Co vypovídá krevní skupina o naší osobnosti a charakteru

670
Foto: Pixabay.com

Většina lidí se domnívá, že krevní skupina je jen nějaká vlastnost krve, která kromě vhodnosti transfúze nemá vliv na nic jiného.

Japonci se však domnívají, že tomu tak není. Dokonce v závislosti na krevní skupině vytvářejí i oddíly vojáků, protože věří, že to dokáže ovlivnit jejich výsledky v boji.

Krevní skupina má podle nich vliv na celkové osobnostní a charakterové vlastnosti člověka. V našem dnešním článku si o tom řekneme trochu více.

Krevní skupina A

Tito lidé myslí na dobro ostatních. Jsou velmi něžní a také výborně naslouchají.

Lidé s krevní skupinou A jsou vždy nejlepšími přáteli. Mají silné emoce, což jim někdy způsobuje problémy s úzkostí a depresí.

Nejlepšími profesemi pro ně jsou: knihovník, účetní, ekonomové a spisovatelé. V lásce se k nim hodí krevní skupiny A a AB.

Krevní skupina B

Jde o typické extroverty. Lidé s krevní skupinou B jsou dobrými přáteli a důvěrníky.

Jsou náchylní se vyjadřovat pomocí tělesných postojů a gest. Mají výbornou intuici.

Nejlepšími profesemi pro ně jsou: novinář, detektiv a psychiatr. V lásce si dobře rozumí se skupinami A a AB.

Krevní skupina AB

Jde o nejméně častou, ale nejvíce spirituální krevní skupinu. Lidé s krevní skupinou AB jsou extrémně racionální a cílevědomí.

Jsou také výborní v plánování a organizování. Jejich těla produkují ve zvýšené míře hormony jako adrenalin, což pak vede k intenzivním náladám.

Hodí se na pozice, ve kterých odpovídají za vztahy s veřejností, ale i pro manažerské a učitelské povolání. Ve vztazích si rozumějí se všemi ostatními krevními skupinami.

Krevní skupina 0

Jde o nejrozšířenější krevní skupinu. Představuje sílu.

Tito lidé jsou zaměřeni na vytváření přátelství. Oblibují si vedoucí pozice.

Nejlepšími povoláními pro ně jsou: účetní, politik a podnikatel.

Rh negativní faktor

V rámci každé krevní skupiny je menší podmnožina lidí s Rh negativním faktorem. Je jich přibližně 15 %.

Pokud máte Rh negativní faktor, pak pro vás platí charakteristiky vaší hlavní krevní skupiny a kromě nich ještě pár dalších.

Například Rh negativní lidé mají vyšší IQ než je průměr a jsou také ve zvýšené míře empatičtí. Mají však i několik nevysvětlitelných fobií.

Dobře si rozumí s ostatními krevními skupinami. Musí si však dávat zvýšený pozor na volbu partnera, se kterým chtějí počít potomstvo, hlavně pokud ten druhý má Rh pozitivní faktor.

Injekce Rh imunoglobulinu zabrání možným problémům nekompatibility, aby tělo matky nenapadalo během těhotenství své vlastní dítě.

Zdroj: https://www.vylectese.cz/vypovida-krevni-skupina-vasi-osobnosti-charakteru/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz