Vladimír Jelínek: Detoxikace podle ročních období – jaro – okruh jater

215
Foto: Pixabay.com

Metoda C.I.C. je založená na tom, že každé onemocnění (až na nečetné výjimky) provází výskyt určitých toxinů v konkrétních tkáních. Z toho vyplývá, že většinu civilizačních neduhů můžeme vhodně zvoleným očistným postupem příznivě ovlivnit. A to tak, že odstraněním těchto toxinů pomocí vybraných preparátů, za léta již osvědčených, nastartujeme v lidském těle přirozené samouzdravující pochody. Detoxikace se ovšem neuskutečňují jednoduchou metodou najednou v celém těle, ale po logicky navazujících částech. Zkušenosti ukazují, že výborných výsledků se dosahuje zejména tehdy, když speciálně vyškolení poradci zabývající se metodou C.I.C. určí nemocnému pomocí přístroje Salvia přesné rozložení toxinů v těle. Na tomto základě lze pak stanovit velice efektní očistný program, který přináší příznivé výsledky v relativně krátkém čase. Metodu C.I.C. lze aplikovat s jakoukoliv jinou běžnou léčbou a často se tak dosahuje překvapivě uspokojivých účinků.

Detoxikace

Je prokázáno, že detoxikace orgánů poměrně úzce souvisí i s ročními obdobími. Jeden rok je období, které lze spojit s konkrétními orgány lidského organismu podle čínského pentagramu. Spojit jednotlivé nálady ročních období s náladami člověka a s určitými tzv. klimatickými stresy, které jednotlivá klimata ročních období přináší konkrétním orgánům.

Čínský pentagram popisuje pět základních orgánů a k nim přináležející další orgány čili orgánové okruhy. Roční období máme však pouze čtyři. Pro účely tohoto pentagramu si tedy rok rozdělíme na jaro, pravé horké léto, pozdní léto, podzim a zimu.

Jaro je spojeno s okruhem orgánů jater, horké léto s okruhem orgánů srdce, pozdní léto s okruhem orgánů sleziny. Podzim je spojen s okruhem orgánů plic a zima s okruhem ledvin. Ta souvislost je emocionální, neboť každé roční období přináší určitou náladu, která se dá připodobnit a srovnat s emocemi, jež jsou spojeny se zdravě fungujícími vitálními orgány.

Začneme-li detoxikací podle ročních období, tak lidský život nebo život v přírodě pomyslně začíná na jaře, kdy vzniká nový život. Jaro je spojeno s játry, s orgánem, který je odpovědný za určitou agresivitu, kterou můžeme v přírodě cítit v podobě rašících rostlin, zelenajících se listů na stromech. Příroda odpočatá po zimě se začíná probouzet, rozpínat se a roztahovat. Doslova soutěžit, závodit. Totéž je i v lidské emocionalitě. Játra souvisí s emocemi agresivity, soutěže, kreativity a určité akčnosti. A lidé, kteří nejsou schopní projevit svojí akčnost, agresivitu, kteří tyto emoce potlačují, svým játrům škodí.

Játra pak souvisí se zrakem člověka. Jednak se zdravým zrakem, jednak se schopností rozlišovat jednotlivé předměty, vnímat je. Ale i s určitým druhem lidské intuice ve smyslu: já to vidím tak a tak. Jaro a orgány jater souvisí s lidskou vitalitou, se schopností aktivovat síly a zapojit je do akce. Mají vliv na únavu i schopnost bystrého myšlení.

Fyzické projevy ve vztahu k zatížení v okruhu jater:

bolesti nebo tlaky v pravém podžebří
jarní únava
akné
slzení očí
oslabování zraku
šeroslepost
jiskřičky v očích
vyrážky na pohlavních orgánech
zarudnutí očí
záněty spojivky
samomluva
výbuchy smíchu
výbuchy hněvu
zanícené praskající bradavky

Psychické příznaky:

pocit vnitřního napětí
žárlivost
závistivost
ješitnost
zápolení ve snu
hněv ve snech
sny o trávě, stromech
stavy zuřivosti
agresivní urážlivá legrace
nedostatek odvahy
nerozhodnost
nízká míra asertivity

Pokud je tedy detoxikace metodou C.I.C. vedena správně, tak výše uvedené příznaky postupně mizí a detoxikovaný člověk získává daleko větší vitalitu, někdy až takovou, jakou vůbec nečekal, že by mohl mít.

Na jaře tedy užíváme pro detoxikaci preparáty, které se týkají okruhu jater. Jsou to Joalis LiHerb, Joalis LiverDren, Joalis Hepar a preparát Joalis Fatig. Jeho název je z latinského fatig, tj. únava. Je tedy zaměřen proti vyčerpanosti, kdy člověk pociťuje na jaře při probouzející se přírodě určitou ztrátu energie.

Autor: Ing. Vladimír Jelínek
Zdroj: https://www.celostnimedicina.cz/detoxikace-podle-rocnich-obdobi-jaro-okruh-jater.htm#ixzz4bzP15lUz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk