12 věcí, které můžeme udělat pro milovaného člověka, jenž trpí úzkostí

170
Foto: Dollarphotoclub.com

Je snadné milovat někoho, když se ve vztahu s ním všechno daří a máme pocit, jako bychom žili v ráji.

Všichni však víme, že i ten nejlepší vztah má občas horší dny.

Pokud osoba, kterou milujeme, trpí úzkostnými stavy, zde je několik tipů, jak můžeme spolu s ní projít těmito nelehkými chvílemi.

1. Oceňte jejich kladné stránky

Nikdo nechce, aby ho druzí vnímali jen skrze jednu charakteristickou vlastnost. Zejména pokud je tato vlastnost negativní.

Když váš partner trpí úzkostí, připomínejte mu ty vlastnosti, které se vám na něm líbí.

Oceňte jeho ohleduplnost a to, že o vás pečuje. Buďte pozorní vůči jeho úsilí a pochvalte ho za to.

Nabude tak pocitu, že si ho ceníte a milujete takového, jaký je.

2. Nevyvíjejte na ně nátlak

Mohou nastat situace, které se nám mohou zdát být běžné, ale nejsou běžné našemu partnerovi.

Nezapomínejte, že úzkostné osoby jsou neustále ve stavu ostražitosti. Jejich mysl není nikdy klidná. A jejich tělo je připraveno na boj nebo útěk.

Toto duševní a tělesné rozpoložení je pro ně samozřejmě moc vyčerpávající. V důsledku toho je pro ně v porovnání s ostatními lidmi o něco náročnější provádět některé běžné aktivity.

To nejlepší, co můžeme v této situaci udělat, je nevyvíjet na ně žádný tlak a nenutit je, aby dělaly něco, na co se právě necítí.

Projevte jim své porozumění a ujistěte je, že je v pořádku jít svým tempem a zvykat si na něco nového postupně, krok za krokem.

3. Nechte jim dostatek volnosti

Když náš partner právě zápasí se svým vnitřním napjatým stavem, snadno se může stát, že ho zdrtí i úplná maličkost.

V těchto chvílích až nadmíru živě vnímá všechno kolem sebe, zejména hluk a lidi.

Takže pokud se těšíte, že v pátek večer půjdete spolu ven, ale váš partner z toho není až tak nadšený, vězte, že důvodem je jeho úzkost.

V tomto případě uděláte nejlépe, pokud vašeho partnera ujistíte, že bude zcela v pořádku, pokud se kdykoli rozhodne vrátit domů. Ubezpečte ho, že se na něj nezlobíte a chápete, že zrovna nemá náladu.

Takto bude všechno jednodušší – náš miláček se nebude trápit zbytečnými výčitkami, bude se cítit uvolněněji a když bude mít pocit, že se nebaví, jednoduše se vrátí domů.

4. Snažte se pochopit jejich situaci

Pokud jste již zažili úzkostné stavy, víte, jaké je to těžké.

Pokud je zažívá váš partner, jediné, co celou dobu od vás chce, je, abyste byli s ním a pochopili jeho situaci.

Když si začnete všímat různých způsobů, kterými se úzkost u druhých projevuje, budete jí lépe rozumět a budete na ni lépe připraveni.

5. Vždy je pozorně vyslechněte

Pokud náš partner trpí úzkostí, někdy to jediné, co potřebuje, je, abychom mu věnovali naši pozornost a pozorně ho vyslechli.

Když se vám začne svěřovat se svými pocity, opravdu vnímejte, co se vám snaží říct. Zkuste si představit jeho bolest. Prociťte jeho emoce. A neříkejte mu, co má dělat – žádná výměna názorů, žádné odsuzování.

I přesto se jeho myslí prohánějí tíživé myšlenky.

6. Nikdy se jich neptejte, zda jsou v pořádku, když dobře víte, že nejsou

Pokud někoho milujeme, umíme vždy vycítit, když se necítí dobře. A jelikož to umíme vždy vycítit, nemusíme se na to ještě ptát.

Místo toho se svého partnera snažte povzbudit a pozvednout mu náladu. Pokud vás však poprosí, abyste ho nechali o samotě, poslechněte.

Nechápejte to špatně. To neznamená, že vás nebo vaši pomoc nepotřebuje. V této chvíli však chce být o samotě, protože ví, že je to boj, kterému musí čelit o samotě.

7. Jednoduše jen zůstaňte po jejich boku

Bojovat s úzkostí den co den je obtížné.

A ještě těžší je to pro lidi, kteří tento problém nemají, a proto nemusí dobře rozumět tomu, co jejich nejdražší pociťují.

Tato situace nás může vyčerpávat a jednoho dne se může stát, že ztratíme trpělivost. Navzdory všem překážkám jsme se však rozhodli s naší polovičkou zůstat, protože ji milujeme.

Rovněž ona miluje nás. Nic z toho, co jsme pro ni udělali, neupadne v zapomnění.

Láska je přece o tom zůstat s milovanou osobou jak v dobrých, tak špatných časech.

8. Pochopte, že je pro ně těžké nechat minulost minulostí

Úzkostlivé osoby jsou uvězněny v cyklu, ve kterém jejich mysl aktivně spojuje každou traumatickou událost z minulosti se situací v přítomnosti.

To je důvod, proč je pro ně těžké smířit se s minulostí a nechat život plynout. Logicky vzato, kdyby to bylo pro ně snadné, už dávno by přestaly zápasit se všemi svými obavami.

Na tohle si vzpomeňte pokaždé, když budete v pokušení jim říct, aby jednoduše nechaly minulost minulostí.

9. Mějte na paměti, že dělají vše pro to, aby se změnily

Nikdo z nás se nechce měnit jen tak pro nic za nic.

Zbavit se starých návyků nebo vykročit ze své komfortní zóny – to jsou boje, které svádí snad každý z nás.

Osoby trpící úzkostí nejsou žádnou výjimkou.

Když se náš partner trpící úzkostí dostane do situace, která ho tlačí ke zdi, a tedy nutí k velké změně, nám jako jeho protějšku bude zcela zřejmé, jakou náročnou etapou právě prochází.

Vždy si proto pamatujte, že váš partner dělá, co může, ačkoli se vám to nemusí právě zdát.

V těchto chvílích bude nejlepší, pokud ho budeme v jeho snaze o změnu povzbuzovat a neustále ho vybízet k tomu, aby to nevzdával. Oslavte jeho každý milník, kterého na své cestě za změnou dosáhne.

10. Neignorují nás naschvál

Osoby trpící úzkostí mají své vnitřní monology, které vedou samy se sebou.

Může se stát, že když s nimi budeme mluvit, najednou se odmlčí a uzavřou se do sebe. To jednoduše proto, že přemýšlejí nad něčím, co jsme řekli.

Nesnažte se z nich násilím vydolovat, o čem právě přemýšlejí, ani se jich neptejte, zda vás vůbec poslouchají. Raději jim dejte najevo, že chápete, jaké náročné umí být vyrovnat se s úzkostným stavem.

11. Zkuste se na všechno dívat z trochu jiného úhlu pohledu

Trpět úzkostí je zkrátka nanic.

V konečném důsledku však boj našeho partnera s úzkostí může vést k posílení a růstu jeho osobnosti.

Úzkost nás může naučit dívat se na svět jiným, unikátním způsobem.

Náš partner trpící úzkostí se možná nezúčastní více společenských akcí. Možná má sklon nad vším příliš přemýšlet. S tím se však budeme muset smířit a brát to jako součást jeho osobnosti.

Pokud osoba, kterou milujeme, trpí úzkostnými stavy, ale naučila se k nim stavět s rozvahou a odhodláním, znamená to, že se smířila se svou úzkostí a rozhodla se vidět i tu pozitivní stránku věci.

A to je jasný důvod, proč bychom měli změnit i svůj úhel pohledu!

12. Milujte je ještě více

S naším úzkostným partnerem možná právě neprocházíte tím nejlepším obdobím. Když to ale nevzdáte, váš vztah to může významně prohloubit a zkvalitnit.

Když budeme našeho partnera držet za ruku a budeme u něj i v jeho nejhlubší úzkosti, využijeme tak příležitosti, abychom mu dokázali, jak moc ho milujeme.

Když ho milujeme i v jeho nejslabších chvílích, jak ho musíme milovat, když je zcela fit?

Závěr

Každý vztah prochází svými vlastními boji.

Všichni projdeme obdobími různých zkoušek a překážek.

Nejlepší na tom je, že každý boj, který jsme zvládli, nás po osobnostní stránce posouvá na vyšší úroveň.

Proto se nevzdávejte a jednejte vědomě s láskou!

Zdroj: https://ideapod.com/12-things-you-can-do-when-the-person-you-love-suffers-anxiety/
Zpracovala: https://mocvedomi.cz/12-veci-ktere-muzeme-udelat-pro-milovaneho-cloveka-ktery-trpi-uzkosti/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz