Hanka Takácsová: Duben 2021 a poselství pro další dění

541
Foto: Pixabay.com

Andělé na duben vzkazují: CESTA, UZAVŘENÍ KRUHU, ŠŤASTNÝ KONEC, VNITŘNÍ RŮST A VHLED.

Duben je jedním z velmi zásadních a důležitých období tohoto roku. Je to přicházející naděje pro vás – lidstvo. Celé se to bude nyní odvíjet od toho, jak se kdo k čemu postavíš. Právě nyní začínáš tvořit to, co tě potká v budoucnu a to bez ohledu na to, co se děje kolem tebe a co nemůžeš ovlivnit.

Právě nyní začíná tvoje cesta. Podle toho, s jakým přístupem, myšlenkami a rozhodnutími ke všemu, co se děje, přistoupíš, se bude odvíjet další čas.

Můžeš se osvobodit, nebo uvrhnout do dalších potíží.

Čas a dění, které se odehrává mimo tebe, tam, kde nemůžeš zasáhnout, pracuje tvoje energie pro tebe. To všechno kolem, se totiž začalo hroutit. Jen to ještě není vidět. Je to začátek konce, který neuvidíš, pokud nebudeš naslouchat svému srdci. Ono totiž ví, že se blíží konec.

Nyní tedy záleží na tom, čemu věnuješ svou pozornost a energii, kterou cestu a směr si zvolíš. To si také do života vtáhneš.

Takže buď se vydáš cestou světla a srdce a začneš se vnitřně ladit a připravovat na svou novou životní cestu, směr a zaměříš se na své životní poslání.

Nebo se dáš cestou tmy a ega a budeš s davem slepě následovat současné dění, živit jej svou energií a bát se, jak to vše skončí.

A podle toho se tvůj život bude odvíjet. Ještě letos přijde zlom. Otázkou je, na které straně cesty budeš stát ty.

Kéž tě andělé provázejí.

Tato poselství tvořím z Tarotu andělů strážných od Doreen Virtue.

Přímé poselství z karet „Andělé Antantidy“ – Stewart Pearce

Zadkiel / Nebeský utěšitel – Bezpečí

Andělé ti vzkazují, že splyneš vjedno s mocnou andělskou blahovůlí. V těchto dnech je to zejména anděl Zadkiel, kdo tě provází a dodává ti odvahu. Pokud tě trápí nepokoj, andělský elixír tebou prostoupí jako příboj. Pokud máš strach, zaslechneš šepot ubezpečující tě o spojení se Zdrojem. Pokud trpíš ne-mocí, Zadkiel tě osvěží manou z nebes. Především ti ale andělé vzkazují, že opravdové bezpečí znamená žít beze strachu a že se k tobě brzy navrátí naprostá spokojenost Zdroje. Z posvátného symbolu “květiny života“ proudí moudrost a připomene ti, že je třeba vše svěřit Bohu a požádat anděly, ať z tebe sejmou břímě. Zazpívej Hoh, což nastolí rovnováhu ve tvém emočním centru.

Andělské poselství a můj vhled na současné dění

Vaši vládu ovládá ještě vyšší mocnost, stojící nad vašimi vůdci. Tito vůdci ovládají vás a vaši republiku. Avšak tato cesta brzo padne. Již nyní pracují energie pro ukončení tohoto velení. Duben je zásadní měsíc, jakýsi začátek konce. Ještě v roce 2021 přijde zlom. V roce 2022 začnete vše ukotvovat, stabilizovat a budovat. Nejen ekonomika se v zásadě obnoví do roku 2025. Měsícem duben to vše začíná. V období podzimu, zatím vibruje měsíc září, by vše kolem tohoto zoufalého počínání, skončí.

Vaši vládci měli společný záměr, ale také zisk. Nyní přicházejí na to, že tomu tak nebude. Začali být v rozporu vzájemně mezi sebou, každý si nyní chrání to své, a to je jejich slabina, ale tvoje síla. Proto své příkazy a zákazy navyšují, vytvářejí silnější tlak a snaží se svou prohru takto zakrývat. Mají vás jako štít. To však nevydrží dlouho. Nemá to řád, logiku, směr, pluje to jako loďka na rozbouřeném moři.

Objeví se záchrana, pomoc, jako přijíždí rytíř zachránit království. Potřebuje k tomu tvou sílu, víru, lásku a naději.

Strachem, hněvem, nevírou a egem nelze nastolit lásku. Přestaň bojovat s člověkem. Vláda má moc díky vašemu rozkladu člověka proti člověku. Vaše země byla rozdělena do dvou světů nerozumnými vládci, kteří se jako děti na pískovišti pohádaly a vytvořily hranici. Tato hranice však zmizí a vy budete do času zase jedna krásná země. Rozdělili se vládci, ale ne vy lidé mezi sebou. Dodnes jste udrželi své vazby a dokázali, že k sobě patříte.

Důležité je, že každý poznáš pravdu. Projeví se skuteční přátelé a odhalí falešná přátelství. máš jedinečnou možnost začít žít v pravdě.

Vaše láska, víra, naděje, jež jsou vedeny srdcem, jsou vaším pohonem. Váš talent a návrat ke kvalitě vašich rodů a předků jsou krví, která vlévá do těchto pohonů život. Jste velmi kvalitní lidské bytosti a také velmi silné duchovní bytosti. Každý jednej sám za sebe, ale spojuj vše v jednotě. Postavte pak společně znovu svou zemi a její možnosti. Nedovolte, aby zcela zanikly zdroje, které máte. Před mnoha lety jste umožnili stát se smetištěm. Tam jste zanechal pod hroudou odpadu svůj talent, kvalitu, možnosti a schopnosti vašeho národa. Vyčisti každý tento odpad ve své mysli, nech probudit a proudit své schopnosti, talent, které se v tobě skrývají. Jimi postav zpět svou zemi a vrať ji sobě a tvému lidu.

Právě nyní se stáhni do sebe, najdi své životní poslání a otevři své srdce. Neovlivníš to, co se děje, ale ovlivníš to, jak se k tomu postavíš. Přidávám své letité motto, které mi nyní přijde mnohem silnější, než kdykoliv předtím: „ČLOVĚK MÁ BÝT ČLOVĚKU ČLOVĚKEM.“

S láskou Hanka

Autor: Hanka Takácsová Kubátová, výklad karet, andělská terapie a psychoterapie
Zdroj: http://vykladandelskymikartami.cz/…eni

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk