Vědecký důkaz, že lidská rasa byla vytvořena mimozemšťany

5996
Foto: Pixabay.com

Nelekejte se, ale máte ve svém genetickém kódu mimozemskou DNA, říkají vědci. Skupina výzkumníků pracovala po 13 let na projektu lidského genomu. Tento projekt byl dokončen v roce 2003 a naznačuje, že vědci učinili udivující historický objev: Domnívají se, že takzvaných 97 procent nezakódované sekvence v lidské DNA není ničím menším než genetickým kódem mimozemských životních forem.

Nezakódované sekvence, původně známé jako „odpadní DNA“, byly objeveny před lety a jejich funkce zůstala záhadou. Drtivá většina lidské DNA je mimozemského původu.

Po kompletních analýzách za asistence dalších vědců, počítačových programátorů, matematiků a dalších učenců, profesora Changa zajímalo, zda zjevně „odpadní lidská DNA“ byla vytvořena nějakým druhem „mimozemského programátora“.

Profesor Chang dále uvádí: „Naše hypotéza je, že vyšší mimozemská životní forma se zapojila do vytváření nového života a vysadila jej na různých planetách. Země je jen jedna z nich.“ Profesor Chang dále naznačuje, že: „To, co vidíme v naší DNA, je jakýsi program obsahující dvě verze nějakého velkého kódu a základního kódu.“ Chang také potvrzuje: „Prvním faktem je, že úplný ´program´ nebyl rozhodně napsán na Zemi; což je nyní ověřený fakt. Druhým faktem je, že geny samy o sobě nejsou dostačující pro vysvětlení evoluce; ´ve hře´ musí být něco většího.“

„Dříve nebo později,“ říká profesor Chang, „se musíme vypořádat s neuvěřitelnou představou, že veškerý život na Zemi nese genetický kód svých mimozemských bratranců a sestřenic a že s evolucí to není tak, jak jsme si mysleli.“

Projekt důsledků objevu lidského genomu, spojeného s „lidsky vypadajícími mimozemšťany“

Důsledky těchto vědeckých zjištění posilují tvrzení ostatních vědců a pozorovatelů, že nastal kontakt s lidsky vyhlížejícími mimozemšťany „mimo tento svět“. Tito tvrdili, že poskytli určitý genetický materiál pro lidskou evoluci a že mnozí z těchto mimozemšťanů dovolili některým svým zaměstnancům inkarnovat se jako „hvězdné sémě“ na Zem v lidských rodinách. Říká se jim „hvězdná sémě“ nebo „hvězdné děti“ či také „hvězdní lidé“.

V lidské DNA jsou zakódovány mimozemské signály

Nyní v roce 2013, vědci z Kazachstánu věří, že lidská DNA byla zakódována mimozemským signálem od starých mimozemských civilizací. Nazývají to „biologické SETI“ a výzkumníci tvrdí, že matematický kód v lidské DNA nemůže být vysvětlen evolucí. Shrneme-li to, jsme živoucí, dýchající nádoby pro jakýsi druh mimozemského poselství, které je snadnější využít k zachycení mimozemského života, než zachycovat mimozemský život přes radiové vysílání.

„Jakmile je jednou zafixován, mohl by kód zůstat beze změny po věky; ve skutečnosti je nejodolnější známou konstrukcí,“ napsali vědci ve vědeckém časopise Ikarus. ,,Proto představuje mimořádně spolehlivé úložiště pro inteligentní charakteristiky. Jakmile je genom příslušným způsobem přepsán, nový kód s charakteristickým znakem zůstane zmrazen v buňce a jeho potomstvu, takže pak může být doručen skrze čas a prostor.“

Vědci také tvrdí, že lidská DNA je zorganizována tak přesně, že ukazuje „soubor aritmetických a ideografických vzorců symbolické řeči“.

Jejich výzkum vedl vědce k závěru, že jsme byli vynalezeni „mimo sluneční systém již před několika miliardami let.“

Jedna záhada však zůstává: Kdybychom byli stvořením mimozemšťanů, kdo stvořil je?

Překlad: Karel a Dana Rašínovi
Zdroj: http://www.thecontroversialfiles.net/…m=1

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk