24 znaků emocionální dospělosti

137
Foto: Pixabay.com

Emocionální dospělost lze bez zaváhání považovat za nejdůležitější předpoklad pro vznik a udržení si smysluplných a zdravých vztahů v našem životě.

Chcete vědět, které vlastnosti a znaky o vás vypovídají, že jste emocionálně dospělí? Zde je 24 nejdůležitějších:

1. Druhé už neobviňujete z toho, jak se k vám chovají. Místo toho si začínáte stále více uvědomovat, že jejich chování zřejmě vychází z jejich vlastního strachu a nejistoty.

Začínáte si stále jasněji uvědomovat nepravdivost představy, podle níž za chováním druhých je třeba hledat pouze faleš, hloupost či negativismus.

A zároveň si uvědomujete, že této nepravdivé představy, nebo přesněji řečeno předsudku, se mnoho lidí stále umíněně drží. Vám je však zcela jasné, že příčiny chování druhých nejsou černobílé, ale mnohem komplexnější.

2. Rovněž začínáte chápat, že většina věcí v životě není černobílá. Dalo by se říct, že ve všem začínáte rozeznávat mnoho jemných odstínů šedé.

Toto poznání platí zejména o politice, ale lze ho aplikovat i obecně. Už jste se naučili dívat se na problém z odlišných úhlů pohledu a také jste ochotnější upustit od pohledu, který jste zpočátku považovali za správný.

3. Umíte si přiznat – a to je pozoruhodné – že ani zdaleka neznáte všechny odpovědi. Uvědomujete si, že občas jste některé věci nepochopili zcela správně.

A proto jste ochotni připustit, že pokud jste se mýlili kdysi, možná se mýlíte i nyní. Slovo „nevím“ je ve vašem případě upřímnou odpovědí, kterou používáte častěji než kdysi. Této odpovědi se už nevyhýbáte – paradoxně vám přináší pocit klidu.

4. Přestali jste se domnívat, že jste výjimeční či jedineční. Je sice pravda, že každý z nás je svým způsobem opravdu výjimečný a nezaměnitelný.

Už jste však pochopili, že život se stává mnohem pestřejším a zajímavějším, když se v něm zaměřujeme na to společné, co nás spojuje, a ne na to, co nás vyčleňuje z kolektivu a rozděluje.

Svou energii jste ochotni jednoznačně investovat do budování už jen těch vztahů, které stojí na pocitu skutečného kamarádství a bratrství. A se všemi lidmi, se kterými přicházíte do styku, pociťujete hluboký pocit propojení a jednoty.

5. Pociťujete více sebevědomí – ne proto, že byste se domnívali, že jste lepší než všichni kolem vás, ale protože si uvědomujete, že konec konců jsme všichni tak trochu ignoranti a blázni.

Jasně vidíte, že ti, kteří dávají své „sebevědomí“ na obdiv, jsou nejčastěji ti, kteří nosí masky. A pod těmito maskami schovávají svou ignoranci a bláznovství.

K těmto lidem pociťujete v první řadě soucit. To vám ale nijak nebrání v prohlubování vašeho skutečného sebevědomí, které vychází jednoduše z toho, že nepotřebujete být někým jiným, než opravdu jste.

6. Už netrpíte tzv. „syndromem podvodníka“ (imposter syndrom). Bude to souviset zejména s tím, že se neřídíte názory druhých lidí ohledně toho, co je správné či legitimní. Uvědomujete si, že každý se tak trochu stylizuje do určité role, a proto jste se naučili bez nějakých problémů přijmout tu roli, ve které se právě nacházíte.

7. Nesnažíte se být za každou cenu dokonalí ve všem, co děláte. Dnes už víte, že nejvíce jste se naučili právě ze svých chyb. Uvědomili jste si, že na to, abyste byli opravdu spokojeni sami se sebou a se svým životem, nemusíte jít vždy a za každou cenu mimo hranic komfortní zóny.

Dnes vám dělá radost zejména to, že do všeho, co děláte, vkládáte to nejlepší ze sebe, ale na rozdíl od minulosti si už neděláte starosti s tím, že výsledek vaší činnosti musí být vždy naprosto dokonalý.

8. Odpustili jste svým rodičům, protože si uvědomujete, že podobně jako vy i vaši rodiče nejsou dokonalí. Už na sebe nekladete nepřiměřené nároky a tyto vysoké nároky nekladete ani na své rodiče.

Uvědomili jste si, že vaši rodiče udělali v rámci svých možností to nejlepší, co mohli. I proto je dnes milujete takové, jací jsou, se všemi „nedokonalostmi“.

9. Už neobviňujete druhé za to, v jaké situaci se právě nacházíte. Místo toho začínáte vnímat všechny překážky a problémy, které vám život staví do cesty jako výzvu a příležitost pro váš růst a učení.

Možná je pravda, že situace, ve kterých se někdy ocitáte, jste nezapříčinili vy. Naučili jste se však nedělat si z toho těžkou hlavu.

Vzájemné obviňování pro vás ztratilo jakýkoli smysl a jediné, co vás dnes zajímá, je, jak by se daná situace dala zlepšit.

Je jen pochopitelné, že díky této změně myšlení se u vás probudila i ochota a vůle pomáhat druhým, kteří se nacházejí v podobné situaci jako vy.

10. Uvědomujete si, že vaše skutky a chování mluví mnohem jasněji než slova. V mnoha situacích vám nedělá problém říct tu správnou věc, ale dodržet to, co jste řekli nebo slíbili, je už mnohem obtížnější.

Dnes jste již přesvědčeni o tom, že místo toho, abyste někomu stále říkali, jak moc vám na něm záleží, mnohem lepší způsob je dokázat mu to vašimi skutky a chováním. Toto je nejlepší způsob, jak si s někým vypěstovat a udržet smysluplný a zdravý vztah.

11. Za to, co se vám v životě nepovedlo, už neházíte vinu na druhé. Uvědomujete si, že o tom, jak by měl váš život vypadat, jste před deseti lety měli jinou představu, jakou máte dnes.

Začínáte akceptovat to, kde se právě nacházíte a vidíte krásu nejen ve vašich úspěších, ale dokonce i ve vašich neúspěších či prohrách.

12. Ve své vlastní kůži se začínáte cítit stále lépe a lépe. Nepociťujete žádnou potřebu vypadat jinak, než právě vypadáte.

Rovněž nemáte žádnou potřebu snažit se být inteligentnější nebo šikovnější, než jste právě teď. Netoužíte po žádných jiných osobnostních rysech – jste spokojeni s těmi, které máte.

Jednoduše máte radost z toho, kým dnes jste, a také u druhých oceňujete to, kým jsou.

13. Zajímavé je, že oproti minulosti jste dnes více pesimističtější ohledně toho, zda se vám něco povede, nebo ne. Vy však dobře víte, že to není projevem nějakého vašeho negativismu.

Jednoduše si jen uvědomujete možné riziko neúspěchu, abyste na možný neúspěch byli lépe připraveni. Váš nadměrný idealismus se postupně zmenšuje, ale v tomto procesu jste se stali vyváženější osobností, která je vůči druhým podstatně tolerantnější.

14. Sami sobě nevyčítáte to, když občas pociťujete strach nebo úzkost. Pochopili jste, že tyto pocity jsou moc důležité signály, které vás upozorňují na to, že něco ve vašem životě je potřeba změnit.

Nebráníte se tomu, abyste tyto emoce procítili naplno, protože víte, že jen to vás donutí udělat ve vašem životě potřebnou změnu. Ačkoliv dovolujete těmto emocím, aby vás vedly, při svém jednání zachováváte klid a rozvahu.

15. Do romantického vztahu se už nehrnete tak bezhlavě jako kdysi. Ten pocit, když se zamilujete a tělem vám proudí vlny dopaminu, znáte moc dobře.

Už jste to párkrát zažili. Stále více si však ve vztahu začínáte vážit stálosti, kterou lze dosáhnout jen tím, že vztah pěstujeme během delšího období.

Dnes už jednoznačně dáváte přednost partnerovi, o kterého se budete moci opřít a který tu pro vás bude pokaždé, když ho budete opravdu potřebovat.

Časté střídání objektů naší zamilovanosti nám sice v jednom kuse udržovalo hladinu dopaminu v nadprůměrných hodnotách, ale kromě toho nám to nedalo nic, co bychom mohli považovat za skutečnou hodnotu.

16. Dnes už víte, že partnerský romantický vztah roste a drží pohromadě v první řadě díky skutkům. Romantické emoce, které pociťujete, jsou zde až na druhém místě.

Když vás vaši nejbližší přátelé a rodina potřebují, jste tu pro ně. Když vaše partnerka nebo partner právě procházejí těžkým obdobím, držíte je za ruku, protože pohled na jejich zranitelnost ještě více prohlubuje vaši lásku.

Dnes si už jasně uvědomujete, že pocity a emoce jsou těkavé povahy, ale to, jak jste se k vašim nejbližším zachovali, se jim do srdce zapíše navždy.

17. Svůj život už nežijete na základě snů, kterých byste chtěli jednou dosáhnout. Místo toho začínáte více oceňovat to, co se ve vašem životě děje právě teď.

Vizualizace nějaké jiné podoby vašeho života už pro vás není přitažlivá, protože jste si uvědomili, že ten život, který právě žijete, je životem vašich snů.

Dnes jste již přesvědčeni, že život, který žijete dnes, jste si vysnili už dávno. Dnes se ze svého života těšíte, protože si uvědomujete, že je kouzelným ztělesněním vašeho neomezeného tvůrčího potenciálu.

18. Už nežijete podle očekávání či představ druhých. Místo toho se držíte vize, která vychází z vašeho nejhlubšího nitra. Moc dobře chápete, že druzí na vás kladou a také na vás budou klást svá očekávání.

Většinou to myslí dobře, jednoduše vám chtějí dopřát, abyste žili dobrý život. Vy jste však pochopili, že to nejlepší, co můžete udělat pro druhé – a také pro sebe – je žít podle hodnot a zásad, o kterých jste přesvědčeni vy sami.

Dokonce i kdyby to mělo znamenat, že budete dělat něco jiného, co od vás očekávají ostatní.

19. Už jste si uvědomili, že ty nejpoučnější chvíle jsou ty, kdy jsme se něco „odnaučili“, kdy jsme přestali s něčím, co jsme celý život dělali podvědomě (např. nějaký zlozvyk nebo nesprávný způsob uvažování), nebo kdy najednou skončí něco, co jsme považovali za samozřejmost.

Vlastně máte radost z těch momentů, kdy se musíte rozloučit s představou, o které jste si kdysi mysleli, že je pravdivá a správná.

Schopnost uznat, že jste se mýlili, nabyla na významu právě proto, že ve chvíli, kdy uznáme, že jsme se mýlili, v naší mysli vytváříme prostor pro něco lepšího.

20. Politická identita ve smyslu „pravice versus levice“ pro vás už nic neznamená. Místo toho vás zajímá, jaké jsou skutečné problémy a jak bychom je mohli vyřešit všichni společně.

Tematická vyhraněnost politických stran se vám dnes zdá být nesmyslná. Politiku však stále považujete za důležitou, protože ji vnímáte jako nástroj, jehož smyslem je učinit svět lepším místem pro všechny.

Navzdory svému odporu vůči politickým stranám a politikům se ve svém životě nepřestáváte zajímat o politické dění.

Právě naopak, váš kritický postoj je jasným důkazem toho, že vás už nezajímají nějaké prázdné slogany, ale rozhodnutí a činy, které vedou ke skutečnému řešení problémů.

21. Na druhé lidi se nesnažíte dělat dojem, protože už nemáte potřebu, aby o vás říkali „jací jste inteligentní“.

Místo toho dáváte přednost přímé a jednoduché komunikaci tak, aby to, co chcete říct, každý bez problémů pochopil. Upustili jste od používání komplikovaných slovních spojení či nadbytečných výrazů.

22. Jste si dobře vědomi toho, jak dokáže lidská mysl klamat samu sebe. Toto poznání vám dopomohlo k tomu, že dnes stojíte nohama pevně na zemi a oproti minulosti jste pokornější.

Jedná se ale o skutečnou a zdravou pokoru, která vždy přímo souvisí s respektem. Proto se nebojíte zeptat druhých lidí, co si myslí o vašich plánech či snech v případě, že si jimi nejste zcela jisti.

23. Díky tomu, že ve vašem životě převládá jeho duchovní stránka, cítíte silné propojení s druhými a jednotu.

Přesto necítíte potřebu dokazovat sobě či ostatním, že právě vaše přesvědčení je důležitější nebo správnější než přesvědčení či víra druhých.

A rovněž nemáte potřebu vaše přesvědčení ohledně duchovna vyjadřovat slovy – místo toho si jednoduše vychutnáváte ten pocit, že žijete ve světě „velkého neznáma“.

Oceňujete, že i druzí lidé mají ohledně „vyšších věcí“ nějaké přesvědčení či představu i přesto, že jejich přesvědčení může být mnohem rigidnější či omezenější než to vaše.

Jednoduše se radujete, že i oni si našli cestu k osvícení, ačkoli jejich cesta může být jiná než ta, po které kráčíte vy.

24. Uspokojení nenacházíte v dosahování svých cílů, ale v tom, že pomáháte druhým, aby dosáhli těch svých.

„Nejlepší způsob, jak najít sebe sama, je ztratit sebe sama ve službě druhým,“ je Gándhího slavný citát, který má nyní pro vás velmi reálný a hluboký význam.

Zdroj: https://ideapod.com/24-signs-of-emotional-maturity/?utm_source=catalyst&utm_medium=link&utm_campaign=js
Zpracovala: https://mocvedomi.cz/24-znaku-emocionalni-dospelosti/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz