Uvědom si, že láska proměňuje všechnu hořkost a nenávist

135
Foto: Pixabay.com

Uč se myslet a cítit s druhými, čiň jiným to, co by měli oni činit tobě. Uč se druhým rozumět a vstupovat plně do jejich životu a srdcí, uč se na ně vylévat svou lásku a porozumění, a tím odstraňovat všechnu kritiku, souzení a odsuzování. Uvědom si, že láska proměňuje všechnu hořkost a nenávist a že porozumění otevírá srdce, která byla dosud uzavřená, studená a neschopna souznění.

Učiň skutkem tato slova: “Neodporuj zlu, ale překonávej ho dobrem.“ Je snazší tato slova říkat, než proměňovat v činy, ale pokud lidstvo nebude podle nich žít, nebude v něm dobré vůle ani míru. Tato slova byla poslouchána, čtena a kázána po celé dlouhé věky, ale lidstvo se jimi neřídilo; proto jsou ve světě války, ničení, zlo a nenávist.

To vše bude pokračovat, dokud se lidstvo nenaučí žít, a nebude již o životě pouze mluvit, a dokud neoživí tato krásná slova a nerozezní je v každodenním životě.

Zdroj: http://slunecnikvet-anna.blog.cz/1608/uvedom-si-ze-laska-promenuje-vsechnu-horkost-a-nenavist

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz