Will Berlinghof: Kosmické vědomí – Přicházejí události pod falešnou vlajkou

108

Sdělení Kosmického vědomí ze dne 20. března 2016. Dnes je 20. března 2016. Will Berlinghof je hlasem Kosmického Vědomí, Callista situaci energeticky podporuje a pokládá otázky. Zdravíme, Vědomí, máš v tuto dobu nějaký vzkaz pro veřejnost?

Ano, Vědomí má v této kritické době pro veřejnost vzkaz. Před několika týdny Vědomí sdělilo, že by v období kolem 15. března, v období březnových Id, mohlo dojít k události velkého významu a že by se mohlo jednat o vyrobenou událost silami-které-byly-u-moci, které se stále snaží manipulovat a kontrolovat události na této planetě. Poté, co se Vědomí o tu informaci podělilo s veřejností, a tím byly ty plány odhaleny, k plánované události nedošlo.

Ta falešná událost se měla týkat holografického příchodu mimozemských bytostí, což mělo otřást samotnou podstatou lidstva a měla být uvedena nová realita, že se jedná o bytosti, které budou lidstvu pomáhat. Také mělo dojít k příchodu osoby, která si říká pravý mesiáš, spasitel pravé víry a spasitel věrných, kteří očekávají druhý příchod spasitele. Na ten plán nedošlo, ne pouze proto, že ty plány jak Vědomí, ale i jiní odhalili, ale došlo k další velmi důležité události, o které teď Vědomí poví.

Jak mnozí víte, existuje planeta Nibiru, která vstupuje do sluneční soustavy a existují lidé, kteří to zpozorovali a vyfotili. Tato planeta se blíží k planetě Zemi. Na Nibiru žijí bytosti, historicky známí jako Anunnaki; jsou mixem několika ras, zejména rasy Orion a reptiliánů. Těsně před 15. březnem, před březnovými Idami, došlo k události, která věci výrazně změnila. Planeta Nibiru byla na své pouti zastavena, zatímco původním plánem Anunnaků a sil-které-jsou-u moci bylo přivést falešného spasitele, následovaného příchodem jeho domovské planety Nibiru, což by lidstvo přesvědčilo, aby následovalo pravého spasitele a pravé vybrané jedince. To vše teď bylo zastaveno – duchovní síly a benevolentní bytosti Nibiru zastavily.

Alex Collier* nedávno na to upozornil na svém webináři. Vysvětlil tam, že byla na film  zaznamenána exploze, k níž došlo před touto záhadnou planetou, kterou někteří vědci identifikovali jako devátou planetu.

Ano, teď tu planetu vidí mnoho astronomů, profesionálních a amatérských a nafilmovali to. Alex Collier se domnívá, že ta exploze planetu zastavila a Vědomí to potvrzuje.

Je to kolosální záležitost, protože Nibiru  byla zapojena do přípravy událostí pod falešnou vlajkou, kdy měli přijít mimozemšťané a další mimozemšťané zaútočit a ten falešný spasitel a jeho skupina by to byli jako zastavili s tím, že přinášejí na planetu mír a stabilitu. Tak by to bylo prezentováno, aby tak bylo oklamáno co nejvíc lidí. Zastavení Nibiru na její dráze způsobilo, že ten plán nemůže být uskutečněn tak, jak byl nachystán. Takže jejich plány zhatilo jednak to, že byly předem zveřejněny, a také mimořádná událost, kdy byla Nibiru na své dráze zastavena.

Dále bylo v plánu, že až se Nibiru více přiblíží k Zemi, způsobí to ohromný chaos a destrukci, protože je obrovská. Když teď byla Nibiru zastavena, Země  může oběhnout kolem Slunce, a za Slunce a tím pádem se dostane mimo dosah poškození, se kterým se počítalo. Tím byl zastaven také ten plán a nyní panují dohady, jak dlouho bude Nibiru držena na jednom místě, jak dlouho to potrvá. Vědomí říká, že původní plán nebude uskutečněn a že možná potrvá rok či dva, než bude planeta uvolněna, takže Zemi neuškodí.

To vše má za následek, že oni museli přijmout náhradní řešení a přijít s jiným plánem.

Bohužel, jsou zde další plány, které hodlají provést. Je pro ně důležité, aby se s těmi plány pohnuli, kvůli energiím, které teď přicházejí na planetu. Nejenom období březnových Id kolem 15. března, ale také období jarní rovnodennosti (podzimní rovnodennosti na jižní polokouli), a nadcházející úplněk přinesou intenzivní a  mimořádné energie, které mohou být využity pro dobro anebo zlo.

Ti s temnou agendou ty energie využijí na protlačení svých plánů. Jejich extrémní plány by mohly stát život tisíce a dokonce statisíce lidí. Vědomí nebude spekulovat o tom, jak přesně se to má stát, protože si nepřeje energeticky ovlivňovat mysli těch, kdo tuto zprávu uvidí, ale Vědomí říká: prosím, buďte připraveni na událost či události, kdy budou energie použity těmi, kdo se snaží udržet svou moc a protlačit své agendy.

Budou to falešné události, a i když se zdá být jasné, kdo to udělá a kdo je nepřítel, nenechte se oklamat tím, co vám budou předkládat místní média anebo světová zpravodajství. Vůdci budou mluvit a navrhovat opatření, že se musí postupovat jednotně proti společnému nepříteli. Ale pamatujte: jejich plánům slouží, když se vytvoří taková situace, protože jejich agendou je Nový světový řád a takto ho mohou naplnit. Stále mají v plánu a je jejich cílem vytvořit jednu světovou vládu, jedno světové náboženství, jednu světovou ekonomiku, kulturu, ale nebude to pro dobro lidstva, ale pro jejich prospěch a oni vědí, že teď je příznivé období intenzivních energií, které by mohly jejich agendu podpořit. Protlačují to, přestože byly jejich plány pozastaveny, ve zcela arogantní víře, že svých cílů dosáhnou.

Vědomí říká, že se to nestane, bez ohledu na to, jak svou agendu protlačují. Je důležité, abyste na to pamatovali, protože teď je tu příležitost také pro vás, pro váš osobní růst a vývoj, abyste vyšli ze svých omezení, abyste roztrhali zotročující síť, která byla kolem vás splétána po tisíce let.

Teď, když se ty intenzivní energie objevují, představují pro vás výzvu. Nebojte se jí, neschovávejte se do svých ulit nevědomosti a zříkání se odpovědnosti, ale vystupte směle vpřed. Najděte v sobě to místečko, objevte, že jste mnohem víc, než vám kdy bylo řečeno, a že ti, kteří se prezentují jako síly-u–moci, jsou ve skutečnosti sílami-které-byly-u-moci a i když se snaží manipulovat událostmi, vy jasně vidíte a rozpoznáváte klam a pláštík, pod jakým je to prezentováno, a také poznáváte, že máte schopnost a sílu to vše změnit. Sílu změnit vnímání reality, která vám byla překládána, na takovou, která je ve větší harmonii s duchovní pravdou a duchovním uvědoměním. Je to kritická doba a je to velká příležitost, abyste se posunuli vpřed, rostli, rozšířili své vlastní pochopení a uvědomění, probuzení se do nové pravdy a nové reality a nového způsobu fungování věcí.

Bohužel, je to rovněž doba, kdy může být člověk zatažen do klamu a podvodu, protože nechce vykročit vpřed a otevřít oči a být aktivní v prosazování pravdy, osobní proměny, proměny národa a světa.

Je to kritické období a bude trvat několik měsíců, zhruba od jarní rovnodennosti do podzimní rovnodennosti. Bude to intenzivní léto a může se stát mnoho ohromujících věcí.

Nejdůležitější je pamatovat, že to, co vám předkládají vlády a hlavní média, co je prezentováno jako útoky teroristů či mimozemšťanů či někoho jiného, není tím, čím se zdá být. Obviňování druhých národů, jako je Rusko – že je říší zla, nepřítel, bylo vyrobeno a vypuštěno, aby vyprovokovalo emoce vůči Rusku a podpořily se tím plány jít proti Rusku do války.

Toto vše jsou určité možnosti a Vědomí nebude žádnou z nich předpovídat, ale ponechává na každém, aby si byl toho vědom a pochopil, že jako jednotlivec může také změnit věci tím, že na to neskočí, že pochopí, uvěří a bude důvěřovat tomu, že vstupuje do své vyšší síly a že je to v souladu se sílami Ducha, které v této době velmi výrazně vystupují.

Všichni mají možnost a příležitost změnit svůj život. Všichni mají příležitost osvobodit se ze lži a podvodu, které vám a lidstvu tak dlouho vnucovali. Nastal k tomu čas a ten čas je teď.

Vědomí skončilo. Děkujeme.

Zdroj: Rainbow Phoenix

*  Alex Collier je kontaktér mimozemské civilizace z Andromedy. Je s nimi desítky let i ve fyzickém kontaktu.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk