Ivona Antalii: Diamantový věk a jeho projevy

254
Foto: z archivu autorky

– lehkost bytí

– radost ze života

– průzračnost

– pád iluzí a masek

– vidění situací, tak jak jsou

– jasnost vizí

– člověk jako galaktická bytost na Zemi

– lidství a božství současně

– nebe na Zemi

– různé úhly pohledu

– vnímání více realit současně

– výběr té, která je se vším v souladu

– přijetí různých aspektů, osobností, realit…

– láska

– čistota

– pravdivost

– svoboda

– vše se mění a projevuje teď

– cítím a vnímám celou svou bytostí

– jsem ve svém středu

– nové vize

– zářím

– tvořím

– inspiruji

– miluji

– jsem

Ivona Antalii

Zdroj: https://www.kliceksrdci.cz/l/diamantovy-vek-a-jeho-projevy/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz