Vědecké důkazy o tom, že se koupeme v kosmické energii

339
Foto: Pixabay.com

Naše Slunce lze považovat za zdroj duchovní energie. Sluneční záření zalévá celou Zemi. Kromě slunečního záření se však Slunce projevuje i výronem koronální hmoty (angl. Coronal mass Ejection, zkráceně CME), která se pak šíří kosmem v podobě slunečního větru.

Sluneční vítr, který je ve skutečnosti plazmou (sestává hlavně z protonů a elektronů) a magnetickým polem pak zasahuje i vše živé na Zemi. A tak působí i na každého člověka.

Tato mimogalaktická energie Slunce pak samozřejmě ovlivňuje i naše tělo, mysl a vědomí.

Vztahy a zákonitosti mezi hvězdami, Sluncem a Zemí vědci pozorují a zaznamenávají již od nepaměti a v závislosti na existující technologii.

Vesmírné energie a starověké civilizace

Tyto vztahy a zákonitosti se projevují ve vlastnostech zemské termosféry, atmosféry, ionosféry a litosféry. Avšak už starověké civilizace si uvědomovaly, že působení sluneční energie, jakož i energie z jiných hvězd v kosmu nás ovlivňuje velmi konkrétními způsoby.

Jako příklad můžeme uvést civilizaci, která po sobě zanechala 12 tisíc let starou megalitickou stavbu Göbekli Tepe. Ve skutečnosti historie této vyspělé civilizace, jakož i některých dalších, sahá několik tisíciletí do minulosti více než je obecně odhadovaný věk těch nejstarších civilizací.

Civilizace, která postavila Göbekli Tepe, evidentně věděla o 25 let trvajících cyklech Slunce, které se nejčastěji projevují ve změnách sluneční aktivity, ve změně zemských pólů (přepólování Země) a některými jinými způsoby.

Tyto jevy si zjevně museli uvědomovat i starověcí Řekové, Sumerové a Egypťané. Zmínku o velkých slunečních erupcích najdeme dokonce i v Bibli.

Geomagnetické bouře na Zemi, které jsou zapříčiněny sluneční erupcí (výronem koronální hmoty), můžeme považovat za obrovský proud duchovní energie.

NASA již informovala o tom, že „Slunce se probouzí z hluboké dřímoty“, ale vědce mnohem více zajímá, jaký může mít taková zvýšená sluneční aktivita vliv na přístroje a elektrická zařízení obecně.

Bylo již několikrát prokázáno, že sluneční erupce a změny sluneční aktivity mají rušivý vliv na rádiové vlny či na mikrovlnné zařízení a dokáží dokonce úplně ochromit činnost elektrických sítí.

Kolem Slunce se nachází gigantické magnetické pole. Síla tohoto gigantického magnetického pole se rotací Slunce šíří do dalekého kosmu.

A jak Slunce ze sebe vyvrhuje plazmu (plazma je nejvíce rozšířený typ plynu ve vesmíru, protože se vyskytuje v 99 % viditelného vesmíru), působením svého magnetického pole „zafouká“ enormní množství plazmy i směrem k Zemi.

Vliv plazmy na lidi

Vědci mají zatím se zkoumáním plazmy nemalé problémy. Jedním z problémů je, že plazma nemá žádné skupenství či podobu tak jako je chápeme v běžném smyslu slova.

Plazma je také vysoce vodivá – když svým působením vytváří magnetické pole, pak s sebou zároveň nese i elektrický proud. Plazma je často označována jako 4. typ skupenství – je podobná plynu, který sestává z iontů a volných elektronů.

V této souvislosti také stojí za to podotknout, že lidský organismus se skládá z atomů a iontů, což znamená, že lidské tělo je schopno procesu biologické ionizace. Ionizace je proces, ve kterém působením určitých sil dochází ke vzniku plazmy.

Vědci se domnívají, že plazma ze Slunce obsahuje energii, která se propojuje s elektromagnetickým polem lidského těla velmi zajímavým způsobem.

Můžeme si to představit jako plazmovou lampu (plazmový generátor), jejíž princip objevil Nikola Tesla. Ze středu této lampy šlehá energie na všechny strany podobně, jako když Slunce během své erupce vyvrhuje do kosmu obrovské množství elektrické energie.

Jelikož sluneční plazma proniká celým okolním vesmírem a zalévá i celou Zemi, můžeme klidně říci, že se v ní doslova koupeme. Účinky jejího působení jsou podobné, jak můžeme pozorovat u lidí, kteří se věnují meditaci celý život a zvládli ji na vysoké úrovni.

Mistr-mediátor například umí soustředěním své mysli vyvolat změnu v bioelektrickém poli svého těla. A podobně i plazma, která hladí naši pokožku a prostupuje naším organismem, zesiluje elektromagnetické pole každého z nás.

Zesílení našeho elektromagnetického pole se může projevit různě, například změnou v činnosti čaker, změnami v éterickém těle či změnou úrovně našeho vědomí.

I samotná Země má elektromagnetické pole, auru a čakry, které jsou ovlivňovány touto sluneční energií. Starověká proroctví se tedy nemýlila – lidstvo prochází evolucí ruku v ruce s planetou Zemi.

Propojení vesmírných energií a naší DNA

V některých proroctvích a tajných naukách se dokonce říká o tom, že v naší DNA jsou zakódovány informace pro náš vzestup do vyššího světa, mohli bychom říci „kódy pro nanebevstoupení“. A tyto „kódy“ jsou aktivovány právě působením energie plazmy.

Díky tomu, že se doslova koupeme v záplavě této kosmické energie, náš organismus má k dispozici dostatek energie (energie plazmy pocházející ze Slunce) potřebné k projevení světelného těla, které je v každém z nás.

Probuzení či manifestace našeho světelného těla je doslova přímým krokem k pozvednutí našeho vědomí na vyšší úroveň a také velkým krokem vpřed v našem duchovním vývoji.

Naše světelné tělo, které je branou do vyššího světa, mívá v různých kulturách po celém světě různé názvy, např. ve starých tibetských textech se označuje jako „duhové tělo“ a v sumerských textech zase jako „křišťálové tělo“.

A podobně jako v případě duchovního probuzení, ke kterému často dochází prostřednictvím meditace, Dikši (dikša neboli Deeksha) či jiných praktik a postupů, i projevení našeho světelného těla prostřednictvím působení slunečních erupcí a plazmy může být doprovázeno vedlejšími účinky, např. letargií, neobvyklými sny, bolestmi svalů, emocionálními výkyvy apod.

Závěr

Nejlepší proto bude, když tento proud plazmové energie necháme volně přes nás běžet a ať v našem éterickém i hmotném těle provede změny, které provést má. Nemá význam se vlivu sluneční energie bránit.

Náš vzestup do vyššího světa se již uskutečňuje, a to současně s naší matkou Zemí. Můžeme být tedy klidní – u našeho vzestupu se nám dostává podpory doslova od základů.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/vedecke-dukazy-tom-ze-se-koupeme-kosmicke-energii/?fbclid=IwAR0YfAuQN1tlE5SCeMK4xkNR8vK3Qkt06U5wPLKrKaISS8VqkKySa571xiY

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz