Barbara De Angelis: Nepotlačujme své pocity

142
Foto: Pixabay.com

Nepříjemné pocity nevznikají náhodně. Každá taková emoce odněkud pochází a ať už tomu věříte nebo ne, každá se objevila z nějakého dobrého důvodu. Vaše emoce jsou zprávami, které k vám vysílá vaše srdce s nadějí, že budete obezřetní vůči něčemu, co vyžaduje vaši pozornost. Například, máte-li v sobě hodně starého nedořešeného vzteku, najde si tento vztek nakonec cestu ven malými trhlinami, jež se nacházejí ve struktuře vaší osobnosti, ale přitom to vypadá, že se vztek objevil zčistajasna. Proč? Musíme jej vyřešit, vyléčit a navrátit jej do původního stavu – neboli proměnit jej v soucit a lásku.

Místo toho, abychom se vyhýbali vlastním pocitům a potlačovali je, musíme jim věnovat pozornost. Budete-li je následovat, dovedou vás k něčemu zřejmému – vaše pocity vám něco odhalí, budete moci něco začít dělat jinak nebo uděláte nějaké důležité rozhodnutí.

VAŠE EMOCE JSOU ZPRÁVAMI, KTERÉ VÁM POSÍLÁ SRDCE. NEMAŽTE JE.

Věnujete-li pozornost svým pocitům a díváte-li se vždy na to, co je na nich důležité a co se vám snaží v tu či onu chvíli ukázat, přestanou vás zahlcovat v takové míře. Vaše pocity vám začnou sloužit a brzy si povšimnete, že se přirozeně vytratily a vystřídalo je hluboké léčení a porozumění. Čím více času budete věnovat léčení zbytku nedořešených emocí ve svém srdci, tím větší emocionální stabilitu získáte.

Z knihy Volba lásky, Barbara De Angelis

Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.com/2019/04/nepotlacujte-sve-pocity.html

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz