10 vlastností silných žen, se kterými se většina mužů neumí dobře vyrovnat

1037
Foto: Dollarphotoclub.com

Silná žena. Osoba, kterou by se chtěla stát asi každá dívka a se kterou by se chtěl seznámit asi každý muž. Ale téměř každý muž má trochu obavy při představě, že by s osobnostně silnou ženou měl navazovat kontakt.

S takovým typem žen jste se již setkali. Každý se s nimi již setkal. A proto všichni dobře víme, jaké silné osobnosti to umí být.

A možná jsme si už kladli otázku: Co dělá tyto ženy opravdu silné? Které vlastnosti má silná žena?

Toto jsou důležité otázky. Pokud se nám podaří na ně odpovědět, můžeme se tak dozvědět neobvyklou pravdu, kterou jsme vůbec nečekali.

Dále si tedy v krátkosti probereme deset výjimečných vlastností těchto úžasných a silných žen.

1. Bojuje sama za sebe

Žena se silnou osobností je zcela samostatná. Umí se postarat sama o sebe a na tuto skutečnost je taky patřičně hrdá.

Nepotřebuje muže k tomu, aby se o ni staral nebo aby se o něj opírala v náročných chvílích. Ona se opírá sama o sebe a jen ona sama nese zodpovědnost za svůj život.

Když se tato žena začne setkávat s nějakým mužem, očekává, že jejich vztah bude 50/50. Jinými slovy, pokud jí muž projeví náklonnost, ona ho na oplátku zasype svou láskou. Ale pokud jí muž neprojeví svou náklonnost, nemůže na oplátku nic očekávat.

2. Ví, co chce

Silná žena je ochotna věnovat hodně času tomu, aby dobře poznala sebe sama. Díky tomu má jasnou představu o tom, čeho chce v životě dosáhnout.

Nezná, co je to váhání nebo pochybování o sobě. Když silná žena něco chce, pak toho i dosáhne. Nikdy nespoléhá na nikoho jiného, že by mohl splnit její přání.

Uvědomuje si, že vztah založený pouze na nějaké zavázanosti s sebou vždy přináší velké nebezpečí.

3. Váží si čestnosti druhých a bere ohled na jejich zranitelnost

Z toho, co jste se zatím v tomto článku dozvěděli, byste mohli nabýt dojmu, že silná žena bývá emocionálně nedostupná. Ale asi nic nemůže být vzdálenější od pravdy.

Osobnostně silná žena přijímá VŠECHNY své emoce stejně, dokonce i ty negativní. Silné ženy si totiž velmi dobře uvědomují, že akceptovat všechny své emoce je jediný způsob, jak může člověk v životě skutečně pokročit.

Je proto jen logické, že zachází s druhými čestně a očekává od nich totéž.

Silná žena si je však vědoma, že ve světě není nic dokonalé. Proto ví, že musí být trpělivá s lidmi, kteří nemají zrovna nejlepší náladu, prožívají úzkost nebo jsou nervózní.

4. Nebrání se intimnímu vztahu

Silná žena nemá žádný problém být s někým ve velmi důvěrném vztahu. Pravdou je, že vyhledává vše, co by v jejím životě vedlo k znásobení pozitivních vibrací.

A má zcela jasno v tom, že cesta k osvobozujícímu způsobu života vede přes upřímnost k sobě a přes upřímnost v tom, po čem touží.

Je však třeba říci, že silná žena si nevytvoří pouto k žádnému muži, pokud nebude mít opravdu pocit, že je pro ni ten správný. Vychází z vědomí, že existuje mnoho mužů, kteří by se mohli stát jejím partnerem.

5. Silná žena je lidský detektor lži

Jen jednou lžete takové ženě a máte problém. Jedna z vlastností, které si silná žena váží nejvíce, je čestnost. Pokud k ní nepřistupujeme s čestnými úmysly, dá nám pocítit svůj hněv.

Tato žena okamžitě prokoukne falešné sliby, přetvářku a výmluvy. Pokud k ní nedokážete být zcela upřímní, prostě vás ze svého života vyloučí.

6. Vyžaduje čestnost, respekt a důslednost

Osobnostně silná žena zná svou hodnotu. Pokud se někdo chová pokrytecky, případně se jeho slova rozchází se skutky, nemůže od této ženy očekávat žádnou vlídnost či strpení.

Pokud se k ní muž byť jen jednou zachová nečestně a bez respektu, jednoduše mu řekne sbohem. Ona se prostě nenechá vodit za nos.

Pokud ji však respektujete a zacházíte s ní hezky, připravte se, že zažijete tu nejvášnivější lásku, jakou si jen umíte představit.

7. Silná žena bývá velice intenzivní, což mnozí nezvládají

Silná žena toho v životě zažila opravdu mnoho. Díky tomu pochopila, že jediný způsob, jak tím vším projít, je přijmout VŠECHNY dobré, ale i špatné okolnosti, které nám život přinese.

Tato žena se o svůj pohled na svět podělí s radostí a bez obav, ale právě to někteří lidé nezvládají dobře.

S radostí a hrdostí se podělí o své názory a pocity – žádná tajemství, žádné popírání. A podle všeho silná žena bývá často stará duše.

8. Silná žena si je vědoma své ceny stejně jako té vaší

Pokud ji budete respektovat a zacházet s ní správně, neopustí vás ani v těch nejtěžších momentech. Pokud ji však podrazíte, opustí vás bez mrknutí oka.

Silná žena má svůj život pevně ve svých rukou.

9. Miluje bezpodmínečně

Silná žena je mimořádně věrná. Laskavou a pečlivou stránku její osobnosti naplno pocítí ti lidé, které miluje.

Tento typ bezpodmínečné lásky najdeme jen zřídka, ale zažít ji je čistým požehnáním. Pokud jste s takovou ženou ve vztahu, nebudete pociťovat nic jiného než respekt a vděčnost.

10. Silná žena vám pomůže pochopit, kým jste, jakož i to, kým byste mohli být

Silná žena má radost z toho, když poznává druhé. Bude vás zkoumat ze všech stránek, protože vás chce znát takové, jací doopravdy jste.

A když nabyde pocitu, že o vás ví už dost, začne vám dávat najevo, jaký úžasný potenciál se ve vás skrývá. A to může mnohým mužům dělat problémy.

Ale zároveň to může být mimořádnou pomocí, protože tímto způsobem nás silná žena inspiruje k tomu, abychom se stali tím nejlepším vyjádřením sebe sama.

Vzhledem k její úrovni samostatnosti, čestnosti, osobnostní síle a hloubce jejích emocí, po boku silné ženy může existovat jen muž s podobnou dávkou čestnosti a respektu.

Kdo nesplňuje tyto vlastnosti, udělá asi lépe, když na ni zapomene. Ona je více než schopna samostatného a plnohodnotného života.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/10-vlastnosti-silnych-zen-se-kterymi-se-vetsina-muzu-neumi-dobre-vyrovnat/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz