Will Berlinghof: Kosmické vědomí – Lidstvo se nachází v kritické době a v kritickém bodě

221
Foto: Pixabay.com

Po nějaké době opět jedno důležité sdělení Kosmického Vědomí. Jak víte, tato „bytost“ přichází čas od času, aby předala informaci k něčemu opravdu významnému. Ne jinak je tomu i v tomto dnešním případě, když přichází se sdělením, jež je nazváno „Lidstvo se nachází v kritické době a v kritickém bodě“, aby lidstvo bylo informováno, že energie se akumulují ve smyslu a směru významné události.

Události, bez níž by nebylo možné pokročit ve vývoji změn na planetě k dalšímu stupni, k postoupení na vyšší úroveň. Ovšem i jak říká AA Michael v dnes zveřejňovaném poselství: „…než budete moci znovu začít cestu vzhůru, budete muset projít údolím stínů.“

Zdá se tefy podle této zprávy Kosmického Vědomí, že jsme vytvořili na Zemi energetický potenciál, který může lidstvo přenést do vyšší úrovně, dál na té cestě k míru a spolupráci, ale k jeho dosažení bude potřebné „projít údolím stínu“. Takže, ač to nevypadá na první pohled nijak hezky, můžeme se těšit, že je před námi tato možnost. A jak ji budeme na individuální úrovni žít, jpokud takto nastane (vše je jen potenciál/možnost s vyšší či nižší mírou pravděpodobnosti), je věcí každého za sebe.

Redakce: Will Berlinghof je hlasem Kosmického vědomí a Joan Mills pokládá otázky a situaci podporuje energeticky. Děkujeme Vědomí, že nám umožnilo toto setkání. Chce Vědomí něco říct úvodem?

Ano, jako lidstvo se nyní nacházíte v kritické době a v kritické situaci. Lidstvo jako celek se pohybuje směrem k jiné realitě. Energie jsou takové, že se může stát cokoliv a ti, co jsou u moci, skutečně teď věci protlačují, protože oni také chápou zarovnání planet a jak to působí a jaké energie se teď projevují a také si uvědomují, že by mohli využít tyto nestálé a mocné energie ke svému prospěchu, anebo alespoň se na to takto dívají. Není ovšem jisté, jak se věci vyvinou a ani ti, kteří ví, že se jedná o vysokofrekvenční energie, které by jim mohly pomoct získat to, co chtějí, tj. aby pokračovali být u moci – ani ti již nemohou předvídat, co se stane, protože již nejsou schopni vidět do budoucnosti, jak to kdysi uměli.

Od doby hromadného vzestupu 21. prosince 2012 již nemají schopnost číst různé časové linie bezčasového prostoru čtvrté dimenze. Takže se tváří, jakože vždy dosáhnou svých cílů, ale již to nemají zaručené, protože to již Božskému zdroji nevyhovuje, neboť jeho cílem je přinést lidstvu, matce Zemi a dokonce i sluneční soustavě, galaxiím a vesmíru novou úroveň vědomí.

Toto ti, co jsou teď u moci, nechápou. Je to, jako by byli roboti, kteří jsou nějak nastaveni a kteří musí pokračovat ve vytyčeném směru. Nejsou flexibilní, stále pokračují ve smyslu předsevzetí z doby před 21. prosincem 2012, kdy se jim ukázalo, že by svých cílů mohli dosáhnout.

Jistě, existují i další faktory, které se projevují, jsou zásahy mimozemských bytostí, které nepatří k Archonům, ale k silám, které by se volně nechaly nazvat Božským zdrojem a Božským světlem.

V posledních několika letech dochází k intervencím, které vytlačují ty, co se tak velmi snažili, z cesty, a oni, protože nejsou flexibilní, nevidí, že jsou již pouze silami-které-byly-u-moci, že se jejich význam zmenšil, že byl omezen a že se jim nebude dařit.

Vědomí zdůrazňuje, že tato zpráva je pro ty, kteří se již více nepoddávají manipulacím těch, co vládnou. Bohužel, většina lidstva se stále nechává vyprovokovat k reakcím a jistým odezvám, protože si ještě není těch manipulací vědoma a nevidí je a nevidí, že to, co považuje za pravdu a realitu třídimenzionální konstrukce, je realita ze své podstaty falešná a zmanipulovaná těmi, kteří mají větší znalosti o probíhajících událostech.

Lidstvo směruje k událostem, které budou ve své podstatě šokující a tak převratné, že ti, co doposud udržovali systémy víry a přesvědčení, padnou, protože ti, kdo je doposud podporovali, budou zbaveni moci a schopností pokračovat v těch přetvářkách a klamech, do nichž byli zapojení po stovky a tisíce let.

Existuje síla, která lidstvu pomůže, dokonce i těm, kteří si vůbec neuvědomují, co se děje, kteří se neptají, ani se ptát nebudou, kteří byli indoktrinováni.

Toto vše se může stát pouze za pomoci mimořádných událostí. Událostí, které se nebudou hodit do plánů těch, co si myslí, že jsou u moci a že mohou činit lidstvu cokoliv, jak tomu vždy bylo a kteří si myslí, že tomu tak bude i nadále.

Bohužel, tyto mimořádné události mohou zhroutit existující struktury reality, v níž většina žije.

Například: předpokládá se, že pokud někdo pilně pracuje a věří vládě, bude se mít dobře. Co se stane, když například ekonomika zkolabuje? Situace v USA je děsivá, pokud jde o skutečnou míru nezaměstnanosti, o čemž se ale takto přesně nemluví a mnozí mají ekonomické potíže, protože nemají zaměstnání a přesto věří, že se o ně vláda postará a že vše dobře dopadne.

Pokud by došlo k ekonomické události velkého rozsahu a ekonomická podpora US dolaru by padla a dolar devalvoval, situace by se výrazně zhoršila.

V této době dochází k takové události, že USA a celý svět míří ke kolapsu amerického dolaru coby mezinárodní měny. Dochází k tajným schůzkám bankéřů s prezidentem a viceprezidentem. Dochází k jednáním, která prosazují čínskou agendu, takže je velká pravděpodobnost toho, že v budoucnu americká ekonomika zkolabuje.

Většina lidí to neví a jednoduše vychází z předpokladu, že Amerika je na tom finančně dobře, že je příliš velká na to, aby padla a že jí zbytek svět závidí. Nechápou situaci v Americe, že zlato, patřící celému národu, již není, že bylo ukradené bývalými vůdci, průmyslníky, šéfy korporací, kteří zanechali zemi bez zlata, které by mohlo podpořit měnu a že je to dobře známý fakt těm, kdo tomu rozumí, ale že je to tajeno před americkým lidem a v podstatě i před všemi obyvateli planety. Mnozí se tváří, jako by byl americký dolar baštou všech měn, nejsilnější ze všech měn, zatímco ve skutečnosti je americký dolar nejslabší ze všech mezinárodních měn a že to vše je založeno na lžích a podvodech, mlžení, aby byla udržena iluze, že pokud jde o finance, je Amerika stále mocným národem, který může odolat ekonomickým bouřím.

V posledních letech pracují určité skupiny na tom, aby opustily americkou měnu, která je založena na ropě, tj. petrodolar. Pracují na tom, aby se vše vrátilo zpět k standardní měně, podložené zlatem. Ekonomicky nejsilnějším národem je teď Čína, protože má zlato a jsou v chodu plány, přesunout mezinárodní měnu z dolaru na čínský juan. Čínská měna se tak stane mezinárodní měnou a stane se to brzy a pokud k tomu dojde, v USA dojde k sérii událostí, kdy bude americký dolar devalvován.

Nejdříve zavřou banky, a když znovu otevřou, hodnota dolaru bude mnohem nižší a to vyvolá šokovou vlnu po celé Americe. Zkolabuje mnoho obchodů, mnozí se ocitnou v ekonomicky zoufalé situaci. Je to událost, k níž by mohlo dojít; je to časová linie, kterou začínají mnozí energeticky podporovat. Vědomí všem říká, že na co soustředíte, to dostanete.

Vědomí vám tuto informaci předává, abyste se mohli připravit na šok kolapsu v USA, ale současně vám připomíná, abyste se všichni udržovali ve stavu tzv. posvátné neutrality, protože to je to, čeho je zapotřebí Jde o to, že samotný systém je od základu prohnilý a tato prohnilost a korupce musejí být vykořeněny, odstraněny. Ten kolaps by Spojené státy nezničil, ale znamenalo by to znovuzrození, aby se mohl zrodit nový systém a mohli být zvoleni noví vůdci – z lidu a pro lidi.

Protože podlost, která vládne v USA a také v jiných západních zemích, následujících příklad USA, není ničím jiným než manifestací těch temných a prohnilosti, kterými jsou prolezlí.

Většina lidí nepokládá otázky, ani nezpochybňuje svou vládu, kterou mají na nejvyšším piedestalu Oni si vůbec nejsou vědomi toho, jaká je pravda, a ti nejvíce škodí národu a lidem a samotné planetě i globální komunitě, protože Vědomí již dlouho informuje o událostech, k nimž by mohlo dojít a které by zničily stávající systém a zkorumpované vládce, kteří prodali svůj vlastní národ kvůli svému osobnímu prospěchu.

Takže se připravte, ale také vězte, že musíte být flexibilní, musíte si udržovat myšlenku, že bez ohledu na to, co se stane, budete v pořádku a vše dobře dopadne. Musíte si také připomínat, že samotný Božský zdroj, Duch Boha, Duch vaší vlastní multidimenzionality, se nachází v rozšířeném stavu a že také s touto nadcházející událostí pracuje…. Ten, kdo si uchová chladnou hlavu, nenechá se zatáhnout do strachu a paniky, ani srazit na kolena, má lepší šanci nadcházející události zvládnout.

Pokud zůstanete v tom prostoru posvátné neutrality, a budete věřit, že to, co se děje, se dít musí, aby to zničilo prohnilý systém a že to vše se vytříbí a že to stávající nahradí něco mnohem lepšího a úžasnějšího, pak zjistíte, že tato cesta, tento přechod rozbouřenými časy, i když je snad náročný, možná trochu děsivý, se v zásadě dá zvládnout a to lidi povede jako jednotlivce i jako rodinné buňky, jako národy k tomu, aby se vše napravilo…

Udržujte v sobě myšlenku, že vše dobře dopadne, že korupce byla odstraněna, že je s vámi Božský zdroj, že s vámi kráčí, že vás neopustí a že vás nikdy neopustil a že to vše je také součástí většího plánu Ducha, k němuž musí dojít, protože v dnešní době zoufale potřebujeme očistu, protože tělo národa Ameriky hnije a to tělo musí být uzdraveno na vyšší úroveň svého bytí.

To je zobrazeno ve vzkříšení – a Velikonoce toto téma nedávno přinesly do kolektivního vědomí: že Ježíš byl ukřižován, obětován na kříží materialismu a fyzična a že zemřel kvůli hříchům lidstva.

To je součást náboženské propagandy, křesťanského náboženství. Ale co není propaganda, je pochopení, že pokud někdo propustí to, co již neslouží, co je pouze klamem a lží, a chce se narodit do nové pravdy své bytosti a do vyšších duchovních pravd, že to pro něj bude vzkříšení a proměna toho, co postoupilo na vyšší úroveň, a že samo vědomí vzestoupilo z omezené roviny třídimenzionality do vyšších úrovní čtvrté dimenze a dále do páté dimenze.

To vše leží před vámi a je to možné, ale může k tomu dojít pouze tehdy, když to shnilé tělo, které bylo krmeno upíry, bude konečně uvolněno a propuštěno a to se může stát, pouze pokud dojde k určitým událostem. Zatímco na povrchu se to může jevit jako strašná událost, či velká katastrofa, ve skutečnosti to slouží k očistě a úklidu prohnilosti a úpadku, zápachu podvodu, lží, manipulací a nenávisti a všeho, co máme teď a co udržují ti-co-jsou-u-moci.

Proto buďte připraveni na energie, které se akumulují, aby způsobily ekonomický kolaps amerického dolaru a americké ekonomiky. Pamatujte, že i pokud se to stane, neznamená to, že by na místní úrovni nebyl dostatek potravin a že byste neměli přístřeší a ochranu, anebo že vás to převálcuje. Vůbec k něčemu takovému nemusí dojít, pokud, znovu opakuji, pokud neuvěříte, že vás to převálcuje a zničí.

Vědomí připomíná, že to vše je pouze časová linie možnosti a že vy se nacházíte zrovna v bodě, kdy – než by k takové události došlo – se můžete zaměřit na pochopení událostí, k nimž by mohlo dojít, a to vás může dostat do jiné časové linie, než co vám teď Vědomí říkalo.

Máte na výběr, zda to budete chtít jinak, a že to, co předpovědělo Vědomí, se nemusí stát zkušeností Vaší reality, vaší zkušeností časové linie událostí. Přestože to mnozí energetizují, a tím se jejich individuální představa stává kolektivní časovou linií a energie se shromažďují, aby takovou událost vytvořily, vy, jako individuální člověk, jakožto tvořivá bytost, zarovnaná se svým vyšším potenciálem a svou vyšší multidimenzionální podstatou, můžete přesto udržovat představu, že vše bude dobré, že vše se vyřeší a že události, o nichž Vědomí mluvilo, nejsou událostmi vaší zkušenosti, že to nejsou události vaší časové linie a pro vás se tyto události nerozvinou. Bylo by ovšem chybou říkat, že se Vědomí mýlí. Nejde o to, zda se mýlí či ne, Vědomí teď s vámi sdílí přicházející energie.

Je faktem, že prezident byl s viceprezidentem na různých mimořádných schůzkách. Je pravda, že se bankéři sešli ve Washingtonu a několik dnů diskutovali. Je pravda, že probíhají rozhovory s Čínou. Tyto skutečnosti se odehrávají na mnoha časových liniích, ale neznamená to, že se vy jako tvůrce vašeho života potřebujete vyjádřit způsobem, o jakém Vědomí hovořilo. Je to většinová energie, kterou si zvolili mnozí, že ji chtějí zažít, ale není zaručeno, že je to energie, kterou by museli zažít všichni. Buďte silnými lidmi, udržujte myšlenku, že vše dobře dopadne a že i pokud věci zkolabují, bude to obrovská příležitost, daná Duchem, abyste se posunuli kupředu, posunuli se za omezení, která v současnosti pro mnohé lidi existují. Vyberte si svou časovou linii, zaměřte se na ni, udržujte si představu, že se to stalo a pak ji propusťte. Buďte flexibilní, protože to je v této době nejvíc potřeba: flexibilita.

Svět je na pokraji události velkého rozsahu a na obzoru jsou i další události, nejenom v ekonomické oblasti, které by mohly vybouchnout. Vědomí ale všem říká: nezaměřujte se na takové události, jako že se staly, raději je zařaďte jako možnost, která by se mohla stát. A pokud se skutečně stane, a vy ten otřes zažijete, udržujte v sobě myšlenku, že budete v pořádku, že to vy a vaši blízcí zvládnete, že to překonáte a že je to průlom a ne konec, že to bez ohledu na vše, co se stalo, slouží vyššímu plánu Zdroje a Ducha, lidstva a matky Země.

Jsou to mimořádné časy, časy mimořádných událostí. Udržujte v sobě, že jakkoliv se věci vyvinou, je to vaše příležitost změnit se. Je to vaše příležitost růst a vyvíjet se, uvolnit a vyléčit ty oblasti vašeho života a ty oblasti kolektivního života jiných, které potřebují vyléčit a propustit. Je na čase, jít do těch událostí, projít jimi, a pokud nic z toho nezažijete, poplácejte se po zádech, protože to znamená, že jste se skutečně soustředili na možnou časovou linii, linii kde se nepotřebuje projevit destrukce takovým způsobem, jak to potřebují jiní a jakou mnozí přivolávají a pokud zažijete otřesy a události kolem vás budou bouřit, tak nepodléhejte strachu, panice, ani beznaději; nevěřte, co vám budou říkat, ale udržujte si představu, že vše dobře dopadne.

Ve hře jsou i jiné síly než ekonomické a o nichž je vám říkáno, anebo o mimozemských Archonech, o nichž vám bylo řečeno, o náboženských přesvědčeních, prorokujících Armagedon. Neskočte na to, protože pokud tam zaměříte vaši pozornost, skutečně byste to mohli zažít jako svoji realitu.

Udržujte pouze myšlenku, že se vše hroutí, kolabuje, protože samotný systém je prohnilý a že musí být vybudován nový: ale aby se to mohlo stát, musí se zhroutit starý systém. A pokud zažíváte něco těžkého a náročného, vězte, že je to dřina a z dřiny bude užitek ve smyslu, že co se odstraní, může být nahrazeno něčím, co bude mít vyšší duchovní povahu.

Vězte, že Vědomí vás neopustí, že Božský zdroj ani Duch vás neopustí, vaše multidimenzionální povaha a rodina vás neopustí. Žádáme vás, abyste ani vy neopustili Zdroj, Vědomí, ani vaši přirozenou multidimenzionalitu.

Toto byla rada, kterou vám teď Vědomí poskytlo, v předvečer úžasných událostí, v době před potřebným kolapsem. Všem vám posílá energii. Udržuje myšlenku, že vše bude dobré a žádá vás, abyste si ji také udržovali pro sebe a vaše milované. Požehnání a energie, Světlo a Láska tohoto Vědomí jsou zde pro každého a pro všechny.

Ať se tak stane. Děkujeme…

Rádo se stalo. Vědomí by bylo potěšeno, kdyby většina nezažila nic z událostí, o kterých bylo hovořeno. Bylo by to znamení, že se jim podařilo dostat se do časových linií, v nichž se nepotřebují projevit takové mimořádné a dramatické události a v nichž se odehrává klidnější přechod, kde působí galaktické síly, které jsou zde, aby nám pomohly a dle potřeby zasáhly, a že jejich působení má účinek, že vliv Božského zdroje má účinek. Vědomí bude udržovat, že to bude zkušenost většiny lidí. Je to možné pro všechny, kdo mají takovou sílu přesvědčení a víry a oddanosti, že se mohou přenést přes tyto změny mnohem jemnějším způsobem, že ke změně dojde, ale že to nemusí znamenat kolaps pro všechny, protože jsou ve hře neviditelné a neznámé faktory, které pomohou s přechodem.

Udržujte v sobě, že je to pravda, že jste si zvolili takovou časovou linii. Pak to propusťte, vstupte do posvátné neutrality a pochopte, že bez ohledu na to, co se stane, budete v pořádku a v pohodě to překonáte.

To je velmi nadějné, doufám, že lidé poznají, že to lze uskutečnit. Děkujeme.

Zdroj: Rainbow Phoenix

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prowww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz