Dvanáct běžných snových symbolů a jejich význam

422
Foto: Pixabay.com

Sny nám dávají možnost nahlédnout do naší podvědomé mysli a mohou nám umožnit hlouběji porozumět osobním psychologickým transformacím během bdělého života. Mnoho vědeckých studií o výkladu zpráv, které obdržíme v našich snech, bylo založeno na práci Carla Junga, uznávaného psychologa a psychiatra, který věřil, že sny jsou plné symbolů, které pocházejí z nevědomí.

„Sen jsou malé skryté dveře v nejniternějších a nejtajnějších výklencích duše, které byly psýché dávno předtím, než existovalo ego – vědomí a které zůstanou psýché bez ohledu na to, kam až naše ego – vědomí sahá.“ Carl Jung

Umět si vyložit své vlastní sny nám nabízí zajímavý pohled do celistvostí psýché. Pokud jste připraveni nahlédnout, mějte na nočním stolku připravený deník a zapisujte si do něj vše, na co si ze svých snů vzpomenete, hned jakmile se probudíte (protože velmi často zapomenete, o čem se vám zdálo, pár minut po probuzení). Abyste zlepšili svou schopnost zapamatovat si sny, stanovte si každý večer, když usínáte, úmysl si svůj sen zapamatovat. Také může pomoci, pokud se vyvarujete návykovým látkám a alkoholu a omezíte příjem jídla 2 až 3 hodiny před spánkem.

Níže je uvedeno dvanáct velmi běžných symbolů, které lze ve snu nalézt, a krátký popis jejich významů. Analýza snů může být zajímavou a zábavnou metodou sebereflexe a vědomého osobního rozvoje, vždy si však pamatujte, že veškeré sny jsou přirozeně velmi osobní a esoterické. Carl Jung říká:

„Je čirým bláznovstvím věřit v hotové systematické návody k interpretaci snů. Žádný symbol nelze oddělit od člověka, jemuž se zdá, a neexistuje definitivní nebo přímá interpretace žádného snu.“ Man and His Symbols

Být pronásledován – něco vyžaduje pozornost

Často si pamatujeme sny, ve kterých jsme pronásledováni, protože v nás vyvolávají úzkost a strach. Tyto sny nám obvykle sdělují, před čím utíkáme. Mysl nám naznačuje, že něco vyžaduje naši pozornost, něco čemu se nevěnujeme, ale měli bychom.

Lidé – vlastnosti sebe sama

Pokud spatříte ve snu lidi, jde o vyobrazení nejrůznějších vlastností sebe sama. To nám může říci, které osobní vlastnosti vyžadují pozornost. Sny o konkrétních lidech mohou poukazovat na mezilidské problémy, na kterých je třeba zapracovat, nebo na to, že jste odděleni od některého konkrétního aspektu sebe sama.

Dům – mysl snícího člověka

Existuje několik úrovní vědomí, ze kterých se skládá mysl. Dům je ve snu považován za vyobrazení mysli, kde se různá patra a místnosti vztahují k různým stránkám psýché. Sklep může například představovat něco zanedbávaného nebo nedostatečně uznávaného v bdělém životě; a ložnice mohou představovat důvěrné myšlenky, pocity a vzpomínky. Činnost v domě naznačuje, jak člověk využívá strukturu mysli k získání a interpretaci informací.

Jídlo – vědomosti

Ve fyzickém světě jídlo vyživuje naše těla a dodává jim energii. Ve světě snů představuje výživu pro naši mysl, či jednodušeji – vědomosti. Sny o jídle mohou být vykládány jako hladovění duše, která hledá nové pohledy a intelekt.

Škola – vzdělávání

Pokud se ve snu objeví škola nebo třída nebo pokud sníte o různých událostech spojených se školou, jako je například psaní testu, naznačuje to proces vzdělávání. To by mohlo byt vyloženo jako potřeba poučit se ze situace, minulé či současné, nebo potřeba vlastního přezkoušení.

Nahota – upřímnost a otevřenost

Pokud se někdo ve snu objeví nahý, znamená to, že některý aspekt nebo emoce člověka, kterému se takový sen zdá, je vyjádřena otevřeně a bez omezení, klidně do takové míry, že se člověk cítí odhalený a zranitelný.

Sex – sexuální vyjádření, sjednocení a stvoření

Snění o sexuálním styku může znamenat sjednocení nevědomých tužeb a emocí s vědomým poznáním. Sen o sexu může také symbolizovat stvoření nového, intimního vztahu s další osobou nebo se sebou. V mnoha případech jsou sny o sexu jednoduše výstupem sexuálního vyjádření.

Vozidla – předávání nebo přijímání zkušeností

Vozidla ve snech symbolizují prostředek k prožívání toho, co se děje v našem bdělém životě, kolik si myslíme, že máme kontroly nad cestou, kterou tato zkušenost představuje a překážkami, kterým čelíme. Typ a velikost vozidla mohou mít různé významy. Například velká vozidla mohou symbolizovat organizaci, která tuto zkušenost umožňuje, například váš kostel nebo firma; sanitka by mohla znamenat potřebu léčby a policejní auto potřebu pro disciplínu.

Dítě – něco nového

Sen o dítěti často představuje novou myšlenku nebo rozvoj či potenciál pro růst v konkrétní oblasti vašeho bdělého života.

Smrt – změna

V jazyce mysli znamená smrt obvykle změnu z jednoho stavu bytí do jiného. I když většina může smrt ve snu vnímat jako děsivou nebo negativní, obvykle souvisí s dramatickou změnou nebo přechodem, který se odehrává ve vašem životě.

Zvířata – zvyky snícího člověka

Vzhledem k tomu, že činnosti zvířat jsou převážně založeny na instinktu, je jejich přítomnost ve snu znázorněním zvyků. Sny o zvířatech mohou být velice užitečné, pokud se snažíme získat náhled do našich každodenních vzorců chování, stejně jako do našich nejhlubších tužeb. Druh zvířete, jeho činnost a prostředí, ve kterém se nachází, mohou ovlivnit vzkaz, který nám naše nevědomá mysl vysílá.

Pád – Návrat do probuzení / kontrola

Obvykle pokud ve snu padáte, znamená to proces návratu do stavu bdělého vědomí. V takovém snu člověk nejčastěji ani nedopadne na zem, ale probudí se, nebo těsně předtím přestane snít. Někteří lidé věří, že nekontrolovaný pád ve snu znamená, že se necítíte mít pod kontrolou některé stránky svého bdělého života nebo se bojíte něčeho zanechat.

zdrojový článek: www.collectivelyconscious.net
překlad: Siw
zdroj: http://www.energiezivota.com/co-za-cim-je/682-12-beznych-snovych-symbolu-a-jejich-vyznam

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk