Helena Heclová: Rok 2020 ~ Rok epochálního významu…

186

V roce 2020 se budou ukončovat velice silné epochální astrologické cykly. Velmi podrobně nám o tom bude povídat Helena Heclová. Dokončí tak povídání, které se nevešlo do velkého vysílání s dalšími astrology.

Video: Příznaky transformace
Zdroj: YouTube.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk