10 věcí, které nikdy neignorujte, když se vám zdály

245
Foto: Pixabay.com

Po staletí jsme fascinováni sny a jejich významem.

Na konci devatenáctého století začal psychoterapeut Carl Jung, který je nejvíce známý díky své teorii o archetypech a psychologii kolektivního nevědomí, dospívat k závěru, že nahlížení do snů otevíralo dveře do vědomí a duchovního světa.

Ať už je to jakkoli, existuje věda, která se zabývá tím, co se děje během spánku. Výzkumný tým vědců v ATR výpočetního Laboratoři neurologie v Kjótu, Japonsku, zkoumal snímky mozku během vizuálních představ odehrávajících se ve snech.

Tento tým dospěl k závěru, že lidé sledují své sny stejným způsobem, jako sledují svět po probuzení.

V zájmu toho, abychom dokázali analyzovat sny, musíme také sledovat to, jakým způsobem se účastníme aktivit každodenního života.

Jsou sny opětovným přehráním vizuálních podnětů, které vnímáme během hodin naší bdělosti, nebo jsou zprávami z druhé strany, které nás mají vést a usměrňovat?

Co tyto symboly znamenají? Jak je správně interpretovat a analyzovat tak, abychom případnou zprávu zachytili?

Zde je 10 věcí, které pokud se vám zdály, neměli byste je ignorovat:

1. Létání

Sny o létání často indikují potřebu dosáhnout svých ambicí. Kam směřuješ? Jak se tam dostaneš? Máš problém s orientací v životě?

Sny o létání mají za úkol dobít nás novou energií.

Nabýt pocitu svobody a toho, že jsme schopni splnit a překonat cokoliv, co se nám postaví do cesty.

2. Vodopád

Když se nám zdá o vodě, obvykle je to vyjádřením emocionálního stavu mysli. Voda symbolizuje očištění a mravní čistotu.

Mít sen o vodopádech je úžasným znamením. Vodopády představují nové začátky po tom, co se staré věci odplavily pryč.

Pokud ve svých snech vidíte vodopády, položte si tyto otázky: Je ten vodopád malý nebo velký?

Jak vnímáš překážky, které ti stojí v cestě? Je ten vodopád v tmavé džungli nebo na krásné pláži?

3. Zuby

Sny o zubech jsou velmi časté. Ale ne všechny sny o zubech symbolizují stárnutí. Vytažení zubů symbolizuje něco, co musí vyjít ven, co se musí vytrhnout, zatímco shnilé zuby symbolizují zadržování strachu a úzkosti.

Sny o padajících zubech patří mezi nejtypičtější motivy snů, ve kterých se vyskytují zuby.

Obvykle jsou spojeny s novými situacemi, které způsobují stres: nové zaměstnání, strach ze ztráty, nedostatek moci ve vztahu nebo lži, které byly udržovány v tajnosti.

Pokud vidíte ve svých snech zuby, položte si tyto otázky: Jaký máte pocit ze svých zubů? Zuby používáme, abychom vyživovali tělo. Jak živíme svůj život?

4. Smrt

Sen o smrti je běžnější, než si většina lidí připouští. Sen o smrti zpravidla symbolizuje konec něčeho.

Smrt je konečnou stanicí pro jednotlivé části ega. Je to smrt úzkosti a hněvu. Úmrtí nějaké situace. Smrt nějaké myšlenky umožňuje narození něčeho jiného, ​​nového.

Sen o smrti nebo umírání může být psychologickým aspektem, který je spojen s obrovskými změnami v emocích.

Pokud vidíte ve svých snech smrt, položte si tyto otázky: Byl jsi to Ty, kdo zemřel? Byla to milovaná osoba?

Tyto sny mohou také nabízet návod, pokyny od milované osoby, která zemřela a snaží se vás uklidnit.

5. Těhotenství

Sen o těhotenství symbolizuje obrovský růst a rozvoj. Může to být zaměřeno na budoucí projekty a touhy.

Pokud ve svých snech vidíte těhotenství, položte si tyto otázky: Co se snažíte vytvořit? S jakou transformací máte co do činění ve svém bdělém životě?

Sny o těhotenství mohou přinášet plodné nápady v oblasti práce nebo vztahu.

6. Domy

Sny o domech symbolizují nás samotné, naše „já“ a různé aspekty osobnosti. V závislosti na typu domu nebo různých místnostech se může interpretace prohlubovat.

Domy jsou symbolem bezpečnosti a pohodlí. Podkroví symbolizuje skryté vzpomínky, zatímco suterén může znamenat intuici a podvědomí.

Pokud vidíte ve svých snech domy, zeptejte se sami sebe: Jak se staráte o své tělo? Jak vnímáte sami sebe v kontextu vnějšího světa?

7. Peníze

Sny o penězích nám umožňují probudit se s určitou vděčností. Sny o penězích jsou o náhodném štěstí, o štěstěně, ale také o tom, jak vnímáme svou vlastní hodnotu.

Vítězství v loterii symbolizuje změnu životního stylu, zatímco sny o předávání peněz znamenají strach ze ztráty.

Sny o penězích pronikají do samotného jádra našich emocí, které souvisejí s hojností a prosperitou. Finanční stabilita nebo ztráty jsou mnohokrát stresovými faktory.

Pokud vidíte ve svých snech peníze, zeptejte se sami sebe: Ztratili jste své zaměstnání? Jste zadlužení? Co byste dělali, kdybyste vyhráli peníze v loterii?

Vztah k financím je tím, který jen zřídka opouští mysl během naší bdělosti. Peníze symbolizují tok života.

8. Cizoložství

Sny o cizoložství představují sexuální touhy a nutkání, které jsou potlačeny nebo je musíte projevit.

Tyto typy snů v sobě nesou opuštění a obavy, problémy spojené s vlastní hodnotou a podvědomé akceptování problematického vztahu.

Pokud se ve vašich snech objeví cizoložství, zeptejte se sami sebe: Bojíte se, že ztratíte milovaného člověka?

Nejste ve vztahu šťastní? Jaký máte pocit ze svého těla a svých tužeb?

9. Oheň

Sny, ve kterých se vyskytuje oheň, mohou mít více významů v závislosti na kontextu daného snu.

Vidět vzdálený oheň symbolizuje touhu a přeměnu, zatímco hraní s ohněm může být varováním před riskantními činnostmi.

Pokud se vám zdá o zakládání ohně, symbolizuje to hněv, který byl potlačen.

Zeptejte se sami sebe: Vyhýbáte se rizikovým situacím? Trávíte svůj den hašením požárů?

10. Nahota

Sny o tom, že jste nazí, jsou velmi běžné. Spojují se s naším strachem z toho, že budeme odhaleni. Pokud je ten sen o tom, že někdo jiný je nahý, naznačuje to „nahou pravdu“ o situaci nebo předpověď nějaké nelegální činnosti.

Může to také znamenat ztrátu respektu. Nahota je o akceptování nedostatků a nedokonalostí. Stejně jako v bdělém stavu, i zde je to o tom, do jaké míry vystavujete své „já“ světu.

Pokud jste ve snu nazí, zeptejte se sami sebe: Bojíte se toho, aby vás viděli takové, jací ve skutečnosti jste? Reagujete na veřejnosti přehnaně?

Závěr

Sny představují určité epizody našeho života, které mohou být analyzovány na milion různých způsobů. A ten, komu se zdá nějaký sen, je tou jedinou osobou, která může zjistit skutečný emoční stav, jenž vyjadřuje.

Zde uvádíme několik názorů, pohledů do světa nočních vidění; mysl, tělo a duch jsou navzájem propleteny a to, jak vnímáme sami sebe se přehrává zase během našeho spánkového procesu.

Mysl se bude zoufale snažit diktovat prostřednictvím krátkých vizí to, jakým způsobem bylo zahráváno s našimi emocemi.

Úzkost nebo radost může změnit způsob, jakým spíme. Je na nás, abychom si plně uvědomovali, jak si počínáme v bdělém stavu.

„Sny… se vždy snaží vyjádřit něco, co ego neví a čemu nerozumí.“ – Carl Jung

Zdroj: https://mocvedomi.cz/10-veci-ktere-nikdy-neignorujte-kdyz-se-vam-zdaly/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk