Tvé tělo potřebuje tvou lásku

240

Tělo je viditelná duše a duše je neviditelné tělo. Tělo a duše nejsou nikde rozděleny, jsou součástí sebe navzájem, jsou součástí celku. Potřebuješ přijmout tělo; potřebuješ milovat své tělo; potřebuješ své tělo respektovat; musíš být vděčný svému tělu…

Tělo je nejvíce komplexní mechanismus existence – je prostě úžasné!

Blaženi jsou ti, co se obdivují.

Začni prožívat pocit údivu u svého těla – protože je ti nejblíže. Nejblíže, jak se příroda k tobě dostala – nejblíže, jak se existence k tobě přiblížila – je skrze tvé tělo. Ve tvém těle je voda oceánů, ve tvém těle je oheň hvězd a sluncí, ve tvém těle je vzduch, tvé tělo je stvořeno ze země.

Osho jednou dostal takový dotaz: Co mám dělat, sám sobě se nelíbím, zejména se mi nelíbí moje tělo!

Osho odpověděl těmito pozoruhodnými slovy: Máš nejspíš v hlavě nějakou představu, jak by mělo tvé tělo vypadat. Pokud to tak je, čeká tě trápení. Tělo je takové, jaké je a jaké má být. Máš-li svou představu o těle, jsi odsouzen k utrpení, proto se svých představ zbav. Máš tohle své tělo, tělo, které ti dal Bůh. Tak ho užívej, kochej se jím! A až je začneš milovat, uvidíš, jak se mění, protože když ho budeš milovat, budeš se o ně starat a tvá starost bude vyjádřena vším.

Nebudeš ho cpát škodlivým jídlem, protože o ně budeš mít starost. Nebudeš ho trápit hladem, protože o ně budeš mít starost. Budeš naslouchat jeho potřebám, vnímat náznaky, co a kdy potřebuje. Když se staráš, když miluješ, souzníš se svým tělem a ono automaticky dosahuje pohody. Jestliže se ti tvé tělo nelíbí, budeš mít samé problémy. Protože postupně k němu zlhostejníš, budeš je ignorovat, vždyť kdo by dbal o své nepřátele? Nebudeš se na ně ani dívat, budeš se pohledu na ně vyhýbat.

Přestaneš naslouchat jeho vzkazům a budeš ho nesnášet ještě víc. Vytvoříš z toho celý veliký problém. Tělo samo problémy nikdy netvoří, to je dílo mysli. Žádné zvíře netrpí představou, jaké by mělo být jeho tělo, dokonce ani hroch ne! Žádné netrpí, zvířata jsou absolutně šťastná, protože rozum se jim do toho neplete a nevytváří hloupé představy. Jinak by si hroch zajisté položil otázku: „Proč vypadám zrovna takhle?“ Proto se zbav všech představ o ideálním těle.

Měj rád své tělo. Je tvoje. Je to boží dar. Měl bys z něj mít radost a pečovat o ně. Starat se znamená jíst, pít, spát, cvičit. Starej se o ně, protože je to tvůj nástroj, stejně jako auto, které umýváš a posloucháš jak pracuje jeho motor, abys věděl, je-li všechno v pořádku. Dbáš dokonce i o malý škrábanec na kapotě!

Zkrátka pečuj o své tělo a ono bude dokonalé. Je to tak překrásný mechanismus, tak složitý a tak efektivně pracující, že dokáže pracovat mnohem déle než sedmdesát let. Ať spíš, nebo jsi vzhůru, ať o sobě víš, nebo ne, tělo pracuje, slouží ti. Každý by měl být vděčný svému tělu. Změň svůj vztah k němu a sám uvidíš, jak se do šesti měsíců změní.

Je to jako když se zamiluješ do ženy a hned pozoruješ, jak ji tvá láska mění. Možná se před tím o své tělo moc nestarala, ale když ji miluje muž, začíná mu věnovat veškerou péči. Hodiny se nakrucuje před zrcadlem… Protože ji někdo má rád! Totéž se přihodí s tvým tělem. Mějte své tělo rádi a uvidíte, jak se změní.

Zdroj: http://www.shangrila.cz, http://www.pronaladu.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk