Dominika Blchová: 8 tipů, jak budovat dobré pracovní vztahy

88
Foto: Pixabay.com

Budování pozitivních vztahů na pracovišti je pro kariérní úspěch nezbytné. Vztahy mohou pozitivně nebo negativně ovlivnit vaši spokojenost s prací, vaši schopnost pokročit a získat uznání. Budováním pozitivních vztahů se budete cítíte lépe a pohodlněji při interakci a budete méně “zastrašeni” ostatními. Pro mnoho lidí však budování vztahů není přirozené nebo lehké. Každý, dokonce i ty nejzkušenější, mohou zdokonalit své schopnosti v této oblasti.

Proč mít dobré pracovní vztahy?

Člověk je společenský tvor. A když si uvědomíte, že většinu vašeho života trávíte v práci, je zřejmé, že dobré vztahy s kolegy vám práci zpříjemňují. Čím pohodlněji se cítíte v práci, tím jistěji se cítíte například při vyjadřování názorů, ale i v řešení konfliktů. Úroveň týmové práce je nezbytná pro skupinovou morálku a produktivitu. Namísto trávení času a plýtvání energií řešením negativních vztahů se můžete více soustředit na jiné příležitosti, jako např. od získávání nových obchodních příležitostí, přes zaměření se na osobní rozvoj, až po to, že začnete podnikat nebo budete investovat do podnikání.

Co je dobrý pracovní vztah?

Dobrý pracovní vztah vyžaduje důvěru, respekt, sebevědomí a otevřenou komunikaci.

Když důvěřujete členům svého týmu, můžete být otevření a vyjádřit svůj názor. Týmy, kde se kolegové navzájem respektují, si navzájem váží přínosu a nacházejí řešení založené na kolektivní a tvořivé práci. Sebevědomí, znamená převzít odpovědnost za svá slova a činy, a neovlivňovat lidi negativními emocemi. Všechny dobré vztahy závisejí na umění komunikovat s lidmi. Ať už posíláte e-maily nebo komunikujete “tváří v tvář”, čímž efektivněji komunikujete s okolím, tím více budete zahrnuti do týmu.

8 tipů, jak budovat dobré pracovní vztahy

1. Pochvalte ostatní

Každý, od vašeho šéfa až po praktikanta, chce mít pocit, že jeho práce je oceněna. Pochvalte lidi kolem sebe, když udělají něco dobře. Pochvala a uznání otevřou dveře ke skvělým pracovním vztahům.

2. Buďte empatičtí

Skutečná empatie se někdy praktikuje těžko, ale je velmi důležité rozvíjet ji, pokud chcete, aby se ve vašich interakcích na pracovišti udála změna.

3. Vyhýbejte se pomluvám

Klepy mohou narušit vztahy na pracovišti. Pokud máte konflikt s někým ve vašem kolektivu, promluvte si s ním přímo o problému. Pomluvy s ostatními kolegy situaci jen zhorší, vytvoří nedůvěru a nepřátelství.

4. Zlepšujte se

Pro někoho to může být klišé, ale každá interakce přináší novou zkušenost. Pokud šéf neustále kritizuje váš pracovní výkon, nebojte se zeptat, co byste měli napravit. Pokud dostanete pozitivní zpětnou vazbu, zaměřte se na to, jak můžete svou práci nadále zlepšovat.

5. Naplánujte si čas na budovaní vztahů

Pokud je to možné, můžete pozvat kolegy na šálek kávy, na oběd nebo jen jednoduše požádat o nějakou radu, např. na tip na dárek pro vašeho partnera, nebo restauraci, či tip na dovolenou. Tyto malé interakce vyžadují čas, ale slouží jako základ pro budování pevných vztahů.

6. Buďte konstruktivní a pozitivní

Zaměřte se na to, abyste byli konstruktivní, nebo alespoň pozitivní, protože pozitivita je nakažlivá a lidé mají tendenci upřednostňovat ty, díky kterým se cítí dobře.

7. Napište milou poznámku

Uznání lidí, kteří dělají dobrou a příkladnou práci, pozitivně přispívá ke zlepšení týmové atmosféry. Malé děkovné poznámky můžete napsat nebo poslat e-mailem. Pokud chcete jít o úroveň výš, můžete im i darovat i originální dárek. Kolegové si vás budou vážit a cenit si toho, že si všímáte jejich práce.

8. Vymezte si hranice

Najděte si na kolegy čas, ale ne příliš dlouho! Pracovní vztah může někdy zhoršit produktivitu, zejména tehdy, když vás váš kolega začne obírat o čas. Je důležité určit si hranice a sledovat, kolik času věnujete sociálním interakcím v práci.

Pracoviště jsou komunity založené na vztazích, které máme s našimi kolegy. Pokud jsou tyto vztahy silné, mohou být zdrojem energie, učení a podpory. Ale když vztahy nefungují, byť jen dočasně, stanou se zdrojem frustrace, která škodí nejen lidem, ale i firmám. Proto je velmi důležité, aby každý člen týmu konal nejen na profesionální, individuální rovine, ale i na úrovni firmy. Každý zaměstnanec může mít jiný názor na dosahování svých osobních cílů, stejně jako na dosahování cílů společnosti. Proto je nezbytné, aby pracovní vztahy mezi zaměstnanci byly přátelské, ale zároveň i profesionální. To pomůže ostatním členům týmu efektivně spolupracovat.

Tyto tipy vám mohou pomoci v práci i v životě! Převezměte odpovědnost a využijte tyto tipy na proaktivitu a zlepšení vztahů na vašem pracovišti. Existuje mnoho skupin, kde se můžete inspirovat k tomu, jak zlepšit firemní kulturu a vztahy jako např. různé stránky a skupiny na sociálních sítích či komunity aktivních žen apod. Netřeba vždy čekat, že se lidé změní. Je třeba se učit a růst z každé situace, se kterou se setkáte. Pomůže vám to při zlepšování vztahů, kariéry, ale i pro váš osobní rozvoj.

Autorka: Dominika Blchová
Zdroj: www.poctiveseo.sk

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk