Vznikla nad střední Evropou „černá – červí díra“?

482
Foto: Pixabay.com

Možná to bude znít neuvěřitelně, ale mezi 5. a 10. červnem vznikla nad střední Evropou hypotetická černá díra, která způsobila v letecké dopravě chaos a pozdvižení. Ačkoliv podle pracovníků zajišťujících bezpečnost leteckého provozu, údajně nehrozilo letadlům ve vzdušném prostoru nad střední Evropou žádné nebezpečí, tak právě na počátku měsíce června se odehrál v letecké přepravě dosud nevídaný incident, který nemá obdoby. Co se stalo?

Letečtí dispečeři oznámili výpadek údajů o výšce a lokaci celkem 13 letadel nacházejících se nad Rakouskem!

Marcus Pohanka z rakouské letové kontroly uvedl, že znenadání zmizely veškeré údaje o lokaci či identitě 13 letadel, která v obou případech zmizela cca na 25 minut z dosahu leteckých dispečerů. V Česku ale i v jiných zemích (Německo, Slovensko) nastala obdobná situace, sdělil mluvčí ŘLP (Řízení letového provozu) Richard Klíma. Podle Klímy docházelo ke krátkodobým výpadkům radarového signálu, ale nemělo to údajně vliv na bezpečnost leteckého provozu. Zatím nebylo uvedeno, kolik letů bylo postiženo v ČR. Ačkoliv v danou chvíli nehrozilo cestujícím na palubě dotčených letadel žádné nebezpečí, neboť byla podniknuta opatření pro nouzovou situaci, včetně navázání hlasového kontaktu s piloty, budou se celou událostí zabývat příslušné orgány Evropské unie.

I když prozatím neexistuje spolehlivé vysvětlení těchto výpadků radarového signálu, začaly se vynořovat konspirační teorie, které tuhle událost přičítají na vrub vojenskému cvičení NATO v Maďarsku, kde se prý testoval nový elektronický způsob boje se simulovaným nepřítelem. I takto lze tento případ vnímat, zvlášť když z médií k nám pronikají zprávy o zcela inovativních zbraňových systémech, které vypadají jak z jiného světa (tj. drony, robotické zbraně, atp.).

Neexistuje jakási souvislost mezi tímto radarovým výpadkem a záhadně zmizelém malajsijském letadle?

Velká letecká záhada, tak je odborníky, ale také publicisty, označován let malajsijských aerolinií MH370. Ve stručnosti jen připomenu, co se malajsijskému letadlu přihodilo. Dopravní letadlo se vydalo po půlnoci z Kuala Lumpuru do Pekingu, a asi po hodině bezproblémového letu se Boeing Malaysia Airlines nečekaně odmlčel, nepodařilo se s ním navázat rádiové spojení, vytratil se z leteckého radaru a prudce změnil směr ze severovýchodního kurzu na západní. V této chvíli začalo letadlo prudce stoupat (na neobvyklých 13 500 metrů, běžná letová hladina se však u těchto letadel pohybuje okolo 10 000 metrů) a po sléze opět klesat, až nakonec zmizelo neznámo kam!

Při jeho hledání nepomohla ani nejmodernější vyhledávací technika, ba ani masivní pátrání za účasti tisíců vojáků ze sousedních zemí. Nebyly nalezeny trosky, dokonce ani černá skříňka, která by mohla vnést do případu absolutní jasno. (pozn. o tomto záhadném případu jsem napsal samostatný článek: Stojí za zmizením malajsijského letadla vyšší vědomí člověka?(http://odrazy-tajemna.wz.cz/…tml)

Vzniklo mnoho otázek, nejasností a domněnek, proč letadlo bez zjevného důvodu změnilo svůj kurs letu, směrem nad oceán, kde nemohlo bezpečně přistát! Proto se začalo hovořit o teroristickém únosu, nebo sebevražedném úmyslu někoho z cestujících, počínaje samotnou posádkou. Žádná z těchto spekulací však nedává smysl a už vůbec uspokojivou odpověď. Co se týče teroristického útoku, tak pachatel nebo pachatelé většinou zveřejní své pohnutky i cíle, a to prostřednictvím videonahrávky, někdy písemným vzkazem. To se však v tomto případě nestalo!

Sebevraždu, kterou mohl naplánovat kapitán letadla anebo jeho první důstojník, nelze sice zavrhnout, ale uvědomme si, prosím, že k takovému rozhodnutí chybí jednak důvod (zabít se společně s pasažéry letadla), ale i dopis na rozloučenou, který obyčejně sebevrazi po sobě zanechávají. Jenomže nic takového nebylo nalezeno, nejsou indície, které by mohly usvědčit posádku letu z tohoto záměru! Otázkou je tedy, proč jeden z pilotů manévroval s letadlem jako smyslu zbavený? Vždyť letadlo mohlo hned po svém startu narazit do moře, z jakého důvodu by navíc někdo vlastní sebevraždu kamufloval tímto způsobem, pokud by to nebyl šprýmař v pravém slova smyslu. Jestliže se zamyslíme nad tímto nevyzpytatelným chováním pilotů, necháme si vše v klidu projít hlavou, v tu chvíli porozumíme tomu, co se asi na palubě letadla MH370 mohlo přihodit.

Je zřejmé, že letadlo nepochopitelně manévrovalo, současně stoupalo i klesalo, až nakonec změnilo kurs letu! Proč? Jakmile po vás bude někdo střílet, nezůstanete stát na místě a pokusíte se alespoň o útěk. Rozhodně budete klamat střelce svým tělem, začnete kličkovat, popřípadě měnit směr svého útěku, aby jste nebyli zasaženi. Domnívám se, že je nad míru jasné, o co se piloti postiženého letadla MH370 v nouzi pokusili. O útěk! Proto chaoticky změnili dráhu svého letu, který po sléze skončil kdesi v nekonečnu. Bylo malajsijské dopravní letadlo někým pronásledováno, střílel po něm někdo? když se piloti odhodlali k výše uvedenému odklonu, který oficiálně skončil na samém dně Indického oceánu. Samozřejmě každému letadlu může selhat vysílačka, systémy zajišťující lokaci letadla nebo navigační zařízení může vyřadit z provozu silný energetický výboj (blesk), což se mohlo stát i v tomto případě, to může následně zapříčinit vychýlení letadla z původního kursu a nakonec i jeho pád do hlubin oceánu, odkud je pak velice obtížné vypátrat signál černé skříňky.

Přesně takhle nějak se to mohlo odehrát, o tom nelze vůbec pochybovat! Nicméně, nejasnosti tohoto případu nás mohou zavést až k úplně jinému, ba přímo neotřelému odhalení, které souvisí i s výpadky radarového signálu nad střední Evropou. Níže se dozvíte o hrozbě, která může postihnout nejenom odvětví letecké dopravy, ale i celé lidstvo…!

Černá díra nad Evropou?

Představa o tom, že nad našimi hlavami v atmosféře, mohla za určitých okolností vzniknout kosmická černá díra, kterou astrofyzici považují za hmotný objekt, jež svou gravitační silou pohltí vše, včetně světla, se může někomu jevit jako fantaskní teze, ovšem ani tahle myšlenka si s výše uvedenými případy nic nezadá. Neobvyklé počasí panující během letošní zimy, různé atmosférické úkazy (tj. intenzivnější polární záře), teplotní anomálie, výkyvy nálad u obyvatel (strach, agresivita) signalizují extrémní proměny, které se nás dotýkají víc než v jiných letech. K těmto uvedeným anomáliím, lze přičíst i nestabilní politickou situaci ve světě, úbytek morálky, docházející energetické suroviny, lokální konflikty, nedostatek kvalitních potravin a pitné vody, rozmáhající se epidemie (zejména šíření eboly nebo AIDS).

Všechny tyto abnormality nás nutí přemýšlet o tom, zda za tímto děním ve světě nestojí cosi tajemného, co nesouvisí s negativními vlastnostmi lidského charakteru, a co nelze uspokojivě vysvětlit. Možná jste si již povšimli toho, že slábne příjem rádiového signálu, nebo dochází k jeho častému rušení? Všechny tyto negativní fenomény dnešní doby, mohou vznikat v kosmickém prostředí, v prostoru jehož jsme i my součástí, neboť vesmír má na pozemský život nejzásadnější vliv. Avšak s moderní dobou přicházejí také zcela nové unikátní a doposud nepředstavitelné zbraňové systémy, které nemají v historii lidstva obdoby. Lze tak logicky usoudit, že kosmické vrtochy nemusí být tím prvotním hybatelem, co mění klima této planety k nepoznání. Snad není nikoho, kdo by neslyšel o projektu HARP? A takových projektů o kterých nemáme ani potuchy, těch je celá řada!

O černých děrách ve vesmíru se toho už dost napsalo, ale musíme si uvědomit, že černé díry jsou výsledkem lidské představivosti, realita černých děr je prokazatelná pouze v teoretické rovině, a to je příliš málo, abychom v jejich existenci museli uvěřit. To však neznamená, že hladové monstrum černé díry nemůžeme z pohledu vědy uvést do života. Nic není v tomto ohledu nemožné, zejména pokud jde o lidskou představivost a fantazii. Přírodním zákonitostem doposud plně nerozumíme, zatímco s ničivými představami dokážeme zacházet o poznání lépe. Z nerozumu se věnujeme více smrti, jaderným či chemickým zbraním, nebo ještě hůře výzkumu černých děr.

Fyzikové v americkém Darmouthu navrhli už postup, jak v laboratorních podmínkách vytvořit mikroskopickou černou díru, kterou by bylo možné pozorovat v zárodcích existenčního vývoje. Paul Nation z Darmouthské univerzity přiznává, že nejde o první návrh imitace černé díry. Naproti tomu skotským vědcům z St. Andrews University se již podařilo vyvinout funkční zařízení, které dokáže úspěšně simulovat černé díry. Čínští vědci nezůstávají v této honbě za černými děrami rovněž pozadu. Vědečtí pracovníci Čeng Qiang a Jun Cui, vytvořili unikátní materiál, který pohlcuje světlo do něj vstupující, to z něj nemůže uniknout. Podařilo se tak částečně imitovat černou díru, která pohltí jakoukoliv látku či záření v její těsné blízkosti.

Ovšem největším zařízením, které dokáže nejspolehlivěji napodobit černou díru, je prstencový urychlovač částic (LHC) ve švýcarském CERNu. Právě tady v ženevském CERNu, se vědci pokoušejí simulovat podmínky, při nichž se zrodil vesmír. V tubusech o délce 27 km pod povrchem země, se vyvolávají srážky nejmenších částic atomů, z nichž se po sléze tvoří malé černé díry.

Jak je tedy patrné, v minulém století toužila vědecká komunita po atomech, z kterých později vznikly atomové bomby, jaderné elektrárny, radioaktivní odpad, smrtelné záření, atp. Dnes jedna a tatáž vědecká komunita, doslova prahne po černých děrách, které mohou obohatit zbrojní arzenál některých armád. Čistě hypoteticky, pokud by bylo možné černou díru ovládat, tj. od vzniku až po její ukončení, byla by tak vytvořena nejefektivnější a zároveň nejstrašnější zbraň všech dob! Ovládaná černá díra může v ohraničeném vzdušném pásmu, eliminovat (pohltit) kupříkladu vojenská letadla protivníka, a to bez jediného výstřelu. S pomocí tohoto nenasytného monstra, lze během několika málo vteřin zlikvidovat celou armádu, dokonce i celý stát s jeho obyvateli, aniž by to případného agresora cokoliv stálo. Dobyvatel s takovouto zbraní, může rychle a snadno získat území nepřítele, především nekontaminovanou půdu, která je po atomovém útoku na tisíce let znehodnocena.

Jestliže vědu z vesmírných tajů nejvíce zajímají černé díry, ony smrtící objekty jež lidstvo duchovně nepovznesou, k hvězdám nepřiblíží, o původu kosmu nic neprozradí, proč se potom do tohoto výzkumu investuje tolik času a miliard dolarů? Tušíte správně, v tomto projektu (výzkumu) musí být nejvíce zainteresován zbrojařský průmysl, který se snaží zhotovit zbraň nevídaných rozměrů, militantní prostředek z jehož pomocí lze získat převahu nad všemi protivníky tohoto světa. Radarové výpadky nad střední Evropou, ale i zmizelé malajsijské letadlo, mohou pravděpodobně souviset s experimenty týkajících se využití silových účinků černých děr. Úvahu o černé díře nad střední Evropou, přestože nejsou důkazy pro toto tvrzení, není možné úplně zavrhnout!

Jestli byly tyto zkoušky úspěšné, respektive zda vůbec k těmto bizarním testům dochází, to nelze v tuto chvíli prokázat ani popřít. Jedinou možnou nápovědou v této hádance jsou anomálie, které v těchto časech zažíváme, tj. náhlé výpadky elektrického proudu, poruchy radarového či rádiového signálu, teplotní výkyvy a proměnlivé počasí, mizení lodí a letadel, neidentifikovatelný šum – tzv. “taoský hum“, propadající se země, nárůst zemětřesení v seismicky klidných lokalitách. To vše mohou vyvolávat tajné pokusy, jejichž smyslem je uvést negativní síly do reality poklidného života, který stále na této zemi panuje! Staré indiánské proroctví říká, že život na této zemi bude lepší, až bílý člověk převezme životní styl rudého muže.

Tento pohled vzbuzuje strach, uznávám, ale to není smyslem tohoto článku, neboť výše popisované úvahy mají přispět pouze k odblokování nepřátelství mezi jednotlivými národy, aby nedošlo k největší katastrofě v dějinách lidstva, pakliže budeme vymýšlet smrtící zbraně tohoto typu. Prozatím zůstaňme při zemi a doufejme, že se vědcům nepodaří vytvořit černou díru, která by dokázala pohlcovat letadla nebo lodě, lidi ba i celé národy, protože pokud ano, tak nás zlaté ani šťastné časy nečekají!

Především vědci zabývající se teoriemi a simulacemi černých děr, měli by si vzít tento článek nejvíce k srdci!

Tato slova prohlásil Robert Oppenheimer při prvním testu atomové bomby: „Stávám se smrtí, ničitelem světů.“ Skutečně toužil vnitru své duše Robert Oppenheimer právě po tomto záblesku slávy; stát se světoznámým elitním vědcem jehož jméno bude navždy spojováno s nukleární smrtí a hrozbou jaderné války, jež může vyhladit veškerý život na této zázračné planetě? Jsou ve vědecké komunitě nějací nástupci Oppenheimerova odkazu, kteří lační po témže úspěchu?!

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/…ra/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk