Vratislav Zouhar: Vzestup a transformace – fakta, naděje i rizika…

718

Je transformace nečekanou proměnou nebo delším procesem vzestupu? Jaké mohou být její interpretace duchovní či vědecké? Brněnská Kavárna pod hodinami 11. června 2016.

Zdroj: YouTube.com, Vratislav Zouhar

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk