Vladimír Strejček: Je nebezpečné hledět jen jedním směrem a odmítat bohatost názorů

84

Kněz, motivační poradce, spisovatel a svobodný zednář Mgr. Vladimír Strejček, Th.D. v rozhovoru s Romanem Zahrádkou z časopisu Ve hvězdách objasňuje důvody své emigrace v 70. letech minulého století do USA, dále hovoří o důvodech svého návratu zpět do České republiky a zejména o podstatě Svobodného zednářství.

Mimo jiné vyslovuje přesvědčení, že zednáři nejsou angažováni v současném dění ve společnosti vyznačující se chaosem, neboť se v jednotlivých lóžích nediskutuje o politice, ani o náboženstvích. Samotní zednáři věří totiž v něco Vyššího. Prací sami na sobě si uvědomují vzájemnou jednotu, že všichni jsme jedno a vycházíme z božství Velkého architekta vemíru. Zednáři proto šíří myšlenky přátelství a spolupráce a snaží se pozvednout lidstvo na vyšší stupeň vývoje.

„Ano, zednáři jsou stále tady, ale mezitím vznikly jiné skupiny lidí, které se snaží lidstvo řídit. Lidstvo však nechce v současnosti slyšet bohatost názorů, harmonii a logiku, na kterých je zednářství založeno, abychom měli nějakou vizi do budoucna. Je přitom třeba studovat nejrůznější zdroje a nehledět pouze jedním směrem, abychom nedopadli jako v Německu před druhou světovou válkou, kde většina poslouchala jen jednu stranu a neviděla celkový globální planetární obraz. V něm nacházejme hloubku poznání, moudrost, lásku a jednotu,“ nabádá Vladimír Strejček.

Kontakt:
e-mail: vladimirs17@email.cz
tel.: +420 608 181 717

Video: VE HVĚZDÁCH TV
Zdroj: https://www.youtube.com/…3OA

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk