Umění emocí: Který živel v sobě nosíme?

257
Foto: Pixabay.com

Emocionalita každého z nás je jakýsi pomyslný koktejl, složený z pěti základních prvků (oheň – radost, země – starost, kov – smutek, voda – strach, dřevo – agrese). S touto povahou se člověk rodí…

Je to dáno jednak genetickou výbavou, povahou našich rodičů a také prostředím a dobou, do níž se rodíme a v níž vyrůstáme. První zážitky a setkání s čímkoliv novým vytváří řadu emocionálních nábojů, které si člověk pamatuje navždy a má je s onou událostí nebo vjemem neodmyslitelně spojené…

Proto člověk, který se narodil…

v časném létě za slunečného dne, uvnitř sebe bude nosit oheň a bude se umět radovat a radost rozdávat
v pozdním létě, kdy vše dozrává a země dává své dary, bude v sobě kus té země mít, bude více starostlivý a ponese na bedrech tíhu celého světa
na podzim, kdy nebe bývá víc šedivé než modré a příroda se chystá ke spánku, bude v sobě mít ukryt kov a více než ostatní podléhat melancholii a smutku
v třeskuté zimě, jejímž prvkem je voda, bude i v sobě mít hluboký oceán, který v sobě skrývá tajemství, ale i svazující úzkost
na jaře, když se příroda ukazuje v plné síle, bude mít kdesi uvnitř sebe vtisknut prvek dřeva a sám bude dravý a agresivní jako sama příroda

Čtyři kroky ke svobodě

Cílem techniky „umění emocí“, kterou si v tomto seriálu představíme, je doplnit ty živly, které nám scházejí, a zkrotit ty živly, které převládají. Tím se náš vniřní emoční náboj dostane do té správné rovnováhy, kdy nevysiluje, neškodí, ale je zdrojem energie, kreativity a síly. O takovém člověku potom s obdivem říkáme, že „má šťávu“.

Říkáte si, jak je možné doplnit si živly? Dodat tělu něco, co je pouze pomyslné? Jednoduše: představami! Stačí si živly ve vhodnou chvíli vybavit, představit, procítit je, vizualizovat. Pochopit svou emocionalitu znamená vzít do rukou otěže svého života a pocítit skutečnou svobodu.

Celý tento proces lze podpořit vhodnou detoxikací, která pomůže jak s očistou od emocionálních toxinů (Joalis Streson, Joalis Embase, Joalis Anxinex aj.), tak od celé řady dalších toxinů, které mohou ozdravné procesy blokovat.

V příštím článku si představíme jednotlivé etapy v „umění emocí“. Budou čtyři a ke všem je třeba přistupovat se stejnou mírou důležitosti: uvědomit si své emoce, rozlišovat je, ovládat je a změnit je…

Zdroj: www.ceff.info
Více informací na: https://www.celostnimedicina.cz/umeni-emoci-ktery-zivel-v-sobe-nosite.htm#ixzz4KDLaZpqk

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk