Jak změnit chování jiných k nám

215
Foto: Pixaby.com

Vše spěje do rovnováhy, byť se nám to tak nemusí zdát. Ostatně, i proto naše smýšlení o nás samých bude vnější svět přehrávat jak film na pásce. Co je tedy potřeba udělat, aby blízcí nevyužívali naši neschopnost říct „Ne“? Jak zařídit, abychom v práci nebyli zahrnováni stále větším objemem úkolů, které si musíme brát i s sebou domů? Co udělat, aby nám partner nedělal scény, sotva se opozdíme z práce nebo veškerá práce doma nebyla jen na nás?

To řešení je jediné, změnit svůj vztah k sobě. Míru naší lásky k sobě nám ukazují v každodenním životě všichni kolem. Není třeba se na ně zlobit, není třeba ani v jejich blízkosti setrvávat. Avšak, oni nám jen ukazují nás vztah k sobě.

Můžeme věčně utíkat sami před sebou a oporu nebo viníky hledat ve vnějším světě. Není na tom nic špatného, jelikož útěk nám přivodí další zkušenosti, které nás dříve či později stejně navrátí zpět k sobě.

A tak není náhoda, že sotva odejdeme z jedné práce a s vidinou lepší budoucnosti nastoupíme do druhé, po nějaké době ta nová nás bude štvát podobně jako ta předchozí. Není náhodné, že z nového úžasného partnera se po čase vyklube stejný „darebák“ jako ten předešlý.

Dokud nezměníme náš vztah k sobě, nezmění se ani naše vnější podmínky. Ano, mohou se změnit herci, ale vyvstalá situace bude jen kopírovat tu předešlou.

Nemůžeme se proto divit, že naše přesvědčení, že jsme neschopní, nám bude partner a lidé v práci různými způsoby ukazovat. Což nám samozřejmě na pocitu větší sebeúcty nepřidá. Dostaneme se tak do bludného kruhu, kde v touze po uznání od jiných se nám bude dostávat pravý opak. My pak ve snaze naplnit tuto svoji potřebu budeme na své okolí vyvíjet tlak a tuto větší sebeúctu si různými způsoby vynucovat. A jaký dopad to bude mít, když vnější svět odráží nás vztah k sobě? Často se ještě zintenzivní neuctivé chování lidí k nám.

Tím, že s námi bude zacházeno tak, jak my zacházíme sami se sebou, máme možnost vztah k sobě zlepšit. Dostáváme tím totiž šanci se vůči lidem a situacím vymezit, a postavit se tak za sebe ve vnějším světě. Vlastně, dochází tím ke zviditelnění našeho vztahu k sobě. A jelikož vše spěje do rovnováhy, větší sebeúcta projevená navenek, bude mít za následek nárůst množství lásky uvnitř sebe.

Zdroj: https://www.jinypristup.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk