Jak zařídit, aby váš milostný vztah fungoval

247
Foto: Pixabay.com

Udržovat harmonický vztah se svou lepší polovičkou může být někdy dost náročné.

Obvyklými důvody, proč partneři zažívají občas ve vztahu problémy, jsou rozdílné představy o tom, co je důležité, jak trávit čas a také rozdíly v hodnotách.

K překonání těchto problémů, pokud mají plameny vášně vydržet planout dlouhá léta (a, doufejme, navždy), potřebují obě strany vynakládat jisté úsilí.

Pokud momentálně zažíváte ve svém partnerském vztahu nějaké háčky, našich pár rad vám možná pomůže zachránit vztah, na kterém jste dosud tak usilovně pracovali a pěstovali ho.

1. Vyvažování lásky

V milostném vztahu dává vždy jeden najevo větší lásku než ten druhý. Pravdou je, že na přetrvání lásky má zásluhu jen strana, která je ochotna přijmout hlavní roli v jejím vytváření.

To ale neznamená, že druhá strana miluje méně nebo, že už milovat přestala. Spíše si vyvinula smysl pro odpovědnost za určování celkového směřování společného vztahu.

Tajemství dlouhodobého vztahu spočívá ve zjištění své role jako partnera. Pokud vás partner inspiruje k udržování síly lásky, pak jste ochotni chápat, ustoupit a úplně se obětovat.

2. Komunikace

Nadějné milostné vztahy jsou možné jen tehdy, když si se svým partnerem vytváříte otevřený a upřímný způsob komunikace.

Skutečný vztah může existovat pouze tehdy, když jste prostřednictvím verbální komunikace ochotni sdílet, poslouchat a dělat kompromisy.

Neverbální komunikace nebo činy mohou mluvit hlasitěji než slova, když si ale sednete a o problémech skutečně říkáte, pomáhá to zmírňovat stres a tlaky ve vztahu.

A když začnete se svým partnerem otevřeně komunikovat, budete určitě šťastnější a se vztahem celkově spokojenější.

Smutné je, že mnoho párů se rozchází jednoduše proto, že svým partnerům nebyli schopni vyjádřit své pocity.

3. Klíčem k navždy je akceptace

Než vstoupíte do nějakého vážného vztahu, musíte se připravit na plnou akceptaci svého partnera.

Když se svému partnerovi bez váhání otevřete, vztahu to velmi pomůže a bude pro vás i pro něj lehčí a příjemnější.

4. Citová investice

Pokud chcete, aby váš vztah fungoval a trval věčně, buďte připraveni investovat do něj své city.

Když svému partnerovi budete otevírat nejen své tělo, ale i mysl a duši, nebudou projevy intimnosti těžkým úkolem ani pro jednoho z partnerů.

Vaše úroveň připoutání ke vztahu bude ve velké míře záviset na citové investice, kterou jste vynaložili nejen na začátku vztahu, ale i po celou dobu jeho trvání.
Závěr

Každý, kdo někdy byl ve vážném vztahu, jistě dokáže pochopit všechny zde uvedené skutečnosti.

Tento návod bude sloužit jako lekce i pro ty, co ještě lásku nezažili a pomůže jim s lehkostí čelit těžkým časem a výzvám.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/zaridit-aby-vas-milostny-vztah-fungoval/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk