8 důvodů, proč Velká pyramida generuje energii

288
Foto: Dollarphotoclub.com

Velká pyramida v Gíze je jednou z nejvíce ohromujících staveb, které kdy byly na Zemi postavené. I po 100 letém výzkumu stále není jasné, jakým způsobem byla pyramida postavena. Jaké technické postupy byly použity.

Vědci trvají na tom, že tato stavba byla postavena jako hrobka pro faraona Chufua. Ale za celou dobu archeologové nenašli jediný důkaz, který by potvrdil tuto teorii. Pokud by tedy pyramida nesloužila jako hrobka, jaký byl její skutečný účel? Nemůže být pyramida obrovským generátorem energie?

8 důvodů, proč by mohla být Velká pyramida generátorem energie

Z jakých materiálů je pyramida postavena?

1) Žulové kameny

Žulové kameny, které byly při stavbě použity, jsou mírně radioaktivní. Je to vlastnost, které umožňuje elektrifikovat vzduch.

2) Dolomit

Dolomit je perfektní vodič elektřiny. Turský vápenec, který pokrývá stěny Velké pyramidy, je výborný elektrický izolant.

Umístění Velké pyramidy také není náhodné

3) Podzemní zdroj

Velká pyramida je umístěna na obrovském podzemním zdroji energie. Tak, jak to bývá i u jiných monumentálních staveb tohoto typu.

4) Přirozená koncentrace elektromagnetické síly

Pod povrchem Gízy najdeme přirozené elektrické proudy, které jsou známé jako telurické proudy nebo proudy Země. Telurický proud je elektrický proud, který se pohybuje pod zemským povrchem. Je výsledkem přirozených příčin a lidské činnosti. Ačkoliv vědci tuto myšlenku odmítají, existují důkazy, že Starověcí egypťané elektrický proud používali.

Elektrický proud

5) Chodby a komory

Pokud se blíže podíváme na chodby a komry Velké pyramidy, nenajdeme tu žádou známku používání pochodní při zdobení vnitřních stěn pyramidy. Na stěnách nejsou žádné stopy po sazích nebo dýmu. V různých egyptských chrámech také najdeme reliéfy, které jsou označovány za masivní „žárovky“.

6) Bagdádské baterie

Takové zařízení mohlo před tisíci lety opravdu produkovat elektřinu.

Hrobka?

7) Není důkaz

Neexistuje jediný důkaz, že Velká pyramida sloužila opravdu jako hrobka. Vnitřní uspořádání pyramidy tuto myšlenku jen podporuje. Vnitřní uspořádání Velké pyramidy se totiž výrazně liší od ostatních hrobek, které byly prozkoumané ve Starověkém Egyptě.

8) Žádné dekorace

Vnitřní stěny a interiér pyramidy je velmi neosobní. V pyramidě nenajdeme žádné dekorace ani mumie.

A teď si položme otázku, proč by „hrobka“ soustředila elektromagnetickou energii?

Zdroj: https://www.suenee.cz/8-duvodu-proc-velka-pyramida-generuje-energii/?fbclid=IwAR3PyFCh2XIfT0qw3AA9v7xtRMTA_ngtY2yfX9kVlT1SzERYhnjldA52mFY

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz