zejména snaha o sebezáchovu a chamtivost.

7. Kořenová čakra

Ze všech čaker je to právě kořenová čakra, která nás svými kořeny nejsilněji spojuje s fyzickým rozměrem naší existence. Kořenová čakra souvisí v první řadě s našimi základními potřebami, pudy a tužbami.

Z tohoto důvodu jsou spojení a vztahy vycházející z komunikace přes kořenovou čakru řízeny zejména sexuální energií. Může se jednat o čistě sexuální vztah – takový vztah však ve svém základu kromě základní sexuální touhy už nemá nic jiného.

Tato sexuální touha je však základem i pro drtivou většinu našich nejintimnějších romantických vztahů.

Avšak může jít i o takový vztah, ve kterém se tato sexuální energie ještě navenek neprojevila, ale je nepochybné, že na náš vztah s partnerem má přímý vliv.

Zdroj: https://awarenessact.com/how-our-chakras-communicate-with-other-peoples-chakras/?=wuw
Zpracovala: Mocvědomí.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz