13 charakterových a osobnostních rysů skutečně čestných lidí

377
Foto: Pixabay.com

Pokud jste se nad tím ještě nikdy hlouběji nezamýšleli, tak teď nám určitě dáte za pravdu, že čestnost mezi lidmi je stále velmi důležitá.

Když o někom řekneme, že je čestný nebo poctivý, znamená to, že má jasně stanovené morální zásady, kterými se v životě i bezvýhradně řídí.

Bohužel se zdá, že lidé se silným smyslem pro poctivost se pomalu stávají ohroženým druhem.

Naštěstí však sem-tam na čestných lidí přece jen narazíme a tehdy si můžeme být téměř jisti, že následujících třináct charakterových rysů mají společných.

13 charakterových vlastností čestných lidí

1. Váží si čas druhých

Čestní lidé si váží svůj vlastní čas a z toho důvodu si váží čas i druhých lidí. Čestní lidé si dobře uvědomují, že všichni máme kopec jiných povinností, a proto se budou snažit nás nezdržovat.

No a když jim trochu z našeho času věnujeme, je pravděpodobné, že nám za to poděkují.

2. Slova uznání vysloví vždy tomu, kdo si je zaslouží

Čestní lidé si nikdy nenárokují uznání za něco, o co se nezasloužili. Naopak, chtějí, aby uznání šlo tomu, komu opravdu patří.

Pokud jim například pomůžeme s nějakou prací, je téměř jisté, že vzpomenou naše jméno, čímž v očích druhých získáme uznání.

3. Jsou autentičtí

Čestní lidé nemají žádnou skrytou tvář a nevedou žádný dvojitý život. Nikdy je nepřistihneme lhát či podvádět.

4. Jsou čestní vždy

Někdo, kdo je opravdu čestný, je čestný za každých okolností.

Takový člověk nemá potřebu lhát a považuje za důležité, aby všechno, co chce v životě dosáhnout, dosáhl čestným způsobem.

5. Nikdy nikoho nevyužívají

Čestní lidé nikdy nebudou patřit k těm, kteří využívají někoho jiného. Právě naopak.

Čestní lidé mají potěšení z toho, když mohou někomu pomoci postavit se na vlastní nohy nebo když někomu pomohou při dosahování jeho cíle.

Pro čestného člověka je nemyslitelné, aby od druhých žádal nad rámec toho, co se patří.

6. Nikdy se nehádají s někým, kdo má jiný názor

Pokud v rozhovoru dojde ke kolizi názorů, čestní lidé budou v rozhovoru pokračovat diplomatickým způsobem nebo na odlišný názor nebudou reagovat nijak.

Nikoho nelze nutit hádat se o něčem úplně absurdním a v případě čestných lidí se nám to nepodaří už vůbec.

Tuto vlastnost můžeme bezpochyby zařadit mezi úctyhodné charakterové rysy čestných lidí.

7. Čestní lidé jsou vždy a téměř s každým shovívaví

Čestní lidé si na druhých všímají zejména to dobré. Tato jejich vlastnost zřejmě pramení z jejich přesvědčení, že nejsou sami a na světě musí být hodně podobně čestných lidí jako jsou oni.

To však také znamená, že pokud začneme čestných lidí příliš využívat, vyloučí nás ze svého okruhu.

8. Vědí okamžitě vycítit, když se někdo trápí

Čestní lidé mají silnou intuici, díky které vědí rychle rozpoznat, že něco není v pořádku. Pokud jsme na dně, pochopí to na první pohled.

A je dost možné, že se opravdu pokusí udělat, co je v jejich moci, aby nám pomohli se z dna odrazit.

9. Každému důvěřují

Čestní lidé považují každé jedno naše slovo za pravdu, dokud se neukáže, že to tak není. To zároveň znamená, že nesnášejí lži.

Pokud je tedy někdy oklameme, musíme počítat s tím, že nám už asi nikdy nebudou znovu věřit.

10. Vždy se omluví jako první

Pokud se čestní lidé nějakým způsobem nezachovali k někomu zcela správně, přijdou a omluví se jako první. Opravdu jsou takoví.

Umí si přiznat svou chybu, a pak se vždy snaží uvést věci do pořádku.

11. Jsou skromní

Čestní lidé si občas neuvědomují, že si je druzí velmi váží. Konají mnoho dobra a z toho důvodu jsou také velmi žádáni, ale někdy zapomínají na to, že to tak je.

Proto bychom jim to občas měli připomenout.

12. Pokud mohou, tak vždy pomohou

Čestní lidé vždy pomáhají druhým. Když se dozví, že někomu v životě pomohli, vždy z toho mají velkou radost. Dává to jejich životu smysl.

13. Vždy jsou laskaví k někomu, kdo to právě potřebuje

Projevení vlídnosti a laskavosti umí dělat opravdu divy. Když na někom vidět, že by potřeboval trochu povzbuzení, čestní lidé mu ho vždy dají.

Čestní lidé dokáží zlepšit den téměř každému.

Závěr

Pokud i Vy patříte mezi čestných lidí, díky vám za to, že vás máme a za všechno co pro tento svět děláte.

Právě čestní lidé významně mění společnost k lepšímu, proto se prosím nenechte zlomit. Jste velmi důležití. A pokud máte pocit, že na Vás nikdo není hrdý, tak vězte, že my jsme.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/13-charakterovych-a-osobnostnich-rysu-skutecne-cestnych-lidi/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz