Zuzana Zeidlerová: Rok 2018 – Rok zemitého psa

551
Foto: Pixabay.com

Vlády nad letošním rokem se 16. 2. 2018 ujme Zemitý Pes. Jeho vláda potrvá do 23. 1. 2019, kdy ho na pomyslném trůnu ročních vládců vystřídá Zemitý Vepř. Při práci s energiemi jednotlivých roků je důležité respektovat a využívat pravidlo návaznosti. Garanti, kteří vládnou jednotlivým rokům, na sebe vždy navazují, využívají předchozí energii a dále ji rozšiřují a zvětšují.

Na začátku si tedy řekněme, na co letošní rok navazuje. Roku 2017 vládnul Ohnivý Kohout, který nám měl pomoci dokončit nebo uzavřít všechny rozdělané věci a projekty z minulosti. Tak, aby se naše životy mohly ve všech oblastech výrazně posunout kupředu, a my jsme mohli na naší další cestě životem pokračovat bez zbytečných zátěží z minulosti.

Měli jsme poskládat jednotlivé kousky a detaily a vytvořit z toho funkční celek. To, co se nám v roce Kohouta povedlo dokončit a vytvořit, má být základem pro naši další budoucnost. Pokud jsme využili Kohoutovi pracovitosti, přesnosti a schopnosti pracovat s detailem, měli bychom teď mít vše hotové a připravené pro naše další kroky.

K čemu tedy můžeme letošní rok využít?

Nejprve bychom měli vědět, jaké energie budou letošnímu roku vládnout. Bude to energie jangového Kovu, což je prvek, který patří k Psovi. Dále energie jangové Země, to je prvek, který vládne letošnímu roku a proto tedy říkáme rok Zemitého Psa. V neposlední řadě také energie jangového Ohně, který nám přinese letošní letící hvězda.

Pes má zajistit kontrolu, ochranu a funkčnost všeho, co se nám povedlo v loňském roce dokončit a čeho jsme dosáhli. Hlídat vše tak, aby to neohrozilo nás, to co děláme a také naši budoucnost. Letos je celkem důležité udělat si více detailní plán. Pes potřebuje jasné zadání a také musí vědět, co má hlídat a kontrolovat.

Základní funkce Psa je oddělovat správné od špatného (stejně jako tlusté střevo, což je orgán, který právě k energii Psa patří). Jakmile zjistí, že něco může ohrozit funkčnost, tak to vyloučí a eliminuje. Měli bychom se teď tedy všichni zamyslet, ideálně ještě předtím než rok Psa začne, a vyloučit z našeho života, vše co nefunguje, co nepotřebujeme, co nám ubírá energii a co nám neslouží a nepomáhá na naší cestě a nedopovídá našim budoucím záměrům (to se týká jak věcí, tak lidí, systémů, aktivit atd.). Dokud takové věci neopravíme nebo nevyhodíme, bude nám to ubírat energii a bude nás to zdržovat. Může se pak také stát, že od toho nefunkčního se „pokazí“ další věci, které zatím ještě fungují (představte si třeba shnilé jablko, od kterého se vám postupně zkazí celá úroda). Využijte těchto energií a udělejte si v životě pořádek.

Pes umí a potřebuje vše kontrolovat a umí také najít chyby. Měli bychom tedy vše kontrolovat nejen po sobě, ale i po druhých (což nás může ve výsledku trošku zdržovat). Projděte si také všechny smlouvy (jejich platnost, plnění), pojistky, ale třeba i procesy ve firmách atd., a ujistěte se, že máte vše nastaveno správně.

Letos může být kladen větší důraz na dodržování zákonů, pravidel, dohod a slibů. Vše bychom měli mít podloženo smluvně a vždy se dohodnout CO, JAK, KDO, KDY, KDE atd. Nespoléhejte se moc na „pak se nějak dohodneme“, to letos nemusí moc fungovat. A nezapomeňte si také nastavit sankce za porušení smluv a pravidel.

Správným nastavením řádů, systémů a pravidel si zajistíme lepší plynutí, tj. volnou cestu dopředu. Nastavujeme je proto, aby vše fungovalo a posouvalo nás to dopředu. Nejasnost domluvy může být zdrojem nedorozumění, která mohou přerůstat v konflikty. Pravidla se ovšem musí nejen nastavit, ale také vyhlásit. Všem to musí být jasné a musí tomu rozumět, každý by měl vědět, co se od něj očekává.

Všichni můžeme letos mnohem citlivěji vnímat vše, co není správně, jakoukoliv nespravedlnost vůči sobě nebo někomu dalšímu. Mohou kvůli tomu vznikat velké konflikty. Můžeme všichni více volat po našich základních právech a svobodách. Přátelství, loajalita, upřímnost, čestnost, spolehlivost, to jsou silné stránky Psa, které bychom měli letos budovat. Dodržovat sliby a dohody, ale to samé vyžadovat také od ostatních. Letos můžeme mnohem hůře snášet všechna zklamání, podvody, nesplněné sliby atd. Můžeme mít také větší tendence bojovat za práva těch slabších a být více vnímaví a otevření pomoci druhým, třeba prostřednictvím různých charitativních nebo dobročinných akcí.

Pes je také velice zásadový a má pevnou vůli. Díky tomu se nám může letos lépe dařit plnit svoje předsevzetí, plány atd. Letošní rok přináší taky silnou energii tradic a rituálů. Měli bychom je tedy upevňovat a snažit se z nich vycházet, stavět na tom, co funguje. Posilujte tedy vaše tradice a zvyky, ať už v rámci rodiny, firmy nebo mezi přáteli.

Nápomocní přátelé. Pes se rád pohybuje ve smečce (skupina lidí), měli bychom se proto snažit na naší cestě využívat také naše přátele, kolegy, experty, systémy, lidi, co mají větší zkušenosti, ale také třeba knihy, kurzy atd. (zkrátka vše, co nám může pomoci). Nebát se nechat si poradit a nebýt na vše sami, využívat třeba i spolupráci v týmech. S našimi přáteli bychom si měli také více užívat i zábavu a radost, dodávat si do života více energie Ohně, tak abychom nežili jen „nudný“ život podle plánů, plný pravidel a povinností.

Na co bychom si měli letos dávat pozor?

Jakmile budeme mít letos pocit, že nám v životě něco nefunguje, budeme mít tendence se toho zbavovat. Vzhledem k tomu, že letos nám vládne také energie Země a ta potřebuje jistotu a stabilitu, měli bychom se vyvarovat rychlých, unáhlených a nepromyšlených kroků a nevylučovat vše ze života příliš zbrkle (promýšlet to vždy na základě faktů, zkušeností, informací, objektivní reality, zeptat se dalších lidí atd.). Jinak může docházet k silným pocitům nejistoty, nestability a také nenávratným ztrátám.

Vždy se raději ujistit, že toto rozhodnutí je to nejlepší, co můžeme v dané situaci udělat. Vyhýbat se zbrklosti a hurá akcím, ale na druhou stranu se necyklit v přemýšlení. Jakmile budeme mít vše promyšlené, tak konat. Díky tomuto vylučování a eliminování věcí, lidí atd. z našeho života, může letos docházet i k dramatickým změnám. Tyto případné ztráty a změny musíme brát tak, že tím, že jsme o něco přišli, zlepšíme kvalitu a fungování našeho života. Nebrat to jako ztrátu, ale tak, že vše se děje pro moje dobro a je to příležitost pro něco lepšího. Naučit se dívat na změny pozitivně, jak se říká….když se jedny dveře zavřou, další se otevřou.

Boj a konflikty. U Psa a energie Kovu platí, že jakmile nejsou dodržována pravidla, dochází ke konfliktu. Jakmile tedy budeme mít pocit, že je něco špatně a pokud nebudou fungovat pravidla a dohody, bude pravděpodobně docházet k nepříjemným hádkám a konfliktům (Pes umí taky pořádně štěkat). Dávejte si tedy pozor na porušování slibů, dohod, smluv a pravidel.

Smutek, melancholie, zklamání, nostalgie. Tyto pocity mohou přijít, pokud budeme mít pocit, že nejsme spokojení a že nám vše v životě nefunguje jak má. Snažme se proto letos více posilovat vděčnost a zaměřovat se spíše na věci, které nám fungují (kam směřuje naše pozornost, to roste). Nezapomeňte si také dělat malé, každodenní radosti a choďte více mezi lidi. Nezavírejte se doma a vyhýbejte se pocitům opuštěnosti a osamělosti.

Kontrola a hledání chyb může vést až ke sklonům ztrácet se v podrobnostech, kritizovat za každou cenu a zcela nesmyslně vyhledávat chyby. Měli bychom si tedy dávat pozor, abychom se až příliš nesoustředili na vyhledávání nedostatků a chyb a pak, jak se říká, pro stromy nepřehlédli les. Pes umí být také pořádný pedant a cynik a pevnost jeho postojů se někdy může projevit ve formě velmi přímočarého jednání, kdy jasně vidí pravdu a říká věci natvrdo, tak, jak je cítí. Proto buďte připraveni i na takové chování.

Letošní rok je spíše o tom tradičním. Pes je spíše konzervativní a nemá moc rád převratné a revoluční novinky. Takovým věcem bychom se měli letos vyhýbat a nechat si je na příhodnější roky. Pokud už budete začínat něco nového, tak by to vždy mělo vycházet a navazovat na něco z minulosti (z něčeho vycházím a chci na to navazovat). Stavte hlavně na tom, čeho jste dosáhli v minulých letech a snažte se to dále rozvíjet.

JAKÝ BUDE MÍT LETOŠNÍ ROK VLIV NA JEDNOTLIVÉ OBLASTI NAŠEHO ŽIVOTA?

Kariéra a životní cesta

Jak jsem psala už výše, letošní letící hvězda nám přináší energii Ohně. Oheň znamená radost, zápal, nadšení, vnitřní naplnění a vize a také celkem silnou spirituální energii. Všichni bychom letos měli být hlavně sami sebou a jít svojí cestou. Dělat hlavně to, co nám přináší radost a vnitřní naplnění, co odpovídá našemu přirozenému talentu a pravému JÁ, využít naše schopnosti a silné stránky a být sami sebou (jako nástroj k lepšímu poznání sebe sama může velmi dobře posloužit třeba i znalost svého astrotypu). Dávat do toho nadšení a vášeň. Jít si aktivně za tím, co chceme a konat. Energie Ohně je také o aktivitě a jsme to my, kdo musí být aktivní a převzít iniciativu.

Oheň přináší také energii osvícení. Mohou nám tedy více přicházet různé AHA momenty. Může nám třeba dojít, že jsme doteď dělali vše špatně a přijde nám nápad, jak zlepšit fungování. Může nám rychleji docházet, jak se dostat k našim vizím a co vše proto bude potřeba udělat. Měli bychom přijímat podmínky a okolnosti na naší cestě. Takhle to prostě je a musím to tak přijmout a pak s tím můžu pracovat dál. Přijímat co nám bude chodit do cesty a využívat to, i když se to na první pohled může zdát negativní. Letos bychom opravdu neměli být na věci sami a měli bychom si najít někoho, kdo nám pomůže a podpoří nás (partner, kamarád, kolega, mentor atd.).

Cíle a vize

Cíle, které si letos nastavíme, by nás měly hlavně rozvíjet a posouvat dál. A nejde jen o materiální rozvoj, ale i rozvoj nás samotných. Bude také důležité si svoje cíle správně vymezit a neplánovat si něco, co nezvládneme. Pokud si toho naplánujeme příliš, může nás to spíše omezit a vyčerpat. Stanovovat si spíše jednoduché cíle a nic zbytečně nekomplikovat.

Dávat pozor bychom si měli na přílišné prosazování nás samotných a našeho ega, díky tomu pak můžeme sami sobě stát v cestě. Ty letošní cíle by měly být také hlavně naše, odpovídat nám a tomu co chceme. Nemělo by jít o cíle někoho jiného. Letos by mělo jít hlavně o naši cestu, na které naplňujeme svoje cíle.

Rodina a partnerské vztahy

Jelikož celý letošní rok je hlavně o správném fungování, tak i partnerské vztahy by letos měly být funkční. Měli bychom si nastavit pravidla i v rámci vztahu, rodiny a domácnosti (kdo, co a kdy bude dělat, kdo má co na starosti atd.). Budovat ve vztazích hlavně spolehlivost, důvěru, věrnost a loajalitu. Jakmile nebude vztah funkční, může letos docházet k celkem bolestivým rozchodům. Letos můžeme být také více citliví na zrady, lži, nevěry, nedodržování slibů a dohod.

Pes má velký smysl pro rodinu a rodina je pro něj často celoživotním závazkem. Rodinné vztahy bychom tedy letos měli více posilovat, energie budou přát různým rodinným akcím a sešlostem, zvykům a tradicím. Všichni by měli mít pocit, že se naší rodině dobře daří.

Co říci na závěr?

Abychom správně využili ty tři energie, které nám letošní rok přináší (tedy Oheň, Zemi a Kov), měli bychom se napřed snažit hledat naši vizi. Mít ujasněnou naši cestu, co chceme letos dělat a čím se chceme zabývat. Mělo by to být hlavně něco, co nám bude přinášet radost a vnitřní naplnění.

Jakmile to najdeme, bude potřeba zkontrolovat reálnost našeho záměru, vše si objektivně promyslet a ověřit si všechna fakta. Když si budeme jistí, že náš záměr a cíl je správný, uskutečnitelný a odpovídá nám a naší cestě, tak bychom si měli na všechny aktivity vytvořit precizní plán a určit pravidla, podle kterých budeme postupovat. No a pak hlavně konat a jít do akce, tak aby naše plány nezůstaly jen na papíře nebo v naší hlavě :-)Letos se opravdu velmi dobře na vše předem připravte a vše si raději průběžně ověřujte a kontrolujte. Vyplatí se hrát hlavně na jistotu.

Ze srdce vám přeji šťastný a úspěšný rok ve společnosti loajálního, čestného, spolehlivého, nápomocného a někdy také pedantského a puntičkářského Psa.

A nezapomeňte, že jaký ten letošní rok opravdu bude, záleží v konečném důsledku na každém z nás. Každá energie má své pozitivní a negativní stránky a záleží vždy na nás, na co se zaměříme. Energie roku nám jen přináší podmínky, které můžeme využít a které nám pomohou k tomu, abychom i v tomto roce mohli být šťastní a spokojení.

Zdroj: http://www.zuzanazeidlerova.cz/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk