Eva Kavková: Představení pravého ženství – Ženské úlohy

596
Foto: Pixabay.com

Téma opravdového ženství a úloha ženy, které se v dnešní době tolik skloňuje vidím právě v těchto aspektech:

Základní podstata:

– Žena se rodí v plném napojení na vyšší duchovní princip tj. na přírodu.
– V tom je pochopení intuice a její největší síla.
– O tuto sílu ale nejevila společnost zájem, protože by to zamezilo manipulovatelnost.
– Žena tedy uvěřila, že se musí zdokonalovat a projevit se mužským způsobem, aby byla doceněna.
– Žena vede duchovně muže k vyšším cílům.
– Avšak, pokud je žena směrována do mužského principu, rapidně ztrácí svou schopnost věřit ve své ženské dary a ve svou hodnotu ženy. Je pro ni energeticky náročné a nepřirozené udržovat mužské výkony. Nemá pak schopnost kultivovat její vrozené schopnosti ženy (viz níže). Je tak velmi snadno manipulovatelná právě proto, že je neustále na pochybách o sobě samé.
– Taková žena není schopná vést muže k vyšším cílům a muž ve svých vrozených dobyvačných pudech stahuje ženu do své roviny. Muž tak ovládá společnost.
– Muž byl zrozen od přírody dobývat a dosahovat, připraven konat a cítit se potřebný. Jeho pudovost je také součástí jeho přirozenosti tj. tvořit tím, že rozmnožuje.
– Muž ve své vrozené hrdosti myslí, že přichází dokonalý. Je pro něj jednoduché dobývat hmotného a požitků.
– Naopak nejvetší výzvy zažívá při dobývání ženy, která se právě svou důstojností může stát ten důvod, proč muž roste v duchu.
– Důstojný muž vedený moudrou a důstojnou ženou přichází do stavu, který je svobodný od ulpívaní na hmotě a požitcích, což jej učí žena. Žena, která ví, že je zde pro nás vše a vždy, když potřebujeme.
– Žena svůj úkol zná a je to svou dokonalou napojeností na vyšší vědomí, pochopení přírodních zákonů, své důstojnosti a velkoleposti muže vedle ní inspiruje k dosahování. Bez jejího vlivu = motivu je muž prostě líný.
– Žena se postupem doby naučila, že je oceňována jen za výkony hmatatelné a vše mužské a tak se naučila vše, co umí muž. Tak se dnes muž vedle ní cítí nedoceněný, nepotřebný, často podceněný a pozbývá svého místa. To velmi rozrušuje jeho psychiku.
– Dlouhodobý režim v mužském principu je nevyvážený a tak se po stovkách let hroutí.
– Největší nevyváženost se projevuje v tzv. civilizační nemoci rak-o-vina. Neustálé hledání viníka.
– Jedná se o potlačení emocí v těle a v psychice jedince tj. potlačení ženského principu v nás a v celé společnosti.

Hlavní vývod:

Rešerže psychologů ukazují, že má na vývoj dítěte naprosto rozhodující vliv právě matka.

Je tedy naprosto nezbytné navrátit výuku o zdravém mateřství do společnosti.

Vytvoření bezpečného prostředí pro matku dovolí ženě postoupit do pokory, učit se být milující matkou, ženou, bohyní a postarat se o sebe i dítě a následně být dobrou ženou inspirující svého muže.

Tím, že jí bude dáno bezpečné prostředí, může jít do pokory tj. odevzdání svých strachů.

Ženy nejsou ochotné ani schopné být pokorné v běžném „toxickém prostředí“. Jsou pod neustálým strachem o přežití, který překrývají falešnou hrdostí.

Strach o přežití je v kódech našich genů tak zarytý, že dokud nemají delší dobu klid od nutnosti finančního zabezpečení, města a shonu mužské povahy, nemohou se dostat ze zacyklení.

Jakmile budou takto obstarané, mohou přepnout na pokoru. Tam s nimi lze pracovat a učit je, protože jsou i ony připravené a odevzdané dělat věci „jinak“.

Žena v ženské úloze

– Je neustále v plné energii právě ve spojení s přirozeným tj. ženským principem, čerpá od přírody.
– Přirozeně tak tvoří MÚZU pro mužské tvoření a tím stále více nabývá na své vnitřní síle, kterou je muž inspirován.
– Ona od malička zná své poslání ženy. [Právě proto se holčičky chovají jako malé maminky a starají se o sebe, jsou emocionální a hodně povídají..atd.]
– Každá narozená žena má potřebu svého ženství od malička, starat se o sebe, starat se o někoho, povídat o svých pocitech a projevit své emoce.
– Žena je emocionální a přes pochopení svých emocí si dokáže porozumět. Neustále se tím učí, jak vybalancovávat vztahy – tím je pak také tolik prospěšná ve společnosti.
– Přijetím svých emocí a tím, že má možnost své emoce bezpečně projevit, ona důvěřuje ve své ženství/ ve svou ženskou podstatu. Kultivuje tím pravidelně důvěru a přijetí všeho takové jaké je. To je kvalita, kterou pak v sobě nese a dodává ji muži. Důvěra, přijetí a ocenění je základní stavební kámen pro muže, aby mohl tvořit a dobývat.
– Tím, že se učí bezpečně projevovat své emoce, obnovuje se její schopnost být otevřenou, důvěřivou, přijímající a laskavou. Svou schopností důvěry tak neustále kultivuje sebe-lásku a sebe-ocenění.

Pokřivený model společnosti

Žena přijímá

Ø model lásky od otce (většinou se cítí dnešní žena nezaštítěná od otce)

Ø model úspěchu od matky (většinou se žena naučila konat z pozice strachu, strachu o život)

Muž přijímá

Ø model lásky od matky (matka zavalí muže svou nepochopenou potřebou sloužit a znehodnotí syna. Zlenivý jej. Nebo naopak je na něj příliš kritická jako na sebe a model lásky je v obou případech velmi porušený)

Ø model úspěchu od otce (otec je neustále nedoceněný, takže je stále pryč v práci, propadá závislostem, nebo je neúspěšný, pod pantoflem a je nepřijatý synem pro nedostatek záštity a mužství).

Jakmile začneme směrovat ženu mužským směrem tj. předávaný model „úspěchu“ ženy od matek v generacích vychovávající ženu po mužsky + nezaštítěná otcem, což jen posiluje strach o život, děje se následovné:

– zapomíná na svou vrozenou schopnost čerpat od přírody a nemá vedení ani čas se k tomu navrátit.
– je neustále ponižována, protože jí mužský princip oslabuje. Neustále posiluje vnitřní pocit viny vůči svému úkolu, jež hluboko v duši zná.
– je neustále naváděna pochybovat o své přirozené schopnosti a naopak vedena učit se mužské schopnosti, pro které její psychika není vybavena.
– její psychika je vybavena na službu, a když je směrována na výkon, oslabuje se její schopnost sloužit tím, jaká je žena. Aktivní žena dělá pasivního muže.
– oslabuje se její schopnost být šťastnou ve svém sloužení [není myšleno posluhování]. Právě proto, že nežije své pravé poslání, její poselství se stává posluhování a cítí se zneužívaná. Tímto způsobem pak přistupuje k okolí a manipuluje druhé.
– ve zdravém psyché žena slouží tím, jaká je žena, což ji činí šťastnou a díky tomu dokáže předávat štěstí kolem sebe. Dnešní model ženy reverzně hledá někoho venku, aby jí udělal šťastnou, a to není možné. Pravý úkol ženy je být šťastná a učit to svět.
– sloužení svým ženstvím tj. opatrováním, přípravou jídla, vytváření prostředí, pečováním o dům a rodinu ona dodává pohodu a podporu muži, který má vždy sílu se o takovou ženu kompletně postarat.

Žena tedy potřebuje kultivovat:

1. Sebepřijetí – probíhá přes přijetí svých emocí.
2. Důvěra – důvěřovat svému ženství a propojení se svou intuici. Strava a fyzická životospráva. Emoční podpora formou terapií a meditací. Vedení do zdravého způsobu fungování. Vzdělávání v tématu pravého ženství.
3. Seberealizace – sebeocenění.

Závěr:

Jakmile je pro ženu vytvořeno prostředí a dostává se jí tři základní potřeby ženy:

1. být ochráněna a zaštítěna
2. být vyslyšena a pochopena
3. cítit se jedinečná (cítit svou hodnotu)

Žena může předávat svou základní úlohu pro muže, děti a rodinu:

Být šťastná.
V plné energii a pochopení sama sebe vytváří emoční podporu pro muže, který naopak funguje systémem „jít a vydat se z energie“ a pak potřebuje energii doplňovat v krbu rodiny a v zázemí.
– Muž potřebuje podporu a vedět, že je přijímán, oceňován a je mu plně důvěřováno. Šťastná žena, která zná svou hodnotu ženy mu toto může poskytnout. A tím se doplňují a uctívají hodnoty jeden druhého.
– Vytvářet motivaci pro muže.
Umět přijímat potěšení, které muž svým dobýváním vnáší do vztahu. Ženy se po mužském způsobu dobyly všeho, co muži a tak jim po letech nepřišlo nic obdivuhodného. Pro muže je to ubíjející, když se snaží a žena to neocení ani z toho nemá radost. Muž roste, když vidí, že jeho snažení má smysl. A tam je ženská úloha = umět přijímat potěšení.
Vytváří prostředí a vede svou moudrostí tj. vytváří vztahy.
– Stará se o sebe a o své blízké přes přípravu jídla a udržování rodinného krbu
– Předává svůj tvůrčí potenciál právě tím, jak jej sama žije a kultivuje své nejvyšší
schopnosti.

Související odkazy:

Kde je největší mužská a ženská lenost?

http://www.evakavkova.com/blog/266/

Rozhozená geometrie vztahu

http://www.evakavkova.com/blog/264/

Jak do sebe zamilovat muže?

https://www.youtube.com/playlist?list=PLk-5zhytWvnymiU3BCwwU2GW3gQzCUvxF

S láskou Eva

Zdroj: evakavkova.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz