Zlatá Dušička: Naděje

127
Foto: Pixabay.com

Lidé Země, posilujte v sobě naději na lepší život. Je toho zde mnoho, co je potřeba přijmout a změnit a naděje vám dodá sílu k tomu, abyste se rozhodli udělat něco se svými životy. Čím více vás bude, tím větší úspěch tato mise bude mít. Ano, nazýváme to misí, neboť je to váš úkol a vaše priorita toho, abyste se sjednotili a nalezli nová řešení problémů, nové náhledy na život a na svět. Víme, že stále pochybujete o své síle. Avšak mnohokrát jste se mohli přesvědčit, že dokážete mnohé, že jste schopni překonat sebe samé. V časech temných jste se dokázali semknout a společně bojovat za věc. Ne však se zbraněmi. Je potřeba, aby každý sám za sebe vybojoval svou bitvu se strachem a pochybnostmi. Pak přichází láska, která otevírá dveře. A tyto dveře se otevřou všude tam, kde bude víra. Víra v lepší budoucnost, víra v moc lásky. Tam, kde je víra ve svou vlastní moc.

Lidé Země, končí další rok a nový přichází. Ve vašich životech se toho mnoho změnilo. A toto ještě není konec. Je to teprve začátek nové éry. Vaše duše toužily být součástí těchto zlomových let a to je důvod, proč jste všichni zde. V čase, kdy je zde po několika tisících let možnost opět povstat a osvobodit se z pout, kterými jste svazováni. Je však potřeba pochopení, trpělivost a síla vůle. Jste vedeni, abyste se probudili a prohlédli. A konečně uviděli to, před čím jste dlouhou dobu zavírali oči. Víme, že cítíte skepsi a mnozí stále čekají na to, že se situace změní a oni budou moci žít tak, jako žili před lety. Avšak tento čas se již nevrátí. A proto je potřeba zaměřit se na přítomnost, na to, jak se dostat z místa a ze situace, kde již netoužíte být. A cesty se ukazují. Ale cítíte se odpojeni jeden od druhého, cítíte se osamoceni. Toto však je pouze iluze. Vše vás vede k sobě samým. Vše vás vede k pochopení, že nelze čekat na něco nebo někoho, kdo vás spasí. Pouze vy sami musíte změnit chod dějin. A my jsme s vámi. Pomáháme vám na vaší cestě a tato pomoc je poskytována každému, kdo o ni požádá. A proto žádejte, Lidé Země.

Uzavřete vše, co vám již neslouží. A spolu s tím odhoďte také vaše strachy. V tomto čase je zde velmi mnoho negativních emocí. I v dobách temných si hledejte to, co vás potěší, co vás naplní a rozsvítí. Otvírejte svá srdce a dávejte lásku. Víme, že jste bytosti láskyplné, máte v sobě přeci božskou jiskru. Před vámi je ale opět velmi náročný rok, máte ale všechny prostředky pro to, abyste jím prošli posílení. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Autor: Zlatá Dušička
Zdroj:http://zlata.dusicka.sweb.cz/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk