Veronika Neumannová: Projekce našich starých emocí na nové osoby a situace

327
Foto: Pixabay.com

Jak poznáme, že si do druhých lidí pouze projektujeme své emoce, které se probudily v našem podvědomí a patří lidem, kteří nám v minulosti ublížili?

Emoce pramenící z minulosti, kdy je přítomná situace pouze jejich spouštěčem, lze poznat podle jejich intenzity. Jejich síla bývá ohromná. Je provázena tělesnými reakcemi, jako jsou třes, bušení srdce, horkost, napětí v oblasti srdce nebo žaludku, ale i v jiných částech těla, náhlé pocity derealizace, depersonalizace nebo jiného pocitu odpojení se od těla nebo od reálného prožívání. Často je doprovázejí pocity závratě, pláč, tendence k útoku nebo útěku. Tělesné reakce pak provází projev chování – neovladatelný tok slov, který se řine z úst a má podobu křiku, výčitek, obviňování, vážných výroků, nebo naopak potlačení reakce dovnitř a pocity velkého vnitřního napětí. Objevují se pocity ukřivděnosti, odmítnutí, opuštění, ponížení, bezmoci či hněvu.

Projekci poznáte podle toho, že spouští kromě emocí také myšlenkové konstrukce. Například člověk, kterému bylo v práci něco vytčeno, přemítá o nespravedlnosti, nebo třeba o pocitu vlastní špatnosti – takové myšlenky nastupují velmi rychle a zcela automaticky, bez účasti vůle. Pokud jde o projekci strachu z opuštění, má-li zraněný člověk pocit nečitelnosti nebo emoční nedostupnosti partnera, automaticky v myšlenkách přemítá o tom, že ho partner nemá doopravdy rád, či je mu nevěrný, a vytváří katastrofické scénáře o konci vztahu. V případě projekce emočního zranění zrady je mysl zaplavena pocity, že ten proti nám je nepřítelem, který nám chce ublížit, a je potřeba udělat vše proto, aby se tak nestalo – nastupuje ofenzivní jednání. Přitom projekci může spustit i podnět, který původní prožitky pouze připomíná.

Projekce emocí funguje tak, že se emoce znovu otevřou a vyplaví se do našeho vědomí, kde vypínají racionalitu a spouští se těžko kontrolovatelná reakce. Tato reakce může být vnější – projevuje se chováním a jednáním, nebo vnitřní – do sebe potlačená, kde působí jako vnitřní řeč.

Možná se ptáte, zda se to dá vůbec změnit. A buďte si jisti, že ano – prvním krokem, který k tomu vede, je začít si uvědomovat, co všechno v sobě nemám vyřešené.

– z knihy Konec utrpení v rodinách a vztazích, PhDr. Veronika Neumannová

Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.com/2020/05/projekce-nasich-starych-emoci-na-nove.html

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk