10 manter, kterými získáme nesmírný klid v duši, ducha a energii

690
Foto: Pixabay.com

Mantra je zvuk, slovo nebo slovní spojení, které má silný smysl a význam. Slova v mantře jsou stejně důležitá jako rytmus, tón nebo intonace.

Mantry fungují okamžitě. Takže, pokud omezujete používání vašich manter s denními nebo týdenními meditacemi, ztrácíte mnoho příležitostí změnit svůj život, abyste dosáhli vyšší úroveň vědomí.

Meditace a jóga fungují dobře, když si potřebujete odpočinout a stát se více uvědomělým.

Mantry jsou vibrace mysli ve vztahu k vesmíru, který sjednocuje a harmonizuje mysl, tělo i duši.

1. I když jsem sám, budu si pamatovat, že jsem napojen na všechno

Může být dost těžké se posunout na své duchovní cestě, pokud máte pocit, že jste oddělení od vesmíru. Vy jste součástí celku. Je to pravda fyzická, duševní a emocionální.

Opakováním této mantry si můžete připomenout spojení, které máte se zdrojem. Představuje to jediné spojení, které nemůže nikdo zlomit.

Je to vynikající mantra k použití, pokud se cítíte být izolováni nebo pokud máte tendenci jít často „svou vlastní cestou“.

2. Svou cestu najdu, pokud pomůžu jiným najít jejich správnou cestu

Jednou z nejdůležitějších součástí, jak se posunete vpřed ve své duchovní cestě, je skutečnost, že budete otevření duchovním, fyzickým a emocionálním potřebám jiných lidí.

Pokud to můžete udělat, pravděpodobně zjistíte, že se budete schopni pohybovat rychleji k plnému porozumění, než kdybyste se soustředili výlučně na svůj vlastní růst.

Opakováním této mantry si můžete pomoci vytvořit potřebnou otevřenost pomáhat nejen druhým, ale i rozpoznat ty lidi, které potkáváte.

3. Nebudu spojovat negativní myšlenky s hanbou

Velmi málo z nás se během své duchovní cesty nikdy nesetkalo s pocity hněvu, závisti, nenávisti nebo odporu.

Když máme tyto negativní pocity, je třeba, abychom si je přiznali, pochopili je, přesunuli se dál a nechali je za sebou.

Nicméně je stejně důležité, abychom si sami odpustili tyto pocity. Destruktivní pocity směrem do našeho nitra mohou být stejně škodlivé jako jejich vyjádření okolí.

4. Přijmu kohokoliv, ať je kdekoliv

Samozřejmě, pokud budeme laskaví na sebe, musíme být laskaví i na lidi, se kterými se setkáváme.

Tato mantra nám připomíná nejen to, že bychom byli laskaví, ale i to, že jsme schopni laskavost přijímat.

Pokud se ocitnete ve stavu, kdy si skutečnosti berete příliš osobně nebo lidí posuzujete, tuto mantru určitě přidejte do svého arzenálu.

5. Budu hledat a vidět krásu kolem sebe

Je velmi důležité rozpoznat krásu. Naštěstí je všude kolem nás. Existuje estetická krása v lidech, v architektuře, umění a v přírodě. Existuje i krása v lidském chování, v síle, a dokonce i v křehkosti.

Když budete cvičit vaše oči na to, aby viděli krásu, pokuste se rozeznat rozdíl mezi hledáním a viděním.

Ve skutečnosti, když se na svět díváte s otevřenou myslí, budete vidět krásu i na těch nejošklivějších a nejvíce nenáviděných věcech.

6. Dovolím si blahobyt a aby se mi stávali dobré věci

Pokud se otevřete tomu, že vesmír je plný pozitivní energie, veškerá energie bude proudit přes vás.

Vše, co musíte udělat, je udržet si duchovní otevřenost.

Čím se více se otevřete duchovní hojnosti a pozitivní energii, tím budete šťastnější.

7. Budu léčit svou mysl a tělo tak, jak si zasloužím, aby byly vyléčeny

Zatímco budeme mít fyzické a emocionální potřeby, naše mysl i tělo budou potřebovat naši pozornost. Péče o sebe je nesmírně důležitá.

Prosím, použijte tuto mantru, abyste si připomněli, že se musíte o sebe starat. Jste důležití a neměli byste se cítit být vinni za to, že se považujte za prioritu.

Tuto mantru si opakujte denně, pokud máte tendenci zanedbávat sami sebe po mentální a duchovní stránce.

8. Budu zůstávat jen s myšlenkami a emocemi, které mi pomáhají duchovně růst

Nemůžete duchovně růst, pokud si nedovolíte mít produktivní myšlenky a emoce.

Opakujte si tuto mantru, abyste si připomněli, abyste svým úsilím rozpoznali negativní myšlenky a emoce a cvičili sami sebe, abyste se zaměřovali na pozitivní pocity.

9. Budu usilovat o pravdu a poznání

Je velmi lákavé naplnit svou mysl s pomluvami a jinými odpadky, které se posouvají mezi lidmi formou zábavy. Neexistuje nic špatného na sledování televize, filmů a jiných forem zábavy.

Problém však nastává, pokud vyměníte učení a pravdu za zábavu. Tato mantra vám pomůže hledat pravdu v každé situaci.

10. Budu se smát a vysílat do vesmíru pozitivní energii

Dosažení vyšší úrovně vědomí neznamená, že musíte být po celou dobu vážní. Humor a smích jsou dvě věci, které pozvedají ducha a ducha všech lidí kolem nás.

Když se smějeme, přispíváme pozitivní energií do vesmíru. Pomáhá nám to na naší cestě, a také všem ostatním.

Pokud zjistíte, že máte tendenci být na sebe příliš přísný a brát se příliš vážně, opakujte si tuto mantru při svých meditacích.

Závěr

Doufáme, že některé z těchto manter vám pomohou rozšířit vaše vědomí a probudit své vnitřní vědomí.

Můžete si také vytvořit své vlastní mantry tím, že si najdete oblasti, ve kterých potřebujete duchovní moudrost a pozitivní myšlení tím, že budete myslet na něco krásné a pozitivní.

Brzy si všimnete svůj růst, který požadujete.

Zdroj: http://themindunleashed.com/2016/02/10-mantras-that-will-get-you-immense-peace-of-mind-spirit-and-energy.html

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk