Jste vyvolení zachránit svět? Pokud splňujete alespoň 14 těchto znaků, možná opravdu jste…

292
Foto: Pixabay.com

Duchovně založení lidé je nazývají „indigové děti“, zatímco psychologové tvrdí, že tyto osoby trpí ADHD nebo ADD (poruchou pozornosti s hyperaktivitou nebo bez hyperaktivity).

Avšak to, co se obecně považuje za duševní poruchu, může ve skutečnosti být příznakem toho, že nemocný není člověk, ale tento svět.

A „indigové děti“ mohou opravdu nabízet řešení na problémy nemocné společnosti.

Na to, abyste byli „indigo“, vám ještě nemusí být diagnostikována ADHD nebo ADD, a naopak, pokud vám byla diagnostikována ADHD nebo ADD, to ještě neznamená, že jste „indigo“.

Ve většině případů mají termíny ADHD, ADD a indigo k sobě velmi blízko. Cítíte, že na tomto světě něco není v pořádku.

Nepotřebujete mít žádnou diagnózu, ani označení na to, abyste byli „vyvolení“.

Pokud se vám níže uvedené vzory chování zdají být známé a pozorujete u sebe čtrnáct a více uvedených znaků, pak je možné, že právě vy jste ten (nebo ta) „vyvolený (á)“.

Smyslem vašeho bytí je udělat svět lepším místem!

Znaky chování indigových dětí

Zde jsou kritéria a znaky chování, podle kterých můžeme rozpoznat indigové děti:

– Narodili se s vědomím vlastní výjimečnosti a vědomím, že si zaslouží, aby si je lidé vážili.

– Uvědomují si, že na tomto světě jsou z nějakého důvodu a od ostatních očekávají, že si to budou uvědomovat taky.

– Uvědomují si svou hodnotu.

– Neumí se zcela podřídit autoritě, neumí se smířit s představou, že by neměli na výběr. Proto mohou mít problémy se vzdělávacím systémem (škola) či hierarchickým uspořádáním (zaměstnanci ve firmě).

– Indigové děti nejsou schopny řídit se stejnými pravidly, kterými jsme se řídili my, když jsme byli malé děti. Indigové děti mají rebelskou povahu.

– Indigové děti jsou přesvědčeny o tom, že bychom měli používat tvůrčí myšlení při každé činnosti a neměli bychom se řídit striktními pravidly.

– Indigové děti se obvykle chovají klidně, protože se cítí být okolím nepochopeny a ztraceny. Jejich klidné chování se může rychle změnit, když se setkají se svým „indigo kamarádem“.

– Snažit se zastrašit tyto děti starými způsoby kontroly, jako např. „Vždyť jen počkej, až přijde tvůj otec domů“, nemá na ně žádný účinek.

– Pro indigové děti je moc důležité, aby se naplnily jejich osobní a vnitřní potřeby.

Další vlastnosti indigových dětí

Kromě výše uvedených znaků jsou pro ně typické i následující vlastnosti:

– Narodily se v roce 1978 a později.

– Jsou rozhodné a sebejisté.

– Jsou tvrdohlavé.

– Jejich tvořivost se může projevovat v hudbě, poezii, umění, výrobě šperků atd.

– Mají sklon k závislosti.

– Mají starou duši, ve věku 13 let se chovají tak, jakoby jim bylo 30 let.

– Je možné, že mají schopnost vidět anděly, duše zesnulých a jiné druhy energií. Mají zvláštní psychické schopnosti a silnou intuici.

– Chtějí pomáhat tomuto světu.

– Rychle se začnou nudit.

– Byla jim stanovena diagnóza ADD (porucha pozornosti bez hyperaktivity) nebo ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou).

– Jsou náchylné trpět nočními můrami, nespavostí, neklidným spánkem nebo mohou mít problém usnout.

– Pokusily se o sebevraždu nebo o ní přemýšlely. Jsou často smutné a deprimované.

– Hledají opravdové, loajální přátele a trvalé přátelství.

– Snadno si vytvoří silné pouto k rostlinám nebo zvířatům.

– Mohou žádat o peníze, ačkoli jsou hrdé a samostatné.

– Mají sklon se izolovat – buď prostřednictvím agresivního chování, nebo prostřednictvím křehké introvertnosti.

Závěr

Splňujete-li 14 nebo více uvedených znaků, to může znamenat, že jste „indigo“. Pokud splňujete 11 až 13 uvedených znaků, to může znamenat, že jste „indigo“, který teprve dozrává.

Pokud jste dospělá osoba a splňujete většinu uvedených znaků, to může znamenat, že jste osoba, která pracuje se světlem.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/jste-vyvoleni-zachranit-svet-pokud-splnujete-alespon-14-techto-znaku-mozna-opravdu-jste/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz