Jak dokáže česnek zachránit náš mozek před projevy stárnutí

153
Foto: Pixabay.com

Konzumace česneku může být prospěšná pro váš mozek, zvláště když stárnete. Podle výzkumníků z University of Louisville může tato pronikavě páchnoucí rostlina chránit zdraví mozku tím, že bojuje proti střevním změnám souvisejícím s věkem, které souvisí s kognitivními funkcemi.

Studie, prezentovaná v roce 2019 na výroční schůzi Americké fyziologické společnosti (APS), zvyšuje důvěryhodnost česneku jako superpotraviny a podporuje jeho silné léčivé vlastnosti, které se u něj cení již od dávných dob.

Mezi mozkem a střevem existuje přímé propojení. Vysoká diverzita střevních bakterií se spojuje s lepším zdravím, ale jak stárnete, tato střevní diverzita může klesat.

V pozdějším období života se často objevují neurodegenerativní onemocnění, jako jsou Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

To přivedlo vědce k tomu, aby prozkoumali souvislost mezi změnami střevní mikroflóry a kognitivním úpadkem spojeným s věkem, a také to, jak by zde mohl pomoci česnek.

Látka v česneku zlepšuje střevní bakterie a paměť

Ve studii byly použity 24měsíční myši, což je ekvivalentní lidskému věku v rozmezí 56 až 69 let.

Některé myši dostávaly allylsulfid, sloučeninu česneku, která vedla ke zlepšení dlouhodobé a krátkodobé paměti, jakož i ke zdravějším střevním bakteriím v porovnání s myšmi, které doplněk nedostávaly.

Myši užívající česnekovou sloučeninu měly vyšší genovou expresi neuronového natriuretického faktoru (NDFN), genu potřebného k upevnění paměti. Snížená exprese NDFN může mít souvislost s kognitivním úpadkem.

„Naše zjištění naznačují, že česnek přijímaný potravou, obsahující allylsulfid, by mohl pomoci udržet zdravé střevní mikroorganismy a zlepšit kognitivní zdraví starších lidí,“ řekl ve zprávě pro tisk Jyotirmaya Behera, PhD.

Spojitost mezi střevními bakteriemi a nervovým zdravím není nic nového. Například lidé s demencí mají ve srovnání s těmi, kteří jí netrpí, odlišnou skladbu střevní mikroflóry. V časopise Protein & Cell vědci vysvětlují:

„Nové výzkumy naznačují, že mikroflóra gastrointestinálního traktu má přímý vztah s patogenezí demence, a to prostřednictvím spouštění metabolických onemocnění a postupujícího slabého zánětu.

Pro management těchto poruch a jako doplněk pro psychiatrickou léčbu demence a dalších souvisejících onemocnění je navržena nová strategie, a to prostřednictvím zklidnění střevní mikroflóry (tj. použitím probiotik).“

To, že by česnek mohl působit jako důležitý faktor střevní mikroflóry, je neobvyklý koncept, i když by takový možná být neměl, protože česnek je zdrojem inulinu, druhu ve vodě rozpustné prebiotické vlákniny.

Inulin napomáhá trávení a absorpci vašeho jídla a hraje významnou roli v činnosti vaší imunity.

Inulin je fruktan, což znamená, že je tvořen řetězci molekul fruktózy. Ve střevě se vám inulin konvertuje na mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které se pak konvertují na zdravé ketony vyživující vaše tkáně.

Extrakt ze zralého česneku prospívá vašemu mozku

Předchozí výzkum také upozornil na přínosy konkrétního druhu česneku – extraktu zralého česneku (AGE) – pro zdraví mozku.

AGE, známý svými silnými protizánětlivými účinky, zlepšil u myší ​​s onemocněním podobným Alzheimerově chorobě krátkodobou poznávací paměť a zmírnil zánět.

Studie použila čerstvý česnek, který nechali zrát za účelem vytvoření zralého česnekového extraktu. Ten vytváří prospěšné organické sloučeniny síry, jako je S-alylcystein (SAC), kterého se ve zralém a černém fermentovaném česneku nachází mnohem více než v syrovém.

AGE také obsahuje thiosulfináty, které mají antioxidační účinky a jejich bezpečnost a účinnost u lidí dokázalo více než 350 studií. AGE může chránit mozek celou řadou způsobů, jako například:

– chrání před neurodegenerativními stavy
– chrání před poškozením mozku po ischémii
– chrání nervové buňky před apoptózou
– chrání před oxidační smrtí vyvolanou β-amyloidem

„Kromě toho bylo prokázáno,“ vysvětlili vědci v časopise Nutrients, „že léčba pomocí AGE nebo S-alylcysteinu předchází degeneraci předního mozkového laloku, zlepšuje učení i paměť a prodlužuje délku života.“

Také bylo zjištěno, že extrakt ze zralého česneku po třech měsících užívání zlepšuje střevní mikroflóru, zvyšuje mikrobiální bohatost a rozmanitost.

AGE a SAC byly také vyzvednuty jako potenciálně preventivní a terapeutické prostředky na Alzheimerovu chorobu.

Navzdory uvedenému byl pro fungování paměti prokázán i příslib syrového česneku, včetně jedné studie, v níž se u myší ​​krmených česnekem zlepšilo uchovávání informací v paměti.

Česnek byl ceněn již ve starověku

Hodnota česneku je známa již celá staletí. Zmínky o česneku se dají najít na hliněných tabulkách Sumerů z doby 2600 let před naším letopočtem.

Ve starověkém Egyptě se česnek podával pracující třídě na podporu těžké práce. A na prvních olympijských hrách v Řecku sportovci konzumovali česnek pro zvýšení výdrže.

Ve starověké čínské medicíně se česnek využíval na trávení, léčbu průjmu a proti zamoření červy, zatímco v Indii se používal na celkové léčení, jakož i léčbu únavy, parazitů, trávicích potíží, onemocnění srdce a artritidy.

„Je fascinující pozorovat, kolik kultur, které nikdy nepřišly do vzájemného kontaktu, dospělo ohledně roli česneku ve zdraví a onemocnění ke stejným závěrům. Kdyby se neignorovala lidová moudrost, mohla by nás naučit cenné lekce,“ napsali vědci v časopise Nutrition Journal a mnoho těchto lekcí dnes potvrzuje i věda.

Dále napsali:

„S nástupem renesance se v Evropě věnovalo léčebnému použití česneku stále více pozornosti.

Přední lékař 16. století, Pietro Mattiali ze Sieny, předepisoval česnek na poruchy trávení, zamoření červy a ledvinové poruchy, a také matkám na pomoc při těžkém porodu.

V Anglii se česnek používal proti bolesti zubů, zácpě, vodnatelnosti a moru.

V současné době se vědci snaží mnohé tyto vlastnosti česneku ověřit, zejména co se týče identity aktivních složek, jejich mechanismů působení a zkoumání potenciálních přínosů ve formě výživových doplňků.“

Česnek je prospěšný pro vaše srdce a cévy

Česnek je znám jako prevence a lék na celou řadu kardiovaskulárních a metabolických onemocnění.

Jedná se hlavně o ochranu před nemocemi, jako jsou:

– ateroskleróza (kornatění a ucpávání cév)
– trombóza (krevní sraženiny)
– vysoký krevní tlak
– cukrovka

Nejenže stimuluje imunitní činnost, zvyšuje detoxikaci a má antimikrobiální účinky, ale také má silné antioxidační schopnosti, které podporují zdraví.

Kromě toho měl česnekový prášek u starších lidí ochranný vliv na elasticitu aorty. Aorta je největší tepna vašeho těla a jejím úkolem je rozvádění krve ze srdce do celého těla.

Aortální ztuhlost je často vídaná u lidí během stárnutí, ale spojuje se i se zvýšeným rizikem onemocnění srdce, infarktu, srdečního selhání a cévní mozkové příhody.

U starších lidí, kteří užívali česnekový prášek, však došlo ke zmírnění aortální ztuhlosti, přičemž vědci vyslovili následující závěr:

„Tyto údaje silně podporují hypotézu, že příjem česneku má ochranný vliv na elastické vlastnosti aorty, které se dávají do souvislosti se stárnutím u lidí.“

V jiném výzkumu konzumace dvou gramů čerstvého česneku zvýšila u zdravých lidí plazmové koncentrace oxidu dusnatého (NO), který je prospěšný nejen pro vaše srdce.

Oxid dusnatý je rozpustný plyn, neustále vytvářený z aminokyseliny L-arginin uvnitř vašich buněk.

Ačkoliv je oxid dusnatý volný radikál, je také důležitou biologickou signální molekulou, která podporuje normální endoteliální funkci a chrání vaše mitochondrie – ty malé „elektrárny“ ve vašich buňkách, které ve formě ATP vytvářejí většinu vaší tělesné energie.

Je to také účinný vazodilatátor, který pomáhá uvolňovat vaše krevní cévy a zvětšovat jejich průměr. A zdravý tok krve umožňuje účinnou oxidaci tkání a orgánů a pomáhá při odstraňování odpadu a oxidu uhličitého.

Oxid dusnatý také zlepšuje neuroplasticitu mozku tím, že zlepšuje okysličování somatomotorického kortexu, oblasti mozku, které je často postihována počátečními stádii demence.

Česnek bojuje proti infekcím i rakovině

Česnek má imunostimulační vlastnosti, a tak může být užitečný v boji s řadou infekcí.

Když 146 dospělých lidí dostávalo po dobu 12 týdnů buď placebo, nebo česnekový doplněk stravy, měli ti, kteří užívali česnek, podstatně méně nachlazení, a ti, kteří byli nakaženi, se zotavili rychleji.

V další studii týkající se AGE (zralého česnekového extraktu), měli ti, kteří užívali česnek, slabší nachlazení a chřipku, mírnější symptomy a méně dní zhoršeného fungování nebo pracovní či školní absence.

Podle vědců v časopise Journal of Nutrition „česnek obsahuje množství složek, které mají potenciál ovlivňovat imunitu“.

„Tyto výsledky naznačují, že přijímání doplňku AGE může zlepšovat imunitní buněčnou činnost a být zčásti zodpovědné za udávaný mírnější průběh nachlazení a chřipky.

Výsledek také naznačuje, že imunitní systém dobře funguje s doplňkem AGE, možná s menším průvodním zánětem.“

V tomto směru byly také dobře prokázány účinky česneku v boji proti rakovině.

V laboratorních studiích bylo prokázáno, že česnek dokáže zabíjet rakovinné buňky a jak slibný se ukázal být při konzumaci ve stravě.

Také se zdá, že ti, kteří konzumují velké množství čerstvého česneku, mají menší riziko rakoviny žaludku a tlustého střeva.

U lidí s inoperabilními formami rakoviny tlustého střeva, jater či slinivky pomohlo šest měsíců trvající užívání zralého česneku zlepšit imunitní funkce, což naznačuje, že může být užitečný jako pomoc v období stresu či nemoci.

Mnoho druhů zdravého česneku

Při konzumaci česneku nemůžete udělat chybu, pokud však nemáte rádi jeho pronikavý zápach, nebo chcete ještě více zvýšit jeho léčivé účinky, zvažte černý česnek, který se vyrábí „fermentací“ celých hlíz čerstvého česneku v prostředí s kontrolovanou vlhkostí o teplotě kolem 60 až 77 stupňů Celsia po dobu 30 dní.

Poté se hlízy česneku nechávají 45 dní oxidovat na vzduchu v čisté místnosti. Tento dlouhý proces způsobuje zčernání stroužků česneku a vznik měkké, žvýkačkové struktury s vůněmi připomínajícími balzamikový ocet a sójovou omáčku a chutí připomínající sladké švestky.

Chuť černého česneku mohou mít rádi ještě i ti, kteří nenávidí česnek. Bylo zjištěno, že tato superpotravina má ve srovnání s čerstvým česnekem větší antioxidační aktivitu.

Pro časopis Molecules výzkumníci uvedli:

„Někteří lidé se zdráhají sníst čerstvý česnek kvůli jeho nepříjemného zápachu a chuti. Pro potlačení těchto vlastností bylo vyvinuto mnoho druhů přípravy česneku, aniž by ztratil své biologické funkce.

Zralý černý česnek (ABG) je česnekový přípravek se sladko-kyselou chutí a bez silného zápachu.“

Pokud se rozhodnete pro konzumaci syrového česneku, buďte si vědomi toho, že pro stimulaci enzymu alináza, který zase katalyzuje tvorbu alicinu, který se rychle rozkládá a vytváří celou řadu různých prospěšných organosíranových sloučenin, musí být syrový stroužek rozdrcen nebo nakrájen a nechán na vzduchu po dobu pár minut.

A tak pro „aktivaci“ léčivých vlastností rozdrťte stroužek česneku lžící, rozmačkejte nebo najemno nakrájejte a spolkněte.

Pokud vás trápí česnekový dech, je to jen malá cena, kterou musíte zaplatit za mnohé zdravotní přínosy. Jakýkoliv následný nepříjemný pach však můžete potlačit rozžvýkáním čerstvého jablka, mátových listů nebo salátu.

Bylo zjištěno, že všechny tyto potraviny výrazně potlačují česnekový dech. Česnek tedy můžete jíst, kolik chcete, a nemusíte se obábat, že budete obtěžovat druhé.

Zdroj: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2019/04/25/health-benefits-of-garlic.aspx
Zpracovala: https://www.vylectese.cz/jak-dokaze-cesnek-zachranit-vas-mozek-pred-projevy-starnuti/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz