Zlomené srdce po rozchodu s milovanou osobou: 7 fází a jak se s tím vyrovnat

843
Foto: Pixabay.com

Konec vztahu a rozchod s milovanou osobou je najisto jednou z nejtvrdších a nejtěžších zkušeností, jaké nás mohou v životě potkat.

Ať už se my rozcházíme s naším partnerem, nebo se náš partner rozchází s námi, vyrovnat se s rozchodem je velice náročné. Je to proces, který nám bude svírat srdce a enormně vyčerpávat duševní síly.

Pokud konec vztahu a rozchod s naším partnerem pevně neuchopíme za správný konec, může se stát, že budeme s celou situací bojovat měsíce či dokonce celá léta. Nemá však žádný smysl čekat a trápit se tak dlouho.

První důležitá věc je uvědomit si, že musíme jít v životě dál. Nicméně jediný způsob, jak jít v životě dál, je vyrovnat se s rozchodem tak, jak se patří.

V této krátké příručce jsme pro vás připravili všechno, co potřebujete vědět o tom, jak akceptovat rozchod s milovanou osobou, jak správně chápat proces truchlení a jak z celé události vyjít jako lepší a vyspělejší osobnost.

Jak se vyrovnat se zlomeným srdcem: Akceptace, porozumění a přijetí ukončení vztahu

Naučte se vidět svůj (ex) vztah v opravdivém světle

Pokud jsme odhodláni ukončit náš vztah a vyrovnat se s rozchodem, jak se patří, prvním krokem bude vidět náš vztah pravdivě a porozumět mu.

Zkušenosti a způsob, jak vztah prožíváme, jsou u každé osoby jiné. V případě, že jsme již zažili více než jeden vztah, zřejmě zjišťujeme, že naše pouto k jednomu partnerovi je úplně jiné, než bylo pouto k předešlému partnerovi.

Někteří psychologové přistupují k problematice vztahů pomocí tzv. modelů vztahových rámců. Teorie modelů vztahových rámců přitom rozlišuje tři základní typy vztahů:

Vztah typu A. Jeden z partnerů je na toho druhého silně navázán a má pocit, že ohledně naplnění svých emocionálních, jakož i fyzických potřeb je na svého partnera odkázán.

Vztah typu A je příliš jednostranný – jeden z partnerů má v něm jednostranně a nepřiměřeně mnoho vlivu a moci.

Jakákoli změna v rozložení a struktuře moci v tomto vztahu se může projevit tím, že jeden z partnerů nakonec „přehoupne přes palubu“ vztahu jako první.

Pro partnera, který byl v tomto vztahu závislý na tom druhém, bývá rozchod velice bolestivý, ne-li přímo traumatizující.

Vztah typu H. Zde patří ty vztahy, ve kterých si oba partneři žijí své životy víceméně nezávisle na sobě. Slabou stránkou však je, že jejich životy se téměř s ničím neprolínají.

Životy obou partnerů plynou vedle sebe, což znamená, že jejich práce, společenský život, záliby a okruhy přátel spolu nijak nesouvisí a jsou na sobě nezávislé.

Při rozpadu vztahu tohoto typu se oba partneři obvykle zotaví poměrně rychle. Nicméně jestliže svá očekávání ohledně vztahů nezmění, v budoucnu mohou mít problém najít si nového partnera.

Vztah typu M. Tento typ vztahu můžeme považovat za nejzdravější. Každý z partnerů očekává od toho druhého emocionální a společenskou podporu.

Každý z nich je však dosti silný a nezávislý na to, aby se vyrovnal s případným koncem vztahu v přiměřeném časovém horizontu a bez zbytečné emoční újmy.

Partneři se v tomto typu vztahu milují, avšak nezapomínají na to, kým jsou. Pravdou také je, že v některých případech bývá konec tohoto typu vztahu ten nejbolestivější.

Čím lépe pochopíme, k jakému typu vztahů bychom zařadili náš rozpadající se vztah, nebo již ukončený vztah z minulosti, tím lépe se budeme moci zorientovat a zvládnout komplikované a nejasné období po ukončení našeho vztahu.

Podle čeho však poznáme, že nejde „pouze o další hádku“, ale že náš vztah opravdu končí?

Uvědomit si, že náš vztah je neodvratně v koncích: Cesta ke vzájemnému odcizení

Mnoho lidí má velký problém rozlišit, zda se jedná o skutečně mrtvý vztah, se kterým se budou muset jednou provždy rozloučit, nebo jde pouze o další hádku a nesouhlas mezi partnery.

Důvodem je mimo jiné to, že tím, jak se vyvíjí náš vztah, se mění také to, jaký význam a hodnotu připisujeme našemu vztahu a také to, co jsme ochotni v souvislosti s naším vztahem tolerovat a co už ne.

Nedostatky a problémy, které jsme ochotni na začátku vztahu přehlížet a považujeme to za nedůležité, se později mohou ukázat jako velmi vážné problémy.

Například řekněme, že máte nepěkný zvyk vrtat prstem v uchu, když sedíte u stolu.

Na začátku vztahu bude váš partner považovat tento zvláštní, za normálních okolností odpudivý zlozvyk za rozkošnou a výstřední stránku vaší osobnosti.

Dokonce to bude vnímat tak, že tento zvláštní zlozvyk vám přidává na hodnotě, a tak celkově přispívá k vyšší kvalitě či autentičnosti vašeho vztahu.

Jak se bude váš vztah vyvíjet a na povrch se začnou vynořovat jiné, větší neshody a nesrovnalosti, váš partner začne přehodnocovat i ty malé, výstřední stránky vaší osobnosti – tentokrát jich ale bude vnímat jako nepřijatelné zlozvyky.

Tolerance a shovívavost, kterých se vám dostávalo v minulosti, se začnou vytrácet, a věci, které byly kdysi „rozkošné“ či „zlaťoučké“, jsou později vnímány jako otravné.

Každá nedokonalost, které se dopustíte vy, váš partner, nebo která se objeví ve vzájemné dynamice vašeho vztahu, budou posuzovány z mnohem kritičtějšího pohledu.

Právě tohle je ten moment ve vztahu, kdy se vy nebo váš partner rozhodujete, zda jste ochotni se změnit, nebo budete nadále shovívaví ke svým nedokonalostem nebo nedokonalostem svého partnera, a dokonce je budete i obhajovat.

Zde platí jedno. Partneři, kteří nejsou ochotni se změnit, v konečném důsledku odsuzují svůj vztah k zániku – svou neochotou na sobě trochu zapracovat přivodí nevyhnutelný rozpad vztahu.

Proč je konec vztahu tak náročný pro náš mozek

Rozchody nejsou nikdy jednoduché. Když zažíváme rozpad našeho vztahu, nacházíme se v mentálním rozpoložení, které jen sotva můžeme přirovnat k nějakému jinému – absolutně nejsme schopni se soustředit na něco jiného, pohlcují nás myšlenky o našem či naší ex a zejména nás pohlcuje pocit totální beznaděje a zoufalství, které nás mohou držet i několik měsíců.

Proč ale při rozchodu pociťujeme tak intenzivní emocionální, duševní, a dokonce tělesnou reakci?

Na tuto otázku se pokusili odpovědět vědci z Kolumbijské univerzity tím, že si posvítili na mozkovou aktivitu osob, které právě procházely obdobím rozpadu svého romantického vztahu.

Zajímavé bylo například zjištění, že když těmto osobám ukázali fotografii jejich bývalého partnera či partnerky, v jejich mozku byla aktivována ta centra, ve kterých dochází k pociťování a zpracování vjemu tělesné bolesti.

A v dalším výzkumu se zas zjistilo, že rozpad vztahu náš mozek vyhodnocuje a zpracovává stejně jako abstinenční příznaky osoby, která se léčí z drogové závislosti.

Intenzita touhy či dokonce žádostivosti po bývalém partnerovi je totožná se žádostivostí drogově závislé osoby po droze.

Láska operuje v našem mozku prostřednictvím mechanismu slasti a motivace. Když jsme s našim partnerem či partnerkou, pociťujeme slastné pocity, které jsou pochopitelně tím motivačním faktorem.

Když ale náhle o celý tento mechanismus přijdeme, umí to být mimořádně náročné.

Proč rozchod vnímáme jinak, než jak ho vnímá náš partner?

Podobně jako jsou rozchody vždy náročné je i běžné, že většině heterosexuálních osob se může zdát zpočátku zvláštní, že jejich ex partner prožívá rozpad vztahu zcela odlišným způsobem.

Asi každého zabolí, když vidí, že jeho ex neprochází po rozchodu toutéž bolestí. Nicméně je třeba si uvědomit, že rozdílné vnímání a prožívání bolesti po rozpadu vztahu je zcela v pořádku.

Příčinou této rozdílnosti je právě to, že každé pohlaví se vyrovnává s rozchodem svým způsobem.

Melanie Schilling, psycholožka a odbornice na vztahy, vysvětluje, že po rozchodu „mají ženy potřebu se s někým spojit, zatímco muži pociťují spíše potřebu něco dělat“.

To je také důvod, proč jsme často svědky toho, že po rozchodu se muži často pohrouží do nějaké nové činnosti, například se začnou naplno věnovat nějakému sportu, začnou cestovat po světě, případně si najdou nové hobby, které jim bude vyplňovat veškerý volný čas.

Občas se může stát, že muž po rozchodu velmi rychle vstoupí do nového vztahu.

U žen je to jiné. Ženy po rozchodu potřebují v první řadě společenský kontakt, zejména okruh svých nejbližších přítelkyň, přátel či známých, u kterých mohou najít emocionální oporu.

Tuto odlišnost můžeme částečně vysvětlit tím, jaká očekávání klade společnost na muže a jaké jsou představy společnosti o mužnosti.

I dnes jsou muži v převážné míře někde v podvědomí přesvědčeni, že se musí stranit intenzivním negativním emocím a domnívají se, že místo toho by se měli „vzmužit“ a nestěžovat si na něco, co se již stalo.

Ženám je na rozdíl od mužů poskytnuta větší emocionální svoboda, což jim dává možnost opravdu vyjádřit a uvolnit své emoce. V tomto smyslu mají ženy lepší možnosti vyrovnat se s rozpadem vztahu zdravým způsobem a jít v životě dál.

Nicméně to, jak se vyrovnáme s rozchodem a zda se nám podaří pohnout se ve svém životě dál, závisí nejen na tom, jakého typu byl náš vztah, ale také na tom, jaký typ rozchodu jsme zažili.

Typy rozchodů (a jak se s nimi vyrovnat)

Konec romantického vztahu obvykle probíhá podle jednoho z mnoha možných scénářů či způsobů.

Způsob, jakým se náš vztah skončil, jakož i okolnosti, za kterých k rozchodu došlo, nám pomohou určit tu nejlepší taktiku, která nám umožní vyrovnat se s naší nelehkou situací co nejrychleji a nejefektivněji.

Nejčastější scénáře předcházející rozpadu vztahu jsou:

1. Nevěra, podvádění a zneužívání

Situace: Váš partner nebo partnerka vám ublížili. Oklamali vás buď na tělesné, nebo emocionální úrovni, zachovali se k vám nečestně, případně vás zneužili, nebo se k vám chovali hrubě.

Bylo pro vás velice těžké si přiznat, že je tomu tak. Když jste si to ale nakonec připustili, uvědomili jste si, že se svým partnerem či partnerkou už nikdy nebudete moci fungovat jako partnerská dvojice.

Jak se pravděpodobně cítíte: Máte pocit, že všechno je to vaše vina. Že jste si zasloužili, aby vás partner či partnerka ve vztahu takto zneužili, aby vás oklamali, aby vás podvedli.

Váš partner vás může dokonce přesvědčovat o tom, že to vy jste ho dohnali k takovému jednání a že to všechno udělal vlastně kvůli vám.

Jak se z toho dostat: Z ničeho se neobviňujte. Sebeobviňování je tyran, který vás může věznit v bludném kruhu mylných výčitek celé měsíce, ne-li roky po skončení vašeho vztahu.

To, jak se k vám váš partner nebo partnerka zachovali, pramení z jejich vlastních problémů a nedořešených záležitostí.

S tím, jak se k vám zachovali, se budou muset vyrovnat oni, nikoli vy, a v horším případě s tím budou muset žít po zbytek života. V tomto případě je vaše situace jiná – vy můžete už dnes otočit stranu a vykročit směrem k nové, tentokrát lepší kapitole.

2. Náhlý rozchod

Situace: Zdá se, že ve vašem vztahu je vše v naprostém pořádku. Se svým partnerem jste nedávno byli na rande a prožili jste krásný večer plný romantiky.

Plánujete, kam pojedete na dovolenou. Vzájemně jste se představili své rodině a svým přátelům. Oba vidíte v tom druhém společníka do budoucnosti.

A najednou, jakoby odnikud, vám přijde textová zpráva v následujícím nebo podobném znění: „Je konec. Já dále nemohu.“

Jak se pravděpodobně cítíte: Jste ztraceni, zmateni, dezorientováni. Tohle je typ rozchodu, který má sílu otřást životní rovnováhou i těch nejodolnějších a nejsilnějších osob.

Máme pocit, jako bychom ztráceli pevnou půdu pod nohama a nevíme, kam padáme. V případě, že nám i v této situaci zůstala ještě nějaká vůle a snažíme se poskládat a poslepovat dohromady všechny střepy, které z našeho života zůstali, ani vlastně nevíme, z kterého konce bychom měli začít.

Jak z toho ven: Pokud se náš vztah skončil tak nečekaně, prvním krokem bude si uvědomit, že to tak asi mělo být a pociťovat vděčnost za to, že náš vztah se rozpadl ještě na začátku, a nikoli řekněme po pěti letech.

Můžeme být vděční za to, že ve vztahu, který byl z nějakých důvodů i přesto odsouzen k zániku, jsme nestrávili ani o sekundu déle. Nepřemýšlejte nad tím, co jste udělali špatně, nebo co jste mohli udělat lépe.

Pokud vám to váš partner nijak nenaznačil ani nedal najevo, je to jasný důkaz, že na tento vztah je třeba zapomenout a zkusit štěstí s někým jiným.

3. Přirozené, pomalé vyhasnutí

Situace: Mezi vámi a vaším partnerem to od začátku vztahu klapalo bezchybně. Váš vztah měl jiskru, v každé otázce jste byli na stejné vlnové délce. Domnívali jste se, že tento vztah vám byl souzen a vydrží navždy.

Časem však jiskra vašeho vztahu začala slábnout a vyhasínat. Vaše konverzace byla čím dál tím kratší a nezáživnější, až jste nakonec oba ve vztahu začali pociťovat nudu.

Nakonec jste spolu úplně přestali mluvit a nevyhledávali jste vzájemnou fyzickou blízkost.

Jak se pravděpodobně cítíte: Ve vašem vztahu toužíte po něčem, co v něm už bohužel není. Pociťujete frustraci a zmatenost, protože s tímto partnerem vám přece jen mohlo být tak dobře; opravdu to vypadalo tak, že se k sobě moc dobře hodíte a že vám to bude klapat stále.

Proč to mezi vámi už neklape? Jste naštvaní na svého partnera či partnerku, protože vůbec netušíte, co se s vaším vztahem mohlo stát. A tak svého partnera nebo partnerku obviňujete z toho, že se nesnaží tak, jak by mohli.

Jak se z toho dostat: V první řadě nikoho z ničeho neobviňujte. Některým vztahům zkrátka není souzeno, aby vydržely. Pokud máte pocit, že jiskra vašeho vztahu již vyhasla, zeptejte se i svého partnera, jak se cítí a jak to vidí on.

Pokud má i on stejný pocit jako vy, není důvod čekat a nezeptat se na to nejdůležitější: otevřeně si promluvte o tom, jestli se chcete pokoušet dát váš vztah dohromady, nebo jestli se čas vašeho vztahu už nenaplnil, a tudíž by bylo asi nejvhodnější ho ukončit.

4. Ultimátum

Situace: Se svým partnerem máte nádherný vztah. Nicméně je zde moc důležitá otázka, která se týká vás obou. V této otázce se vám nedaří najít společnou řeč, zdá se, jako byste ohledně toho byli na zcela jiných vlnových délkách.

Diskutováním o této otázce jste strávili již mnoho týdnů, dokonce měsíců, ale nijak se vám nedaří najít stejný, společný názor či stanovisko. Na tuto věc máte prostě zcela odlišný pohled, vyvolává ve vás diametrálně odlišné pocity a postoje.

Touto otázkou může být cokoli, co považujete za důležité, například manželství, děti či možnost přestěhovat se do jiného města.

Až nakonec jednoho dne dá jeden partner druhému ultimátum: „Do šesti měsíců čekám od tebe definitivní odpověď, nebo jsme spolu skončili.“

Jak se pravděpodobně cítíte: Buď se cítíte rozzlobeně a uraženě, že vám partner dává nějaké ultimátum, nebo se cítíte být uvězněni a zatlačeni do kouta.

Pokud se rozhodnete hájit své stanovisko, je zde riziko, že přijdete o partnera. Pokud se rozhodnete ustoupit, může se stát, že ztratíte své hodnoty, a nakonec nebudete vědět, kým jste. Ve vašem vztahu prostě nastala situace, kdy jste nuceni učinit těžké rozhodnutí.

Jak se s tím vyrovnat: Pokud se rozhodnete zůstat věrní svým zásadám a hodnotám, riskujete, že ztratíte partnera. Pokud se tak nakonec stane, nezbývá vám nic jiného než to přijmout.

Celkem prozíravé je počítat s tímto scénářem předem. Je třeba se vyrovnat se skutečností, že partneři ve vztahu si mohou dokonale rozumět po všech stránkách – až na jednu.

A právě tato sporná stránka může být kamenem úrazu, na kterém může ztroskotat jinak téměř dokonalý vztah.

5. Vaše první láska

Situace: Je to váš první skutečný vztah. Váš partner je vaše první láska. Ještě nikdy předtím jste nezažili rozchod. Z takového nebo onakého důvodu je však váš vztah v koncích.

Je konec. Poprvé ve svém životě cítíte, jaké to je, když truchlíte nad vztahem, který již není, když se vám po něm stýská, když ho toužíte za každou cenu vrátit zpět.

Jak se pravděpodobně cítíte: Absolutně beznadějně, ztraceně, zoufale. Namýšlíte si, že jste propásli šanci na dokonalý život s dokonalým partnerem, šanci, která v nejlepším případě přichází jen jednou za život.

Nenávidíte sebe sama, že pro vašeho potenciálního „dokonalého“ partnera jste nebyli tou dokonalou osobou. Zoufale, ale neoblomně se snažíte dělat všechno možné i nemožné, jen abyste si svého partnera či partnerku přitáhli zpátky.

Tyto pocity mohou přetrvávat i několik měsíců, ale nezřídka mohou přetrvávat i několik let.

Jak to překonat: První, co je třeba říct, je, že neexistuje žádná jednoduchá cesta, která by vedla ven z tak nelehké situace. Je to životní lekce, ze které si máme vzít nějaké ponaučení.

I v tomto případě platí, že čím častěji ji zakusíme, tím lépe ji pochopíme a lépe si ji zapamatujeme.

Zažít tuto lekci poprvé je vždy velice tvrdé a náročné. A zřejmě ta nejlepší rada, na kterou je dobré v těchto chvílích pamatovat, je, že takto náročné je to vždy jen poprvé.

Tyto situace vám život zřejmě ještě přinese mnoho – bude jich více, nezůstanete jen u jedné. Nebraňte se však tomu, co cítíte.

Uvědomujte si svou bolest, přijměte ji, nebraňte se možnosti, že by vás někdo mohl ranit. Každou lekci absolvujte se vším, co k ní patří, a poté vykročte dál.

7 fází rozchodu – jak je překonat co nejlépe a vyhnout se nejčastějším chybám

V souvislosti s rozpadem vztahu mluvíme z pohledu psychologie o sedmi fázích, které můžeme pozorovat na chování, emocích a psychických procesech partnerů.

Pro každou z těchto fází je typický určitý časový horizont, ve kterém tato fáze obvykle probíhá a také běžné „chyby“, kterých se partneři v konkrétních fázích dopouštějí.

Vědět, co můžeme v jednotlivých fázích očekávat, nám může být velice užitečné, protože nám to může výrazně pomoci překonat jednotlivé fáze bez zbytečných komplikací a co nejdříve zahájit novou kapitolu našeho života.

1. fáze smutku – zoufalství

Přibližný časový průběh: Okamžitě po rozchodu.

Co to je: Cítíte se být naprosto zmatení a chcete se dozvědět pravdu – proč se váš vztah rozpadl, jak se to mohlo stát, proč si zasloužíte tuto bolest. Ve svém zoufalství se budete dožadovat odpovědí na tyto otázky.

Běžná chyba: Aktivně budete vyhledávat svého ex nebo svou ex. Budete je pronásledovat, otravovat, posílat zprávy všemi možnými prostředky a budete je chtít donutit k tomu, aby s vámi mluvili.

Zároveň budete ignorovat cokoli, co vám řeknou, protože žádná z jejich odpovědí se vám nebude líbit.

Užitečná rada: Napište si nebo nahrajte si všechno, co vám bývalý nebo bývala řeknou. Jejich odpověď si potom o samotě čtěte pořád dokola. Odpovědi jste tedy dostali – problém je pouze ten, že to nechcete slyšet.

2. fáze smutku – odmítání

Přibližné trvání: 1-2 týdny po rozchodu.

Co to je: Odmítáte uvěřit tomu, že se to opravdu stalo. Tento vztah byl přece celým vaším životem a najednou je po něm. Chcete se vyhnout této tvrdé skutečnosti, a tak nad tím raději nepřemýšlíte.

Běžná chyba: Sledování vašeho ex či vaši ex na sociálních sítích. Jelikož teprve procházíte fází odmítání, stále chcete ignorovat fakt, že již nejste partnerskou dvojicí a že váš vztah již skončil.

Úzkostlivě sledujete všechno, co váš bývalý nebo bývalá dělají, protože si myslíte, že stále jste součástí jejich života.

Užitečná rada: Meditujte. Meditujte 15 až 30 minut denně. Zaujměte pohodlnou polohu. Zaměřte svou pozornost na svůj dech a uklidněte se. Nadechněte se a vydechněte.

Momentálně je pro vás nepředstavitelné, abyste se smířili s tím, že váš vztah neexistuje. Díky meditaci však můžete svou mysl postupně uklidnit, a tak se i lépe připravit na přijetí této skutečnosti.

3. fáze smutku – vyjednávání

Přibližné trvání: 2-3 týdny po rozchodu.

Co to je: Jste ochotni udělat cokoli, jen abyste si získali svého ex či svou ex zpět. Vyjednáváte všemi možnými způsoby, slibujete všechno možné, o čem si myslíte, že by váš bývalý nebo vaše bývalá mohli chtít.

A samozřejmě svým ex budete bezvýhradně nabízet i sami sebe.

Běžná chyba: Snadno můžete sklouznout do polohy, že pro své bývalé partnery se stanete jen příležitostnými milenci na jednu noc.

Ani si toho nevšimnete a zůstanete v pozici, že váš bývalý nebo vaše bývalá se vám ozvou jen v případě, že budou chtít sex. A vy jim samozřejmě v jejich choutkách vyhovíte, jen abyste si je udobřili.

A nakonec začnete věřit tomu, že tento příležitostný sex zachrání a oživí váš rozpadlý vztah, a to i přesto, že váš ex nebo vaše ex v tom opravdu nevidí nic víc než jen příležitostný sex.

Užitečná rada: Promluvte si s vašimi nejbližšími přáteli, kterým důvěřujete a zeptejte se jich, co si o vašem ex nebo vaší ex myslí.

Jejich názor vám pomůže, abyste si vyjasnili svou mysl a začali svého bývalého čí bývalou vidět v novém světle, v jakém ho momentálně nejste schopni vidět.

4. fáze smutku – recidiva

Přibližný časový průběh: 1 měsíc po rozchodu.

Co to je: Tato fáze nemusí nastat vždy. Závisí to zejména na vašem ex či vaší ex. Budete se jich snažit přesvědčit, abyste vašemu vztahu dali ještě šanci. Jejich srdce to bohužel nebude pociťovat stejně jako to vaše, a tak se budete muset poddat tlaku skutečnosti.

Běžná chyba: V této fázi se může stát, že se začnete chovat zcela submisivně. Jste ochotni dát svému bývalému či své bývalé cokoli, o čem si myslíte, že by to mohli chtít, a to až do té míry, že se zdá, jako byste zcela popírali či ztratili svou osobnost.

Avšak místo toho, abyste si získali jejich lásku zpět, to jediné, čeho tím dosáhnete, je, že se jen trochu pozmění silová dynamika vašeho vztahu.

Užitečná rada: Zbavte se všech hmotných věcí, které by vám mohly připomínat vašeho bývalého či vaši bývalou. Udělejte všechno, co je ve vašich silách, abyste zcela zabránili recidivě – sejde z očí, sejde z mysli.

5. fáze smutku – hněv

Přibližný časový průběh: 1-2 měsíce po rozchodu.

Co to je: Jelikož nebudete vědět zpracovat svůj hněv jinak, budete ho přenášet do různých oblastí vašeho života – na vašeho či vaši ex, na vaši rodinu, na vaše přátele nebo na vaši práci.

Budete mít pocit, že jste neschopní a že si nezasloužíte lásku, a tak nebude nic zvláštního na tom, když svůj hněv namíříte i proti sobě.

Běžná chyba: Na internetových seznamkách a v inzerátech začnete hledat nové známosti. I když vám randění může pomoci překonat období smutku po rozchodu, známosti na jednu noc mohou být kontraproduktivní.

Tyto známosti mají většinou krátké trvání, a když skončí, budete sami vůči sobě pociťovat ještě větší hněv a zatrpklost.

Užitečná rada: Začněte navštěvovat fitness centrum. Ve fázi hněvu budete mít zřejmě nadbytek energie a cvičení je skvělou příležitostí k tomu, jak přesměrovat váš hněv do fyzické námahy.

Kromě toho, že cvičení ve fitness centru nám dává prostor pro uvolnění přebytečné energie, v jeho důsledku se nám zvýší i hladina dopaminu v těle, což oceníme vždy, zejména v období po rozchodu.

6. fáze smutku – počáteční akceptace

Přibližný časový průběh: 3-6 měsíců po rozchodu.

Co to je: Časem se začnete smiřovat s celou situací. Přestáváte vzdorovat skutečnosti a opravdu přijímáte fakt, že váš vztah skončil.

Přijímáte fakt, že ačkoli se váš vztah skončil již před nějakým časem, váš život od té doby plynul a bude běžet dál.

A postupně si umíte představit sebe sama i bez veškeré té zatrpklosti, žárlivosti, bez hněvu a všech těch trýznivých emocí, které vás tolik sužovaly za posledních několik měsíců.

Běžná chyba: Znovu začínáte randit, ale v této fázi je na to ještě trochu brzy. Když se na randění vrhnete brzy po rozpadu vašeho posledního vztahu, zpravidla si rychle uvědomíte, že stále jste velmi snadno zranitelní, jak z pohledu vašich emocí, tak z pohledu stavu vašich myšlenek.

A taková momentální, přechodná zranitelnost určitě není spolehlivým, pevným základem pro potenciální nový vztah. Není dobré se příliš chvátat.

To, co potřebujete, je strávit více času prací na sobě samých a naplňování vašich potřeb.

Užitečná rada: Najděte si nové hobby. Trochu pozměňte některé menší aspekty vašeho života. Zkuste svůj život trochu popřehazovat – pokud je to možné, popřemýšlejte nad tím, že byste se přestěhovali do jiného bytu; pokud ne, tak ve svém bytě alespoň trochu popřehazujte nábytek.

Udělejte zkrátka cokoli, co je ve vašich možnostech, abyste svůj život změnili a obnovili tak, aby vám co nejméně připomínal váš dosavadní život.

7. fáze smutku – nová naděje

Přibližný časový průběh: více než 6 měsíců po rozchodu.

Co to je: Celé situaci jste se již poddali, ale zvláštní je, že si začínáte uvědomovat, že se vlastně není čemu poddávat. Váš život je jen a jen váš. Vaše rozhodnutí závisí jen na vás.

A také si začínáte uvědomovat, že po celý čas od vašeho rozchodu jste se mohli rozhodnout pro změnu a začít znovu. Nyní jste však k tomu opravdu dozráli a jste připraveni jít dál.

Běžná chyba: Setkáte se s vaším ex či vaší ex. I v této fázi může být stále velice náročné setkat se se svým bývalým či svou bývalou, zejména pokud se ukáže, že jejich období smutku po ukončení vašeho vztahu trvalo méně, než tomu bylo ve vašem případě (nebo se netrápili vůbec).

Pokud je to možné, v této fázi se snažte nesetkat se s ním/s ní, nekontaktovat ho/ji nebo nevyhledávat svého ex/svou ex.

Raději stále zaměřujte svou pozornost na sebe, pracujte na sobě a rozvíjejte si takový život, který bude pouze podporovat vaši mentální a emocionální stabilitu.

Užitečná rada: Občas si trochu vyrazte. Jděte do společnosti a poohlédněte se po nových lidech, potenciálních nových známostech či potenciálním partnerovi ve vašem okolí.

Domluvte si schůzku, ale nesnažte se něco plánovat. Vyhledávejte lidi s podobnými zájmy jako máte vy, mluvte s nimi, jděte s nimi na večeři a nakonec, otevřete své srdce možnosti, že se do nich zamilujete.

Zatím to nevnímejte tak, že se chcete na někoho vázat; nemusíte se vázat na nikoho, ale také je už čas, abyste se přestali obávat možnosti nového vztahu. Není se čeho obávat – život musí jít dál.

Život po rozpadu vašeho nedávného vztahu: Zamilujte se do svého nového já

Pokud máte zkušenost s tím, že jste již překonali zmíněných sedm fází smutku po rozchodu, nebo jste dočetli až sem, a tedy rozumíte tomu, jaké nástrahy a překážky vás mohou potkat na dlouhé cestě, která jednou může být před vámi, dovolte, abychom vám pogratulovali.

Dostali jste se tak do období, které začíná po doznění i poslední, sedmé fáze smutku po skončení vztahu. Znamená to, že jste se postupně odpoutali od vašeho bývalého vztahu a jeho konce, které jste považovali za součást vaší identity a úspěšně jste přešli do nové kapitoly vašeho života.

A tak je nejvyšší čas, abyste naplno začali milovat váš nový život, vaše nové já. Období smutku skončilo. Naučili jste se z něj všechno, co bylo zapotřebí.

Osoba, kterou dnes vidíte v zrcadle, je silnější, moudřejší a po mnoha stránkách lepší, než jakou byla před rozpadem vašeho nedávného vztahu.

Z každé životní zkušenosti vytěžte co nejvíce pro sebe. A jiné to není ani v případě vašeho rozchodu.

Ponaučení, které si vezmeme z nějaké zkušenosti, se stává součástí nás samých, a tak utváří tu osobnost, kterou se nakonec staneme. Proto je čas, abychom se znovu naučili milovat sami sebe.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/zlomene-srdce-po-rozchodu-s-milovanou-osobou-7-fazi-a-jak-se-s-tim-vyrovnat/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk